Skyline

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie modernizacji połączenia kolejowego między Berlinem a Szczecinem. Porozumienie resortowe jest w przypadku transgranicznych projektów komunikacyjnych warunkiem, aby po obydwu stronach granicy przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą mogły rozpocząć projektowanie. Do 2020 roku trasa ta ma zostać zelektryfikowana a prędkość przejazdu ma wzrosnąć do 160km/h. Dzięki temu skróci się czas podróży między Berlinem a Szczecinem do 90 minut. Koszt modernizacji tego połączenia przekroczy 100 mln euro.

Źródło: Ambasada Niemiec w Warszawie

Starsze wydarzenia 2012

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1182