Skyline

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego – stan obecny, szanse i przeszkody w realizacji”.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych i firm transportowych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej na temat transgranicznego transportu publicznego oraz perspektyw przezwyciężenia przeszkód przy jego tworzeniu.

W ramach warsztatów zostanie opublikowana broszura, zawierająca prezentacje warsztatowe oraz tłumaczenie odpowiednich norm polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która jest podstawą do współpracy w tej dziedzinie.

Starsze wydarzenia 2013

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

26.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1185