Skyline

LOOKOUT | Tworzenie sieci przez berlińską branżę teleinformatyczną

Cele projektu

  • Długotrwała współpraca z poszczególnymi, polskimi regionami 
  • Wzajemna korzyść ekonomiczna dla wszystkich uczestników  
  • Dwustronne nawiązywanie kontaktów biznesowych  
  • Wsparcie w poszukiwaniu lokalnych partnerów strategicznych w celu ewentualnej ekspansji rynkowej lub inwestycji zagranicznej (w Berlinie dla polskich firm, w polskich miastach dla berlińskich firm) 
  • Pomoc dla start-upów z różnych regionów w przypadku wejścia na rynek zagraniczny
  • Skuteczna komunikacja w zakresie takim jak: wymiana know-how oraz stworzenie portfolio produktów i usług 
  • Rozwój wspólnych projektów w następujących dziedzinach: projektowanie i rozwój produktów i usług, inwestycje i rozwój źródeł finansowania, stosowanie innowacji technologicznych oraz wsparcie działań badawczo-rozwojowych 

Opis skrócony

Projekt LOOKOUT to sieć łącząca branżę informatyczną niemieckiego regionu stołecznego z polskimi, głównymi lokalizacjami biznesowymi IT: Kraków, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Spotkania networkingowe, warsztaty i inne imprezy są idealną okazją do pozyskania nowych kontaktów poza granicami państwa. W ten sposób firmy IT mogą realizować strategie internacjonalizacji – ekspansji zagranicznej, aby w zupełności wykorzystać własny potencjał rozwoju.

Czas trwania projektu i finansowanie

Zamieszane strony

Projektträger: SIBB e.V.

Kontakt
Adam Formanek
Tel.: +49 30 408191-282 
Fax: +49 30 408191-289
E-Mail: adam.formanek@sibb.de

28.01.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualne-projekty/projekt-polsko-niemiecki-ikt-polen-