Skyline

PfI-Projekty

Program na rzecz internacjonalizacji, promuje internacjonalizację oraz inicjowanie współpracy ponadregionalnej i transgranicznej. Wspierane są projekty, które służą trwałemu wzmocnieniu współpracy gospodarczej między Berlinem a zagranicznymi przedsiębiorstwami, sieciami i sektorami. Program skierowany jest przede wszystkim do instytucji związanych z biznesem i sieci zorientowanych międzynarodowo, które są częścią gospodarki Berlina. Do finansowania kwalifikują się działania na rzecz budowy międzynarodowych sieci, które służą w szczególności realizacji wspólnej strategii innowacyjnej krajów związkowych Berlina i Brandenburgii (innoBB) w zakresie internacjonalizacji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z finansowania pośrednio, uczestnicząc w działaniach (np. regularnych wyjazdach przedsiębiorców lub warsztatach), które opracowuje, towarzyszy i realizuje agencja zarządzająca projektem. W ten sposób można nie tylko otworzyć się na nowe rynki zbytu, ale również stworzyć możliwości współpracy w całym łańcuchu wartości.


Obecnie realizowane są następujące projekty:

International Club Exchange

Berlin Future Hub

Int.Rail.Trent KNRBB-Networking: internacjonalna transformacja i rozwój

Partnerstwo-Odra: Sieć Turystyki Medycznej

Phoenix Pen

18.07.2024 -