Skyline

Wywiad z p. Tomaszem Jałukowiczem, Głównym Specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

1. Polskie uczelnie uzyskały większą niezależności w ostatnich latach w wyniku reformy szkolnictwa wyższego. W jakim stopniu ten stan rzeczy przekłada się na poprawę możliwości współpracy uczelni z zagranicznymi instytucjami BiR oraz zagranicznymi przedstawicielami gospodarki? Jaką rolę odgrywa w tym względzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Polskie uczelnie są autonomiczne a reformy z lat 2010-2011 dodatkowo poszerzyły tę autonomię. W praktyce oznacza to, że kwestia współpracy międzynarodowej zarówno z instytucjami naukowymi, jak i przedsiębiorcami leży całkowicie w gestii uczelni.

Internacjonalizacja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego stanowi priorytet rządu, w związku z tym MNiSW podejmuje szereg działań. Głównym instrumentem wsparcia są finansowane z funduszy europejskich EFS i EFRR Programy Operacyjne „Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz „Inteligentny Rozwój”, które są obecnie na etapie konsultacji z Komisją Europejską.

2. Polski system edukacji wykazuje nadal dość niski stopień internacjonalizacji, stosunkowo niewielu studentów zagranicznych wybiera polskie uczelnie. Jakie działania byłyby Pana zdaniem przydatne w celu zwiększenia zainteresowania niemieckich studentów kształceniem na polskich uczelniach oraz w instytucjach kształcenia zawodowego?

W rezultacie działań MNiSW oraz środowiska akademickiego od 10 lat notujemy corocznie wzrost liczby zagranicznych studentów podejmujących naukę w Polsce. Obecnie w Polsce studiuje 36 tys. obcokrajowców. Naszym celem jest osiągnięcie co najmniej 5% udziału zagranicznych studentów do roku 2020, co ma częściowo zrekompensować negatywne zmiany demograficzne w rocznikach studiujących. Wzrasta również liczba niemieckich studentów kształcących się w Polsce. W latach 2013-2014 na polskich uczelniach studiowało 593 obywateli niemieckich, głównie na kierunku lekarskim oraz zarządzaniu.

Nasze Ministerstwo wspiera aktywność polskich uczelni i jednostek naukowych na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland” i „Research & Go! Poland”. Kampanie mają na celu wspieranie polskich uczelni we wszystkich działaniach, które przyczyniają się do podniesienia ich poziomu umiędzynarodowienia i są adresowane do wszystkich uczelni w Polsce – zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w tym przede wszystkim do uczelni akademickich. Do priorytetowych rynków zaliczane są państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Chiny, a także Brazylia - w związku z niedawnym przystąpieniem Polski do programu „Nauka bez granic”.

Ponadto niedawno zakończył się ministerialny konkurs na najlepsze projekty promocyjne polskich uczelni, które zachęcą cudzoziemców do studiowania w naszym kraju.

Podkreślić należy, że dużą rolę w przyciąganiu zagranicznych studentów odgrywają polskie uczelnie. Uczestniczą w międzynarodowych targach edukacyjnych, realizują programy podwójnych dyplomów z zagranicznymi partnerami, a przede wszystkim oferują już ponad 650 programów studiów w językach obcych.

3. Często wyrażana jest opinia, iż procedury wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych i dyplomów między Niemcami a Polską nie są wystarczające. Co należałoby zmnienić w celu poprawy tej sytuacji?

Zasady i procedury dotyczące wzajemnej uznawalności kwalifikacji zawodowych i dyplomów w dużej mierze są związane z członkostwem Polski i Niemiec w Unii Europejskiej oraz uczestnictwem obu krajów w tzw. procesie bolońskim. W ramach tych struktur stale są podejmowane działania zmierzające do poprawy uznawalności kwalifikacji zawodowych i dyplomów. Ponadto oba kraje łączy umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów do celów kontynuacji kształcenia.

