Skyline

Konferencja „Przewozy kolejowe między Niemcami a Polską – osiągnięcia i perspektywy” 22.09.2014, Berlin

W dniu 22 września w Audytorium Friedrichstrasse w Berlinie odbyła się konferencja „Przewozy kolejowe między Niemcami a Polską – osiągnięcia i perspektywy”. Organizatorami wydarzenia byli Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF), Partnerstwo-Odra i Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Wzięło w nim udział ponad 100 specjalistów z branży kolejowej z Polski i Niemiec, a wśród prelegentów byli obecni m.in. podsekretarz stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki, sekretarz stanu w federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Enak Ferlemann.

Konferencję otworzyli Ambasador RP w Berlinie dr Jerzy Margański, Prezes Zarządu VBB Susanne Henckel i przewodniczący RBF Adrian Furgalski. Ambasador RP dr Jerzy Margański zwrócił uwagę na ogromne znaczenie wymiany gospodarczej między Polską a Niemcami, w tym na dynamiczny wzrost eksportu z Polski od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Podkreślił dobrą jakość połączeń drogowych i lotniczych. Jednocześnie wskazał na zapóźnienia w infrastrukturze kolejowej, podkreślając konieczność jej pilnej rozbudowy, modernizacji i elektryfikacji, zwłaszcza w obszarze przygranicznym po stronie niemieckiej. Wśród kluczowych połączeń dla przyszłości wzajemnej współpracy wymienił połączenia na linii Berlin–Szczecin, Berlin–Wrocław i Drezno–Wrocław.

Prezes Susanne Henckel przedstawiła osiągnięcia odbywających się od 2011 r. spotkań w ramach Okrągłego Stołu Komunikacyjnego, które służą jako ponadregionalne forum dyskusji i wymiany doświadczeń oraz rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących m.in organizacji ruchu transgranicznego i finansowania inwestycji. Adrian Furgalski wskazał na możliwości wykorzystania programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) w procesie integracji systemów kolejowych i budowania spójności transportowej Unii Europejskiej do 2020 r. Odczytany został również list od wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego skierowany do uczestników konferencji, w którym zapewnił o priorytetowym charakterze kolei w zrównoważonym rozwoju środków transportu.

W referacie na temat „Rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei” podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki zaprezentował aktualne dane dotyczące rozwoju polskiej kolei i zapowiedział dalsze inwestycje w infrastrukturę w ramach programu „Łącząc Europę” i przy wsparciu ze środków unijnych. Przypominał też o osiągnięciach sektora producentów sprzętu kolejowego m.in. DB Regio zamówiło pociągi w bydgoskich zakładach PESA na 120 mln EUR, PKP Cargo obsługuje 19% ogólnego wolumenu handlu między Polską a Niemcami, a Siemens we współpracy z Newag dostarcza wagony metra.

Kolejne sesje z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i państwowych dotyczyły „Transgranicznego publicznego transportu kolejowego z perspektywy partnerstwa Odry” i „Finansowania, udogodnień oraz uwarunkowań prawnych przyszłych międzynarodowych połączeń kolejowych między Polską a Niemcami”. Wiceprzewodniczący komisji ds. transportu Parlamentu Berlina wskazał na trudną sytuację na trasie Berlin–Wrocław (pod koniec grudnia zawieszone zostanie kursowanie Eurocity „Wawel”). Linia ta wymaga pilnych inwestycji. Jako drugi ważny kierunek inwestycji wskazał odbudowę połączenia z wyspą Uznam przez Ducherow i Karnin oraz połączenie obu części Świnoujścia tunelem po Świną. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak przedstawił strategię rozwoju województwa do 2020 r. zakładającą rozbudowę połączeń regionalnych m.in. Rzepin–Frankfurt, Gorzów Wlk–Kostrzyn, Czerwieńsk–Guben. Zaznaczył, że odbudowa “Odrzanki” (Szczecin–Zielona Góra–Wrocław) nie tylko poprawi transport towarowy między Szczecinem i Świnoujściem, ale też umożliwi korzystanie z połączenia między Berlinem i Wrocławiem.

