Skyline

Ruszył 1. nabór: Interreg Europa Środkowa (Central Europe) poszukuje nowych projektów

Partnerzy z Polski, Niemiec i siedmiu innych krajów Europy Środkowej zaangażowani w program Central Europe już dziś mogą ponownie aplikować o dofinansowanie ze środków Interreg. Stosowne wnioski można składać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Wiedniu do 13 kwietnia 2015 roku. Do istotnych nowości w nowym okresie finansowania 2014-2020 należy dwustopniowy proces naboru projektów i elektroniczne składanie wniosków.

Celem Interreg jest długotrwałe wsparcie transnarodowej współpracy pomiędzy przynajmniej trzema europejskimi państwami. Partnerami projektu mogą być stowarzyszenia, przedsiębiorstwa lub urzędy. W aktualnym okresie finansowania program Europa Środkowa koncentruje swoją uwagę na czterech priorytetach: innowacji, redukcji emisji dwutlenku węgla, wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego oraz na transporcie. Przy ocenie wniosków szczególną wagę przywiązuje się do zorientowania na rezultaty, trwałości i możliwości przeniesienia planowanych projektów na inne regiony Europy.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz warunki ramowe 1. naboru zawarte są w oficjalnych dokumentach zestawionych w pliku "Application package 1st call": http://www.central2013.eu/home-central-2020/application-package/

W razie pytań i potrzeby doradztwa w zakresie idei projektowych dostępne są punkty kontaktowe danych krajów:

CENTRAL EUROPE Contact Point Poland
Krajowy Punkt Kontaktowy Polska
pani Agnieszka Burda
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Mickiewicza 15
PL-40951 Katowice
Tel.: +48 32 253-9008
Faks: +48 32 253-7376
agnieszka.burda@mir.gov.pl

CENTRAL EUROPE Contact Point Germany
Krajowy Punkt Kontaktowy Niemcy
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.
Weberplatz 1
D-01217 Dresden
Tel. +49 351 4679 277
Fax +49 351 4679 212
b.diehl@ioer.de

Starsze wydarzenia 2015

Warsztat badawczy pt. "Integracja polskich migrantów na berlińskim rynku pracy i wykształcenia“

Berlińskie stowarzyszenie Minore e.V. opracowuje nowy projekt badawczy, którego celem jest lepsza integracja rumuńskich, polskich, francuskich i bułgarskich nowych imigrantów na...

Konferencja „Wiejski obszar możliwości“ na zamku Trebnitz

Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz zaprasza w dniu 26 lutego 2015 r. na konferencję pt. „Wiejski obszar możliwości”. Celem konferencji jest zbudowanie powiązań i stworzenie...

Spotkanie z Mariuszem Andrukiewiczem w Berlini

Polki i Polacy za granicą żyją w rozproszeniu. W Polsce jednak też nie zawsze angażują się w działania społeczne, bo często trzeba skoncentrować się na pracy i rodzinie. Potrzebujemy...

Przedsiębiorcy nawiązują kontakty na targach ITB

Enterprise Europe Network (EEN) Berlin-Brandenburg, którego partnerem jest Międzynarodowa Izba Handlowa Brandenburgii Wschodniej, zaprasza wspólnie z klastrem Berlin-Brandenburgia na...

Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w...

Warsztat na temat bezrobocia wśród młodzieży w Europie

Uniwersytet Viadrina oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie wspólnie zapraszają na 1. warsztat zajmujący się tematem bezrobocia (wśród młodzieży) w Europie. Celem...

EUROJOB Viadrina: Rynek pracy na pograniczu

Platforma internetowa EUROJOB Viadrina zamieszcza streszczenie wszystkich najważniejszych informacji na temat rynku pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Oprócz portalu skierowanego do...

1. Frankfurcki Dzień Gospodarki i Nauki

Towarzystwo Wspierania Gospodarki i Nauki (GFWW) we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina powołało do życia platformę wymiany informacji pomiędzy...

Już dostępne ebooki na temat Partnerstwa Odry

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała nowe ebooki zawierające wspaniałe zdjęcia i teksty informacyjne na temat regionów Partnerstwa Odry. Dodatkowo przedstawione zostały trasy...

Lotnisko w Heringsdorf otrzyma wsparcie ze strony Polski

Z pomocą polskiego sąsiada, Świnoujścia, regionalne lotnisko w Heringsdorf na wyspie Uznam ma przyciągnąć w przyszłości jeszcze więcej podróżujących. Prezydent miasta...

Pobyty stypendialne dla studentów w Niemczech i Polsce

Wspólnie zorganizowany program stypendialny GFPS (niemieckiego Stowarzyszenia Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej), polskiego stowarzyszenia partnerskiego GFPS Polska i...

31.10.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2015/1519