Skyline

"Berlin Polska 2013-2014" - praca w sieci berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw przechodzi do drugiej rundy

Zainicjowana w 2011 r. współpraca berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw zostanie pogłębiona w ciągu kolejnych dwóch lat. W tym celu berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych oraz Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) rozpoczęły wspólnie w styczniu 2013 r. nowy projekt współpracy z polskimi partnerami. W ramach projektu w sześciu regionach Polski odbędzie się szereg warsztatów, imprez typu „matchmaking”, konferencji i spotkań między przedstawicielami branży kreatywnej z Berlina i polskich firm.Projekt współpracy "Berlin Polska 2013-2014" ma na celu inicjowanie trwałych kontaktów między branżą kreatywną oraz przedsiębiorstwami w obu krajach. Odbywa się to poprzez podkreślenie strategicznej wartości dodanej, jaką stanowią usługi projektowe/designerskie dla konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Projekt będzie również wspierać partnerstwa produkcyjne oraz kontakty między przedstawicielami kreatywnych zawodów z obu krajów.

Projekt współpracy stanowi kontynuację poprzedniego projektu "Design & Innovation Exchange Programme - Wielkopolska 2011-2012" (www.berlin-wielkopolska.eu), w ramach którego w sieć współpracy udało się połączyć ponad 200 firm z obu regionów.

Celem przygotowania projektu i szczegółowego planowania działań, IDZ przeprowadziło rozmowy wstępne z potencjalnymi partnerami projektu w Wielkopolsce, Świętokrzyskiem, na Dolnym Śląsku, Pomorzu i w Warszawie.

Projekt współpracy "Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Poland 2013-2014" jest realizowany w ramach programu "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" przy udziale funduszy krajowych Berlina i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Starsze wydarzenia 2013

Sekretarz Stanu Dunger-Löper z wizytą w Szczecinie – Berlin apeluje o szybki rozwój linii kolejowej

W czwartek 14 lutego 2013 r. w ramach Partnerstwa-Odra w Szczecinie gościła oficjalnie berlińska Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hella Dunger-Löper. Dunger-Löper rozmawiała z...

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej powstanie w Szczecinie

Postawiono pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa, prezydent Szczecina i rektorzy...

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1194