Sekretarz stanu Enek Fereleman przedstawił stan prac nad regulacjami unijnymi w zakresie pakietów kolejowych i przypomniał o potrzebie szybkiej ratyfikacji polsko-niemieckiej umowy o współpracy ws. komunikacji kolejowej podpisanej prawie dwa lata temu. Ekspert narodowy z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. mobilności i transportu Gerard Troche jako podstawowe problemy polsko–niemieckiej sieci kolejowej wymienił: długi czas podróży, wysokie koszty przejazdów, niską częstotliwość kursów, nieprzejrzystą strukturę rynku, niekorzystne narodowe priorytety inwestycyjne oraz brak równowagi w inwestycjach w kolei i drogi. Jednocześnie dostrzegł wzrost tempa budowy i elektryfikacji na wielu odcinkach, korzystny prosty przebieg tras nie wymagający większy nakładów finansowych i czasowych oraz duże wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

Ostatnia sesja dotyczyła zagadnień „Transportu kolejowego między Polska a Niemcami – możliwości i bariery” oraz „Problemu zezwoleń i dopuszczeń do eksploatacji pojazdów szynowych”. Pełnomocnik Zarządu PKP PLK Ireneusz Kluczyk wśród najważniejszych zadań na nadchodzące lata wskazał m.in. elektryfikację na trasie Berlin–Szczecin, inwestycję mostową na odcinku Bielawa Dolna–Horka, usprawnienie połączenia Wrocław–Drezno, utrzymanie mostu Zgorzelec-Görlitz i modyfikcję stacji Görlitz. Wskazał również na dotychczasowe efekty spotkań zarządców infrastruktury PKP PLK i DB Netz oraz przewoźników, które pomogły m.in skrócić czas oczekiwania na przygotowanie rozkładów jazdy przez modelowe połączenie systemów transgranicznych. Dalsze wspólne prace mają skupiać się na zwiększeniu liczby bezpośrednich połączeń, atrakcyjnych ofertach biletów, wyższej jakości świadczonych usług, lepszej informacji oraz przyśpieszeniu i zwiększeniu częstotliwości kursowania pociągów. Dodatkowo „Raport techniczny na temat możliwości oraz przeszkód bezpośredniego połączenia Berlin–Gorzów Wlkp” przedstawili Susanne Henckel (VBB) i Detlef Brocker (NEB).

Dyrektor Regionalny DB Regio Nordost Joachim Trettin przedstawił krótki zarys historii przewozów pasażerskich koleją między Polską a Niemcami od początku lat 90., a jako wyzwania na przyszłość wymienił usprawnienie procesu homologacyjnego dla transportu transgranicznego, wzajemnej komunikacji między zagranicznymi przewoźnikami i pasażerami, a nawet zasugerował zaplanowanie na przyszłość wydłużenie tras Berlin–Szczecin do Kołobrzegu i Berlin–Wrocław do Opola. Prezes Eisenbahn-Bundesamt Gerald Horster i prezes Urzędu Transportu Krajowego Krzysztof Dyl dodatkowo w swoich wystąpieniach zajęli się kwestią ułatwień w procesie dopuszczeń do eksploatacji pojazdów szynowych zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej.

W jednym z ostatnich referatów przedstawiciel Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Stowarzyszenia Transportu Publicznego Bogusław Kowalski krytycznie ocenili integrację systemów kolejowych, która nie nadąża za procesem integracji europejskiej i za zmianami w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jako przyczyny tworzenia się różnicy między granicą państwa i granicą kolejową wskazali m.in. traktowanie linii przygranicznych jako peryferyjnych, rywalizację między przewoźnikami, zbyt małe zaangażowanie i determinację władz państwowych. Z roku na rok zapotrzebowanie na komunikację między województwami przygranicznymi rośnie, a skoro oferta transportu kolejowego nie jest w stanie temu sprostać, liczba pasażerów oraz obroty będą systematycznie zmniejszały się. W związku z tym zaapelowali o zmianę sposobu myślenie i większe zaangażowanie, jeśli kolei w przyszłości ma odgrywać rolę jako ważny ekologiczny i bezpieczny środek transportu. Wymaga to współpracy władz centralnych i regionalnych, wspólnego zarządzania infrastrukturą, zaangażowania środków na modernizację i rozbudowę linii, jak również wspólnego ogłaszania przetargów przez organizatorów. Jak podsumował Bogusław Kowalski, wiele rzeczy udało się zrobić, ale ciągle jest to za mało.

Opracowanie: JS/WPHI


Zdjęcie: VBB/Koettel

Starsze wydarzenia 2014

Publikacja specjalna „Potrzeby działań w rozwoju transgranicznej komunikacji kolejowej” teraz on-line

Aktualna publikacja specjalna „Rozwój transgranicznej komunikacji kolejowej między Polską a Niemcami: Potrzeby działań i perspektywy” wydana przez Administrację Senacką ds....

