Skyline

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej powstanie w Szczecinie

Postawiono pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa, prezydent Szczecina i rektorzy zachodniopomorskich uczelni podpisali 21 grudnia 2012 roku stosowny list intencyjny. A z początkiem 2013 r. zostały wszczęte prace nad studium wykonalności dla projektu.

Głównym celem ośrodka badawczo-rozwojowego będzie integracja działalności badawczej i działalności naukowej, dotyczącej technicznej eksploracji mórz i oceanów. Centrum będzie kreowało i realizowało projekty łącznie z podmiotami gospodarczymi branży morskiej. Efekty tych prac będą wdrażane u beneficjentów. Do najważniejszych zadań ośrodka należało będzie również prowadzenie branżowego inkubatora przedsiębiorczości oraz prowadzenie procesów patentowych
i wdrożeniowych.

Działalność Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej koncentrować się będzie wokół następujących obszarów badawczych: inżynieria ruchu morskiego, nawigacja i pozycjonowanie obiektów nawodnych, podwodnych i pracujących w dnie, ryzyko w transporcie wodnym, bezpieczeństwo eksploatacji obiektów pływających nawodnych i podwodnych, bezpieczeństwo eksploatacji obiektów górnictwa morskiego, eksploracja dna morskiego płytko- i głębokowodna, geodezja morska i kartografia, projektowanie i eksploatacja techniczna obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych, projektowanie i eksploatacja techniczna urządzeń wydobywczych, optymalizacja pracy pędników wykorzystywanych do napędu obiektów pływających i urządzeń w gospodarce morskiej, konstrukcja i eksploatacja obiektów pływających napędzanych alternatywnymi źródłami energii i wiatrem.

Starsze wydarzenia 2013

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1217