Skyline

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ dobiegł końca.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Cel projektu, który polegał na tworzeniu powiązań pomiędzy zawodowymi projektantami a polskim przemysłem na obszarze całej Wielkopolski oraz wspieraniu profesjonalnej współpracy polsko-niemieckiej, został zrealizowany.

Dokładna analiza osiągnięć projektu zawarta jest w raporcie końcowym, który odnajdą Państwo poniżej.

Starsze wydarzenia 2013

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

23.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1231