Polskie partnerstwo produkcyjne dla Berlińskich projektantów Międzynarodowe Centrum Wzornictwa Berlin (IDZ), w trakcie swojego projektu „Berlin Poland”, przeprowadza bezpłatną ofertę dla firm Berliń

Międzynarodowe Centrum Wzornictwa Berlin (IDZ), w trakcie swojego projektu „Berlin Poland”, przeprowadza bezpłatną ofertę dla firm Berlińskich: do końca listopada 2014 r....

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii pracuje nad lepszym wizerunkiem języka polskiego

Za trudny“, „mało przydatny“ – język polski ma po zachodniej stronie Odry problem wizerunkowy. Nie tylko wśrod uczniow i ich rodzicow, ale rownież wśrod dyrektorow...

Sekretarz Stanu i pełnomocnik ds. Europy w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 22 sierpnia 2014 r. p. Hella Dunger-Löper, Sekretarz Stanu i pełnomocnik, odpowiedzialna za sprawy Europy odbyła podróż do Gorzowa Wielkopolskiego na rozmowę z Prezydentem Miasta...

Sekretarz Stanu Beermann gospodarzem spotkania Berlin-Polska na targach gamescom 2014 w Kolonii

Współpraca branży gier z Berlina i Polski oraz projekt "Berlin meets Poland" były tematem wizyty sekretarza stanu Guido Beermanna w dn. 14 sierpnia na targach gamescom w Kolonii,...

Wywiad z p. Tomaszem Jałukowiczem, Głównym Specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

1. Polskie uczelnie uzyskały większą niezależności w ostatnich latach w wyniku reformy szkolnictwa wyższego. W jakim stopniu ten stan rzeczy przekłada się na poprawę możliwości...

Projekt badawczy nt. nauczania języka polskiego w przygranicznych przedszkolach i szkołach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

W okresie od kwietnia 2012 r. do stycznia 2014 r. w przygranicznym regionie Meklemburgii-Pomorza Przedniego przeprowadzono projekt badawczy zatytułowany "Badania nt. nauczania języka polskiego w...

Film "Berlin and Western Poland - Over the Borderline" – twórca Joseph Rosendo nagrodzony Emmy

Joseph Rosendo, wielokrotnie nagradzany podróżnik i dziennikarz, został uhonorowany nagrodą Emmy w kategorii „Outstanding Lifestyle/Travel Host” podczas 41. rozdania...

Spotkanie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze

W dniu 28.04.2014 r. w Zielonej Górze odbyło się po raz piąty od 2011 r. posiedzenie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry na płaszczyźnie roboczej. Uczestnicy...

Program stypendialny GFPS - Wymiana studencka w Polsce i Czechach

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, GFPS e.V.) przyznaje w semestrze letnim 2015 stypendia...

Szczecinianka wybrana do rady lokalnej w Uckermark

W tegorocznych wyborach samorządowych w Niemczech o miejsca w radach lokalnych walczyło dziewięcioro mieszkających w Brandenburgii Polaków. To największa jak do tej pory odnotowana liczba...

Pol-Int – nowa naukowa platforma internetowa studiów o Polsce

Internetowa platforma na Viadrinie – Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org) – wspiera wymianę wiedzy i łączy społeczność naukową w ramach badań nad Polską....

„Rozszerzony horyzont Europy” - debata w Berlinie

Jubileusz największego w historii Unii Europejskiej rozszerzenia w 2004 r. był okazją do bilansu członkostwa oraz dyskusji na temat przyszłości Europy. W dniu 3 czerwca 2014 r. w siedzibie...

„Niemiecki kieszonkowy – Przewodnik językowy po życiu codziennym i zawodowym w regionie przygranicznym”

W dniu 9 maja 2014 r. ukazał się nowy przewodnik pt. „Niemiecki kieszonkowy – Przewodnik językowy po życiu codziennym i zawodowym w regionie przygranicznym” Przewodnik powstał...

B2B „Kojarzenie par” we Wrocławiu – spotkanie berlińskich projektantów z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw

Spotkanie B2B „Kojarzenie par” Międzynarodowego Centrum Designu w Berlinie (IDZ) zorganizowane zostało 16 maja jako jedno z wydarzeń towarzyszących konferencji „Design dla...

Berlin meets Poland: Spotkanie inauguracyjne

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w ramach International Games Week Berlin 2014 odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu "Berlin meets Poland". Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu media.net,...

