Skyline

Warsztat na temat bezrobocia wśród młodzieży w Europie

Uniwersytet Viadrina oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie wspólnie zapraszają na 1. warsztat zajmujący się tematem bezrobocia (wśród młodzieży) w Europie. Celem imprezy jest stworzenie platformy dla przedstawicieli świata nauki w dniach 16 i 17 kwietnia we Frankfurcie nad Odrą do opracowania nowych teorii badawczych dla analizy różnych rodzajów polityki rynku pracy w Europie. Istotną rolę odgrywa przy tym przede wszystkim wysoki odsetek bezrobotnej młodzieży w różnych częściach Europy oraz przyczyny tego bezrobocia. W trakcie warsztatu mają zostać poruszone między innymi kwestie oddziaływania globalnych lub kontynentalnych kryzysów finansowych na poszczególne rynki pracy oraz przyczyny zróżnicowania liczby bezrobotnych w poszczególnych krajach. Jednocześnie zostaną objaśnione różne reformy rynku pracy oraz przedyskutowane teorie ich rozwoju na płaszczyźnie europejskiej.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej ulotce warsztatu (w języku angielskim).

Starsze wydarzenia 2015

EUROJOB Viadrina: Rynek pracy na pograniczu

Platforma internetowa EUROJOB Viadrina zamieszcza streszczenie wszystkich najważniejszych informacji na temat rynku pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Oprócz portalu skierowanego do...

1. Frankfurcki Dzień Gospodarki i Nauki

Towarzystwo Wspierania Gospodarki i Nauki (GFWW) we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina powołało do życia platformę wymiany informacji pomiędzy...

Już dostępne ebooki na temat Partnerstwa Odry

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała nowe ebooki zawierające wspaniałe zdjęcia i teksty informacyjne na temat regionów Partnerstwa Odry. Dodatkowo przedstawione zostały trasy...

Lotnisko w Heringsdorf otrzyma wsparcie ze strony Polski

Z pomocą polskiego sąsiada, Świnoujścia, regionalne lotnisko w Heringsdorf na wyspie Uznam ma przyciągnąć w przyszłości jeszcze więcej podróżujących. Prezydent miasta...

Pobyty stypendialne dla studentów w Niemczech i Polsce

Wspólnie zorganizowany program stypendialny GFPS (niemieckiego Stowarzyszenia Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej), polskiego stowarzyszenia partnerskiego GFPS Polska i...

18.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2015/1507