Podstawowym założeniem głównych dyrektyw UE jest harmonizacja procesu kształcenia w krajach członkowskich oraz uznawanie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu uzyskanych w jednym państwie członkowskim i umożliwianie wykonywania tego samego zawodu w innym państwie członkowskim. W przypadku wystąpienia zasadniczych różnic dotyczących kształcenia, przewidziano środki kompensujące, jak np. test umiejętności albo odbycie stażu adaptacyjnego. Nowej dyrektywa UE z 2013 r. wprowadza dalsze uproszczenia procedur uznawania kwalifikacji i musi zostać poddana transpozycji do stycznia 2016 r.

Wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych ułatwiło wprowadzenie takich rozwiązań jak np. studia dwustopniowe, suplement do dyplomu, punkty ECTS (przyp. red. European Credit Transfer System), programy studiów oparte na efektach kształcenia, system zapewniania jakości kształcenia oraz ramy kwalifikacji. Dzięki takim instrumentom systemy edukacji obu krajów stają się coraz bardziej porównywalne, a co za tym idzie uznanie dyplomów jest łatwiejsze.

Starsze wydarzenia 2014

Projekt badawczy nt. nauczania języka polskiego w przygranicznych przedszkolach i szkołach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

W okresie od kwietnia 2012 r. do stycznia 2014 r. w przygranicznym regionie Meklemburgii-Pomorza Przedniego przeprowadzono projekt badawczy zatytułowany "Badania nt. nauczania języka polskiego w...

Film "Berlin and Western Poland - Over the Borderline" – twórca Joseph Rosendo nagrodzony Emmy

Joseph Rosendo, wielokrotnie nagradzany podróżnik i dziennikarz, został uhonorowany nagrodą Emmy w kategorii „Outstanding Lifestyle/Travel Host” podczas 41. rozdania...

Spotkanie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze

W dniu 28.04.2014 r. w Zielonej Górze odbyło się po raz piąty od 2011 r. posiedzenie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry na płaszczyźnie roboczej. Uczestnicy...

Program stypendialny GFPS - Wymiana studencka w Polsce i Czechach

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, GFPS e.V.) przyznaje w semestrze letnim 2015 stypendia...

Szczecinianka wybrana do rady lokalnej w Uckermark

W tegorocznych wyborach samorządowych w Niemczech o miejsca w radach lokalnych walczyło dziewięcioro mieszkających w Brandenburgii Polaków. To największa jak do tej pory odnotowana liczba...

Pol-Int – nowa naukowa platforma internetowa studiów o Polsce

Internetowa platforma na Viadrinie – Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org) – wspiera wymianę wiedzy i łączy społeczność naukową w ramach badań nad Polską....

„Rozszerzony horyzont Europy” - debata w Berlinie

Jubileusz największego w historii Unii Europejskiej rozszerzenia w 2004 r. był okazją do bilansu członkostwa oraz dyskusji na temat przyszłości Europy. W dniu 3 czerwca 2014 r. w siedzibie...

„Niemiecki kieszonkowy – Przewodnik językowy po życiu codziennym i zawodowym w regionie przygranicznym”

W dniu 9 maja 2014 r. ukazał się nowy przewodnik pt. „Niemiecki kieszonkowy – Przewodnik językowy po życiu codziennym i zawodowym w regionie przygranicznym” Przewodnik powstał...

B2B „Kojarzenie par” we Wrocławiu – spotkanie berlińskich projektantów z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw

Spotkanie B2B „Kojarzenie par” Międzynarodowego Centrum Designu w Berlinie (IDZ) zorganizowane zostało 16 maja jako jedno z wydarzeń towarzyszących konferencji „Design dla...

Berlin meets Poland: Spotkanie inauguracyjne

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w ramach International Games Week Berlin 2014 odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu "Berlin meets Poland". Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu media.net,...

Partnerstwo-Odra prezentuje się przy Bramie Brandenburskiej z okazji Dnia Europy

9. Maja zarówno Berlińczycy, jak i przebywający tego dnia w mieście goście, mogli zapoznać się pod Bramą Brandenburską z europejskimi inicjatywami w Berlinie. W tzw. strefie...

10 lat Polski w UE: „Zysk dla wszystkich partnerów. Imponujące liczby potwierdzają dynamiczną współpracę”

Przystapienie Polski do Unii Europejskiej przed 10 laty przyspieszyło i pogłębiło zgodnie ze słowami premiera Brandenburgii Dietmara Woidke współpracę sąsiedzką. „Spoglądamy...