Partnerstwo-Odra prezentuje się przy Bramie Brandenburskiej z okazji Dnia Europy

9. Maja zarówno Berlińczycy, jak i przebywający tego dnia w mieście goście, mogli zapoznać się pod Bramą Brandenburską z europejskimi inicjatywami w Berlinie. W tzw. strefie...

10 lat Polski w UE: „Zysk dla wszystkich partnerów. Imponujące liczby potwierdzają dynamiczną współpracę”

Przystapienie Polski do Unii Europejskiej przed 10 laty przyspieszyło i pogłębiło zgodnie ze słowami premiera Brandenburgii Dietmara Woidke współpracę sąsiedzką. „Spoglądamy...

Projekt sieciowy „Berlin meets Poland“ rozpoczęty w ramach „Games Week”

W „Dniu polskich gier” („Polishgamesday“), 10 kwietnia, odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu sieciowego „Berlin meets Poland“, w ramach Międzynarodowego...

PHOENIX "projektem miesiąca" wg. Instytutu Fraunhofera Heinrich Hertz

Instytut Telekomunikacji im. Fraunhofera Heinrich Hertz (HHI) przyznał projektowi Partnerstwa-Odra PHOENIX tytuł „projektu miesiąca”. Photonics & Optoelectronics Network PHOENIX...

Brandenburgia zapewnia dodatkowe bezpośrednie połączenie do Szczecina

Angermünde - Minister Transportu Brandenburgii Jörg Vogelsänger złożył zamówienie na dodatkowe bezpośrednie połączenie z Berlina do Szczecina na linii RB66, które...

Polska i Berlin wzmacniają współpracę badawczo-rozwojową w dziedzinie technologii optycznych

To, że internacjonalizacja może oznaczać wiele więcej, niż tylko dążenie do wzrostu eksportu, udowadnia finansowany przez kraj związkowy Berlin projekt PHOENIX. Jego celem jest długotrwałe...

Polscy turyści coraz ważniejsi dla Brandenburgii

Zakupy, kąpiele i jazda na nartach – to główne atrakcje dla polskich gości, którzy spędzają urlop w Brandenburgii. Liczba polskich urlopowiczów w Brandenburgii w 2013...

Nowy przewodnik: Szukanie śladów „polskiego Berlina”

Dzięki staraniom Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ukaże się wkrótce historycznokulturowy przewodnik po „polskim Berlinie”. Na przykładzie...

Współpraca przemysłu kreatywnego i przedsiębiorstw

Współpraca między berlińskimi studiami designu a Ćmielów Design Studio, marką jednego z największych producentów porcelany, Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i...

Powstało stowarzyszenie KLOSTERLAND

W dniu 3 września 2013 r. podczas VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów zostało utworzone stowarzyszenie non-profit KLOSTERLAND e.V., zrzeszające dawne...

Wesprzyj Przegląd Prasy Transodra: Informacje i debaty z polsko-niemieckiego pogranicza

Transodra-Online jest dwujęzycznym portalem internetowym polsko-niemieckiego pogranicza, na którym w nieskomplikowany sposób dostępne są tematy i informacje wyłącznie z pogranicza....

Zamek Trebnitz: Publikacja „Żyć Europą i ją kształtować“

Duże regiony Europy coraz bardziej zyskują na znaczeniu ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Potencjał danego regionu zależy przy tym przede wszystkim – poza wspólnym rynkiem...

Projekt PHOENIX na targach laser optics 2014 w Berlinie

To, że internacjonalizacja może oznaczać o wiele więcej niż tylko dążenie do zwiększenia eksportu, potwierdza projekt PHOENIX finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Współpraca uczelni wyższych: Przedłużenie umowy o współpracy polsko-niemieckiej

Uniwersytet w Szczecinie, jeden z najstarszych uniwersytetów w regionie Morza Bałtyckiego, oraz Uniwersytet w Greifswaldzie (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) przedłużyły...

„Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” – Współpraca transgraniczna Dolnego Śląska i Saksonii

W ramach kontaktów dwustronnych regiony partnerskie - Dolny Śląsk i Saksonia - realizują projekt „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, którego celem...

Biuro Koordynacyjne Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz

W 2013 r. minęło 10 lat od decyzji o uruchomieniu środków unijnych na rzecz projektów współpracy edukacyjnej Saksonii i Dolnego Śląska w programach Interreg III A i EWT....

Stowarzyszenie „Verein für Interkullturelle Begegnungen e.V.” promuje polską muzykę w Niemczech

Promocji polskiej kultury muzycznej podjęło się nowo powstałe stowarzyszenie „Verein für Interkullturelle Begegnungen e.V.”, skupiające polskich i niemieckich artystów,...

