Skyline

Int.Rail.Trent KNRBB-Networking: internacjonalna transformacja i rozwój

Cel projektu

Int.Rail. Trent to inicjowanie i towarzyszenie procesom współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży technologii kolejowych w celu przezwyciężenia barier związanych z internacjonalizacją, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z transformacją. Głównym celem jest skoncentrowanie się na potencjale innowacyjnym i efektach synergii międzynarodowych MŚP w celu odpowiedniego zaangażowania ich w potencjalne relacje współpracy. Praca sieci koncentruje się na europejskich regionach docelowych, takich jak Polska oraz kraje skandynawskie.

Krótka charakteryzacja

Centralnym punktem projektu Int.Rail.Trent jest proces transformacji, któremu muszą poddać się lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa, aby utrzymać swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej również w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatkowo, główny nacisk kładziony jest na obszary takie jak digitalizacja, tworzenie sieci i elastyczność procesów produkcyjnych ponadgranicznych firm, odporność łańcuchów dostaw, rozwijanie ekosystemów danych, dekarbonizacja procesów przemysłowych oraz dynamika innowacji.

Uczestnicy projektu

Realizatorzy projektu: Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH

Polska: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Bydgoszcz - Polska Izba Kolejowa

Dania: Danish Railway Group

Szwecja: SWEDTRAIN (Szwedzkie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego)

Czas trwania projektu

01.10.2023 – 30.09.2024

Kontakt i strona internetowa

Ralf Meinsen

Dyrektor Zarządzający KNRBB GmbH

E-mail: ralf-meinsen@knrbb-gmbh.de

Telefon komórkowy: +49 (0) 170 7 85 11 88

Strona internetowa: https://www.knrbb-gmbh.de/

19.06.2024 -