Skyline

Perspektywy transgranicznych przewozów kolejowych w regionie Berlina, Brandenburgii oraz Województw Lubuskiego i Wielkopolskiego

W dniu 14 marca 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja przedstawicieli samorządu terytorialnego, krajów związkowych i województw jako organizatorów transportu kolejowego, operatorów infrastruktury kolejowej oraz przewoźników kolejowych. Uczestnicy omówili perspektywy transgranicznych przewozów kolejowych w regionie Berlina, Brandenburgii oraz województw lubuskiego i wielkopolskiego i przedstawili propozycje dotyczące dalszego rozwoju. Prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który z powodu ważnych obowiązków niestety nie mógł być obecny na konferencji, przekazał z okazji spotkania słowo powitalne.

Prof. Liberadzki zwrócił uwagę, że w przyszłej perspektywie finansowej Polska ma szansę otrzymywać środki w wysokości 5 mld EUR dla projektów kolejowych, które mogą być wykorzystane również do modernizacji linii z Berlina do Gorzowa Wielkopolskiego i dalej do Gdańska. Ważnym krokiem do tego celu jest uwzględnienie tego połączenia w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, które udało się osiągnąć. Dzięki temu warunki wsparcia finansowego przy realizacji projektów inwestycyjnych – a szczególnie projektów transgranicznych – ulegną znacznej poprawie.

Po wprowadzeniu do zagadnień technicznych i regulacyjnych w zakresie transgranicznego ruchu kolejowego oraz prezentacji aktualnego stanu rozwoju infrastruktury, dyskusja skupiła się nad tematem przyszłości kolei z Berlina przez Kostrzyn do Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Polscy partnerzy wyrazili wielkie zainteresowanie dalszą rozbudową tego odcinka, włącznie z elektryfikacją dla przewozów towarowych. Oczekuje się również, że planowane bezpośrednie połączenia kolejowe między Berlinem i Gorzowem zostaną wprowadzone jak najszybciej, możliwie wraz ze zmianą rozkładu jazdy w grudniu 2013 r.

Strona niemiecka przedstawiła plan rozbudowy infrastruktury do 2016 r., który umożliwia dojazd pociągów do dworca Berlin-Ostkreuz i lepsze skomunikowanie z lotniskiem BER. Najpóźniej w tym roku przewoźnik Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego chcą uruchomić pociągi bezpośrednie po obu stronach granicy, korzystając z nowego taboru z homologacją. Przedstawiciele NEB i Kolei Niemieckich DB wyrazili jednak gotowość do rozmów z organizatorami transportu kolejowego w celu ustalania, czy udałoby się uruchomić połączenia znacząco wcześniej, korzystając z taboru spółki DB. Christian Gaebler, Sekretarz Stanu w Administracji Senackiej Berlina ds. Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, zaprosił w imieniu swojego urzędu do odpowiednich rozmów.

Uczestnicy stwierdzili, że warto uzgodnić cele rozwoju infrastruktury dla połączeń regionalnych takich jak Berlin-Gorzów Wielkopolski również na szczeblu międzyrządowym. Ministrowie ds. transportu obu krajów powinni sprawdzić, czy istnieje w dłuższej perspektywie potrzeba reorganizacji przewozów towarowych przez granicę polsko-niemiecką, np. w celu odciążania kierunku Berlin-Poznań-Warszawa. Bardzo ważnym czynnikiem w tym kontekście jest cel włączenia Warszawy i Poznania do europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Kraj związkowy Berlin uzgodnił już z krajem związkowym Brandenburg zgłoszenie rozbudowy i elektryfikacji połączenia „Ostbahn” do nowego „Federalnego Planu ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej” (Bundesverkehrswegeplan).


Wydarzenie było częścią projektu regionu Morza Bałtyckiego "Rail Baltica Growth Corridor", który bada rozwój korytarza transportowego z Berlina przez Warszawę do Tallina i Helsinek. Konferencja końcowa projektu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Berlinie przy udziale przedstawicieli m.in. Komisji Europejskiej (Komisarz Siim Kallas). Uczestnicy są również zaproszeni do wspólnego przejazdu pociągami dalekobieżnymi do Warszawy i Kowna.

Starsze wydarzenia 2013

Wspólny rozwój ponadgranicznego regionu Szczecina

Kraje związkowe Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz polscy partnerzy z regionu szczecińskiego chcą nawiązać ściślejszą współpracę w ramach polityki rozwoju...

Projekt turystyczny w ramach Partnerstwa-Odra ma kolejne sukcesy

Współpraca między visitBerlin oraz polskimi i niemieckimi partnerami turystycznymi coraz silniej wpisuje się w krajobraz Partnerstwa-Odra. Burkhard Kieker, prezes visitBerlin,...

Jerzy Margański nowym ambasadorem RP w RFN

Dr Jerzy Margański jest nowym ambasadorem RP w Berlinie. 57-letni polski dyplomata został w lutym następcą dr Marka Prawdy, który już we wrześniu ubiegłego roku przeniesiony został do...

Berlin i Warszawa chcą bliższej współpracy gospodarczej

Berliński Sekretarz Stanu ds. Gospodarki, Guido Beermann, odwiedził w dniu 12 lutego br. Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy, Michała Olszewskiego, w celu pogłębienia współpracy w...

"Berlin Polska 2013-2014" - praca w sieci berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw przechodzi do drugiej rundy

Zainicjowana w 2011 r. współpraca berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw zostanie pogłębiona w ciągu kolejnych dwóch lat. W tym celu berlińska...

Sekretarz Stanu Dunger-Löper z wizytą w Szczecinie – Berlin apeluje o szybki rozwój linii kolejowej

W czwartek 14 lutego 2013 r. w ramach Partnerstwa-Odra w Szczecinie gościła oficjalnie berlińska Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hella Dunger-Löper. Dunger-Löper rozmawiała z...

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej powstanie w Szczecinie

Postawiono pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa, prezydent Szczecina i rektorzy...

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1197