Wydanie książki „Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL- NRD”.

Publikacja jest pierwszą próbą przedstawienia historii opozycji i oporu w PRL i NRD w latach 1945-1989 z polsko-niemieckiej perspektywy porównawczej. Autorami każdego z pięciu...

E-Book: Studia w Polsce

Coraz więcej młodych ludzi przyciąga do studiowania za granicą. Dlaczego więc nie studiować w sąsiedniej Polsce? Holger Schossig w swoim dwudziestostronnicowym e-booku opisuje zalety...

Ocena strony internetowej Partnerstwa-Odra

Jakie tematy i treści związane z Partnerstwem-Odra interesują Państwa najbardziej? Co możemy poprawić? Prosimy poświęcić nam 3 minuty i przekazać nam Państwa spostrzeżenia. Nasza...

Film dokumentalny "Ogród po drugiej stronie rzeki / Der Garten jenseits des Flusses"

W piątek 7 lutego 2014 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie z bohaterami i realizatorami filmu dokumentalnego "Ogród po drugiej stronie rzeki / Der Garten jenseits...

Film "Berlin and Western Poland - Over the Borderline" zwycięscą Telly Silver Award 2014 w USA

Firma producencka Joseph Rosendo’s Travelscope została uhonorowana przyznawaną w Stanach Zjednoczonych prestiżową nagrodą Telly Silver Award 2014 za film podróżniczy "Berlin and...

Praca wolontariuszy i ich wpływ na zmiany postaw w Europie

W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyła się w Berlinie prezentacja wyników projektu "Wolontariat w Niemczech i Polsce i jego wpływ na zmianę postawy wobec Niemców i Polaków"....

Analiza potencjału sektora Games Industry: Berlin meets Poland

Na zlecenie berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych została przygotowana specjalna analiza, która ukazuje potencjał współpracy pomiędzy...

Dietmar Woidke nowym pełnomocnikiem ds. współpracy polsko-niemieckiej

Z dniem 29 stycznia 2014 r. Dietmar Woidke objął funkcję pełnomocnika ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. Urząd koordynatorów został ustanowiony w...

Otwarcie polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Z dniem 27 stycznia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Senatu Berlina (SenWTF) ogłaszają otwarcie konkursu na...

Oferta: Concordia Design szuka trenerów i specjalistów na warsztaty biznesowe

Poznańskie Centrum Designu Concordia Design oferuje berlińskim projektantom kreatywnym, trenerom i ekspertom możliwość przeprowadzania warsztatów dla specjalistów i przedstawicieli...

I Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne w Berlinie

17 stycznia 2014 r. w Berlinie odbyło się I. Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne z udziałem wicepremiera J. Piechocińskiego oraz wicekanclerza S.Gabriela, a także ministra środowiska M....

Polska prezentacja podczas Fashion Week w Berlinie

15 stycznia 2014 r. w Opernwerkstätten ambasador Jerzy Margański otworzył oficjalną prezentację polskiej mody podczas Berlin Fashion Week. W ramach „Design. Made in Poland”...

Pierwszy numer pisma „Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland”

W wyniku współpracy 21 autorów ze środowiska Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazał się pierwszy numer pisma „Polski w Niemczech / Polnisch in...

Konferencja na temat promocji języka polskiego w Niemczech

W ramach projektu "Polski Express" w dniu 17.01.2014r. odbyła się konferencja na temat promocji języka polskiego w niemieckich szkołach. Konferencja służyła przede wszystkim merytorycznemu...

Ogólnopolskie spotkania biznesowe „Droga do rozwoju” w ramach projektu „Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Poland 2013-2014”

Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) w Berlinie zaprasza średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski do udziału w spotkaniach biznesowych - „Droga do rozwoju”, które...

Rejs po Odrze – także w 2014 roku!

Po sukcesie rejsów inauguracyjnych statków pasażerskich MS „Zefir " oraz MS „Laguna" na jesieni 2013 roku, także w tym roku oba statki będą przewozić gości po Odrze. W...

Otwarcie polsko-niemieckiego biura łącznikowego w Zachodniopomorskiem

Szczecin. 18 grudnia 2013 r. brandenburski minister gospodarki Ralf Christoffers uroczyście otworzył biuro łącznikowe Kraju Związkowego Brandenburgia w województwie zachodniopomorskim....

18.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2014/1455