Projekt sieciowy „Berlin meets Poland“ rozpoczęty w ramach „Games Week”

W „Dniu polskich gier” („Polishgamesday“), 10 kwietnia, odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu sieciowego „Berlin meets Poland“, w ramach Międzynarodowego...

PHOENIX "projektem miesiąca" wg. Instytutu Fraunhofera Heinrich Hertz

Instytut Telekomunikacji im. Fraunhofera Heinrich Hertz (HHI) przyznał projektowi Partnerstwa-Odra PHOENIX tytuł „projektu miesiąca”. Photonics & Optoelectronics Network PHOENIX...

Brandenburgia zapewnia dodatkowe bezpośrednie połączenie do Szczecina

Angermünde - Minister Transportu Brandenburgii Jörg Vogelsänger złożył zamówienie na dodatkowe bezpośrednie połączenie z Berlina do Szczecina na linii RB66, które...

Polska i Berlin wzmacniają współpracę badawczo-rozwojową w dziedzinie technologii optycznych

To, że internacjonalizacja może oznaczać wiele więcej, niż tylko dążenie do wzrostu eksportu, udowadnia finansowany przez kraj związkowy Berlin projekt PHOENIX. Jego celem jest długotrwałe...

Polscy turyści coraz ważniejsi dla Brandenburgii

Zakupy, kąpiele i jazda na nartach – to główne atrakcje dla polskich gości, którzy spędzają urlop w Brandenburgii. Liczba polskich urlopowiczów w Brandenburgii w 2013...

Nowy przewodnik: Szukanie śladów „polskiego Berlina”

Dzięki staraniom Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ukaże się wkrótce historycznokulturowy przewodnik po „polskim Berlinie”. Na przykładzie...

Współpraca przemysłu kreatywnego i przedsiębiorstw

Współpraca między berlińskimi studiami designu a Ćmielów Design Studio, marką jednego z największych producentów porcelany, Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i...

Powstało stowarzyszenie KLOSTERLAND

W dniu 3 września 2013 r. podczas VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów zostało utworzone stowarzyszenie non-profit KLOSTERLAND e.V., zrzeszające dawne...

Wesprzyj Przegląd Prasy Transodra: Informacje i debaty z polsko-niemieckiego pogranicza

Transodra-Online jest dwujęzycznym portalem internetowym polsko-niemieckiego pogranicza, na którym w nieskomplikowany sposób dostępne są tematy i informacje wyłącznie z pogranicza....

Zamek Trebnitz: Publikacja „Żyć Europą i ją kształtować“

Duże regiony Europy coraz bardziej zyskują na znaczeniu ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Potencjał danego regionu zależy przy tym przede wszystkim – poza wspólnym rynkiem...

Projekt PHOENIX na targach laser optics 2014 w Berlinie

To, że internacjonalizacja może oznaczać o wiele więcej niż tylko dążenie do zwiększenia eksportu, potwierdza projekt PHOENIX finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Współpraca uczelni wyższych: Przedłużenie umowy o współpracy polsko-niemieckiej

Uniwersytet w Szczecinie, jeden z najstarszych uniwersytetów w regionie Morza Bałtyckiego, oraz Uniwersytet w Greifswaldzie (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) przedłużyły...

„Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” – Współpraca transgraniczna Dolnego Śląska i Saksonii

W ramach kontaktów dwustronnych regiony partnerskie - Dolny Śląsk i Saksonia - realizują projekt „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, którego celem...

Biuro Koordynacyjne Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz

W 2013 r. minęło 10 lat od decyzji o uruchomieniu środków unijnych na rzecz projektów współpracy edukacyjnej Saksonii i Dolnego Śląska w programach Interreg III A i EWT....

Stowarzyszenie „Verein für Interkullturelle Begegnungen e.V.” promuje polską muzykę w Niemczech

Promocji polskiej kultury muzycznej podjęło się nowo powstałe stowarzyszenie „Verein für Interkullturelle Begegnungen e.V.”, skupiające polskich i niemieckich artystów,...

Wydanie książki „Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL- NRD”.

