Skyline

Sekretarz Stanu Dunger-Löper z wizytą w Szczecinie – Berlin apeluje o szybki rozwój linii kolejowej

W czwartek 14 lutego 2013 r. w ramach Partnerstwa-Odra w Szczecinie gościła oficjalnie berlińska Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hella Dunger-Löper. Dunger-Löper rozmawiała z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, Olgierdem Geblewiczem, wicewojewodą Ryszardem Mićko i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Głównym tematem rozmów były konkluzje po politycznym spotkaniu na szczycie, które odbyło się w dniach 20 i 21 listopada 2012 r. w Greifswaldzie. Wizyta służyła konsolidacji dobrych stosunków między Berlinem i województwem zachodniopomorskim.

Dunger-Löper omówiła z gospodarzami tematy związane z rozwojem infrastruktury, otwarciem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych UE na współpracę ponadnarodową, zwiększeniem współpracy w niektórych sektorach gospodarki i turystyce, a także wymianą pracowników administracji oraz współpracą kulturalną.

We wszystkich rozmowach stwierdzono zgodnie, iż Berlin i Szczecin pozytywnie oceniają zawarcie umowy odnośnie rozbudowy linii kolejowej między Berlinem a Szczecinem, którą podpisano 20 grudnia 2012 r. Do 2020 r. linia ma zostać przystosowana do maksymalnej prędkości 160 km/h i w całości zelektryfikowana. Dunger-Löper podkreśliła, że Berlin jest zainteresowany możliwością szybkiej rozbudowy tego szlaku: "Dla żywej wymiany między Szczecinem a Berlinem konieczne jest również to, aby oba miasta były łatwo dostępne dla obywateli. Dlatego Berlin zdecydowanie angażuje się w szybszą rozbudowę torów przed 2020 r. "

Obie strony chwalą współpracę turystyczną pomiędzy visitBerlin a regionalnymi agencjami marketingu turystycznego. Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych wspiera tę współpracę, przeznaczając nan ten cel własne środki z EFRR. Celem inicjatywy jest wspólna promocja regionu Odry względem turystów z innych rynków - takich jak USA i Rosja - jako wyjątkowego transgranicznego krajobrazu kulturowego. Podczas ostatniego spotkania politycznego na szczycie, strony polska i niemiecka zgodziły się wesprzeć politycznie projekt, umożliwiając jego kontynuowanie w 2013 r. w dotychczasowych ramach. Dunger-Löper przedyskutowała z rozmówcami sposoby dalszego rozwoju projektu w najbliższych latach.

Dobrze funkcjonująca wymiana pracowników administracji między Berlinem a Szczecinem jest oceniana bardzo pozytywnie przez wszystkie zainteresowane strony, które opowiedziały się za jej kontynuacją. W 2013 r. w Berlinie hospitować będzie jedna przedstawicielka administracji szczecińskiej, natomiast do Szczecina uda się jeden pracownik z Berlina. Obie strony zainteresowane są również bliższymi kontaktami w dziedzinie kultury. Rozmowy dotyczyły sposobów wsparcia wymiany uczniów, studentów i młodych artystów.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dostępne są dodatkowe informacje na temat wizyty.

Starsze wydarzenia 2013

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

26.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1192