Skyline

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze parlamentarnym", aby dyskutować o kierunkach rozwoju atrakcyjnych połączeń kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami.

Wielu pasażerów korzystałoby zdecydowanie intensywniej z polsko-niemieckich połączeń kolejowych niż dotychczas. Uniemożliwia to jednak brak infrastruktury odpowiednej jakości oraz częściowo niewystarczająca oferta na następujących trasach:

  • Berlin – Angermünde – Szczecin
  • Berlin – Küstrin-Kietz – Kostrzyn – Gorzów Wlkp.
  • Berlin – Frankfurt (Oder) – Zielona Góra
  • Berlin – Cottbus – Wrocław
  • Berlin – Hoyerswerda – Horka – Wrocław
  • Berlin – Pasewalk – Ducherow – Świnoujście
  • Dresden – Görlitz – Zgorzelec – Wrocław
Podczas spotkania koncentrowano się na wzajemnej wymianie informacji. W toku reformy kolejnictwa w Polsce województwa uzyskały w ostatnich latach wiele kompetencji - podobnie, jak kraje związkowe i związki komunikacyjne w Niemczech. System udostępniania i finansowania regionalnych usług komunikacyjnych znajduje się obecnie w fazie zasadniczego przełomu. Podstawy prawne i umowne muszą zostać zharmonizowane i dopasowane. W pewnych obszarach poszukiwać należy nowych rozwiązań, jak na przykład w zakresie ogłaszania przetargów i zamawiania transgranicznych usług komunikacyjnych. Dla wszystkich biorących w tym udział podmiotów jest to nowy obszar.

Poza tym dyskutowano o dalszej rozbudowie infrastruktury oraz możliwościach zakupu nowoczesnych pojazdów szynowych, które można bez problemu eksploatować po obu stronach granicy. Ważną podstawą jest polsko-niemiecka Umowa ramowa o współpracy w komunikacji kolejowej, która została podpisana w ubiegłym roku przez rządy obu krajów. Polskie województwa jak i przedsiębiorstwa kolejowe po stronie niemieckiej zamówiły już odpowiednie pojazdy. Za kilka lat ma więc znów być możliwa podróż z Berlina do Gorzowa Wielkopolskiego bez przesiadek.

W obszarze infrastruktury najważniejszą kwestią jest w dalszym ciągu zlikwidowanie luk w elektryfikacji oraz rozbudowa linii. Do roku 2016 i roku 2020 osiągnięte zostaną ważne kroki milowe w postaci rozbudowy "Magistrali Dolnośląskiej" przez Hoyerswerdę i Horkę do Wrocławia oraz elektryfikacji linii Berlin-Szczecin. Wschodnioniemieckie kraje związkowe oraz zachodnie województwa Polski zabiegały o szybką realizację tych przedsięwzięć oraz ponaglały przygotowanie dalszych inwestycji, jak elektryfikacja linii Drezno-Görlitz. Także odbudowa mostu w Karninie jest w dalszym ciągu dyskutowana.

Proces zamknięcia luki w elektryfikacji między Dreznem, Zgorzelcem i Węglińcem może się nieco przyspieszyć. „Jako Wolny Kraj Saksonia zgłaszamy to znaczące przedsięwzięcie na początku 2013 roku w ramach aktualizacji Federalnego Planu Infrastrukturalnego. Poza tym, aby rozpocząć realizację projektu, Wolny Kraj Saksonia będzie sfinansować dokumentację projektu. Prowadzimy w tej sprawie już rozmowy z Deutsche Bahn AG”, podkreślił Sekretarz Stanu Roland Werner znaczenie połączenia między Saksonią i Polską.

Panowała zgoda co do tego, że należy zejść z utartych ścieżek, żeby uzyskać radykalną poprawę sytuacji. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnienia wiążących celów dotyczących liczby i jakości transgranicznych pociągów. Należy zapewnić wystarczający poziom finansowania, aby stworzyć pewną ramę dla tworzenia atrakcyjnych ofert. Transgraniczne połączenia kolejowe mogą bowiem tylko wtedy ulec poprawie, jeżeli uzyskają wysoki priorytet na wszystkich płaszczyznach politycznych.

Starsze wydarzenia 2013

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1174/acelnonszzzzsonlecaboofoo