Publikacja jest pierwszą próbą przedstawienia historii opozycji i oporu w PRL i NRD w latach 1945-1989 z polsko-niemieckiej perspektywy porównawczej. Autorami każdego z pięciu...

E-Book: Studia w Polsce

Coraz więcej młodych ludzi przyciąga do studiowania za granicą. Dlaczego więc nie studiować w sąsiedniej Polsce? Holger Schossig w swoim dwudziestostronnicowym e-booku opisuje zalety...

Ocena strony internetowej Partnerstwa-Odra

Jakie tematy i treści związane z Partnerstwem-Odra interesują Państwa najbardziej? Co możemy poprawić? Prosimy poświęcić nam 3 minuty i przekazać nam Państwa spostrzeżenia. Nasza...

Film dokumentalny "Ogród po drugiej stronie rzeki / Der Garten jenseits des Flusses"

W piątek 7 lutego 2014 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie z bohaterami i realizatorami filmu dokumentalnego "Ogród po drugiej stronie rzeki / Der Garten jenseits...

Film "Berlin and Western Poland - Over the Borderline" zwycięscą Telly Silver Award 2014 w USA

Firma producencka Joseph Rosendo’s Travelscope została uhonorowana przyznawaną w Stanach Zjednoczonych prestiżową nagrodą Telly Silver Award 2014 za film podróżniczy "Berlin and...

Praca wolontariuszy i ich wpływ na zmiany postaw w Europie

W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyła się w Berlinie prezentacja wyników projektu "Wolontariat w Niemczech i Polsce i jego wpływ na zmianę postawy wobec Niemców i Polaków"....

Analiza potencjału sektora Games Industry: Berlin meets Poland

Na zlecenie berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych została przygotowana specjalna analiza, która ukazuje potencjał współpracy pomiędzy...

Dietmar Woidke nowym pełnomocnikiem ds. współpracy polsko-niemieckiej

Z dniem 29 stycznia 2014 r. Dietmar Woidke objął funkcję pełnomocnika ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. Urząd koordynatorów został ustanowiony w...

Otwarcie polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Z dniem 27 stycznia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Senatu Berlina (SenWTF) ogłaszają otwarcie konkursu na...

Oferta: Concordia Design szuka trenerów i specjalistów na warsztaty biznesowe

Poznańskie Centrum Designu Concordia Design oferuje berlińskim projektantom kreatywnym, trenerom i ekspertom możliwość przeprowadzania warsztatów dla specjalistów i przedstawicieli...

I Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne w Berlinie

17 stycznia 2014 r. w Berlinie odbyło się I. Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne z udziałem wicepremiera J. Piechocińskiego oraz wicekanclerza S.Gabriela, a także ministra środowiska M....

Polska prezentacja podczas Fashion Week w Berlinie

15 stycznia 2014 r. w Opernwerkstätten ambasador Jerzy Margański otworzył oficjalną prezentację polskiej mody podczas Berlin Fashion Week. W ramach „Design. Made in Poland”...

Pierwszy numer pisma „Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland”

W wyniku współpracy 21 autorów ze środowiska Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazał się pierwszy numer pisma „Polski w Niemczech / Polnisch in...

Konferencja na temat promocji języka polskiego w Niemczech

W ramach projektu "Polski Express" w dniu 17.01.2014r. odbyła się konferencja na temat promocji języka polskiego w niemieckich szkołach. Konferencja służyła przede wszystkim merytorycznemu...

Ogólnopolskie spotkania biznesowe „Droga do rozwoju” w ramach projektu „Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Poland 2013-2014”

Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) w Berlinie zaprasza średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski do udziału w spotkaniach biznesowych - „Droga do rozwoju”, które...

Rejs po Odrze – także w 2014 roku!

Po sukcesie rejsów inauguracyjnych statków pasażerskich MS „Zefir " oraz MS „Laguna" na jesieni 2013 roku, także w tym roku oba statki będą przewozić gości po Odrze. W...

Otwarcie polsko-niemieckiego biura łącznikowego w Zachodniopomorskiem

Szczecin. 18 grudnia 2013 r. brandenburski minister gospodarki Ralf Christoffers uroczyście otworzył biuro łącznikowe Kraju Związkowego Brandenburgia w województwie zachodniopomorskim....

18.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2014/1422