Skyline

Rowerem przez Pomorze Zachodnie

W Zachodniopomorskiem mamy najwięcej szlaków rowerowych w Polsce, jednak często są one zaniedbane, a oznakowanie w terenie jest niepełne. Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, opracowywana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, ma przedstawić propozycję przebiegu docelowej sieci głównych i tematycznych tras rowerowych w województwie. Zależy nam na wygenerowaniu produktu, z którego rodzina z dziećmi będzie mogła korzystać przez standardowy dwutygodniowy urlop.

- Badając preferencje turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających nasz region potwierdziliśmy, że turystyka rowerowa jest bardzo atrakcyjną formą aktywnego spędzania czasu. Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, jest ona nawet plasowana na pierwszym miejscu, natomiast turyści z Polski stawiają ją na drugim miejscu po turystyce wodnej. Pomorze Zachodnie od lat inwestuje w rozwój turystyki wodnej i odnosi na tym polu sukcesy, czas na rozwój turystyki rowerowej – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W celu stworzenia Koncepcji sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim, pracownicy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ zinwentaryzowali kilkaset kilometrów tras rowerowych w regionie. Wyniki naniesiono na interaktywną mapę, która na bieżąco jest aktualizowana i z której mogą korzystać rowerowi turyści planujący wycieczki po trasach rowerowych Pomorza Zachodniego. Koncepcja tras to efekt decyzji Samorządu Województwa o wytyczeniu nowych tras, o wyższym standardzie, przebiegających w logiczny sposób, tak aby z turystyki rowerowej czerpać zysk i skierować ten produkt do jak najliczniejszej grupy osób. Kompleksowa sieć zachęci do turystyki rowerowej osoby w różnym wieku, poruszające się z małymi dziećmi i na różnych typach rowerów, a także na pojazdach obciążonych bagażem. Wytyczone trasy pozwolą na spędzenie „na rowerze” nawet dwutygodniowego urlopu. Główne trasy rowerowe mają tworzyć spójną sieć, przebiegającą przez główne ośrodki miejskie, oraz atrakcje turystyczne regionu.

- Ten projekt wymaga szerokiej współpracy zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i z Lasami Państwowymi. Zachęcam również mieszkańców i turystów by wysyłając zdjęcia – pomagali nam w inwentaryzacji i informowaniu o stanie obecnym szlaków. Wytyczenie tras będzie podstawą do takiego rozdysponowania środków z RPO na lata 2014-2020, by uzyskać kompleksowy produkt turystyczny, który będzie służył nam wszystkim. Docelowo przy szlakach powinna się również rozwijać baza agroturystyczna oferująca smaczny posiłek i tani, ale pewny nocleg – dodawał Geblewicz.

Po ustaleniu, gdzie w województwie przebiegają drogi mogące wchodzić w skład tras rowerowych oraz analizie miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów, stało się możliwe wyznaczenie korytarzy przyszłych tras rowerowych. Wybrano cztery trasy rowerowe, które mają największy stopień realizacji i największy potencjał rozwojowy. Trasy te przebiegają przez wszystkie powiaty województwa i mają łącznie ok. 1000 km długości. Każda z nich zostanie przejechana rowerami i to po różnych drogach, aby można było podejmować decyzje o ich budowie na podstawie obiektywnych przesłanek i kosztów realizacji.

Trasy rowerowe nad uszczegółowieniem których pracujemy to:
Trasa rowerowa wzdłuż Bałtyku (znana jako szlak R-10) <ok. 210 km> – przebiega od granicy niemieckiej w Świnoujściu, przez wszystkie miejscowości nadmorskie, do wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego z województwem pomorskim. Stanowi ona część dwóch międzynarodowych tras Eurovelo (EV10 -Wokół Bałtyku i EV 13 - Żelaznej Kurtyny). Trasa przebiega przez najliczniej odwiedzane przez turystów tereny województwa. W związku z dużym ruchem turystycznym, infrastruktura rowerowa jest tu najbardziej rozwinięta. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich jej odcinków.

Trasa Pojezierna <ok. 220 km + 160 km> – ma dwie odnogi w zachodniej części województwa - jedną biegnącą od granicy z Niemcami przez Szczecin i Stargard Szczeciński w kierunku Pojezierza Ińskiego; drugą od granicy z Niemcami w okolicach Cedyni przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno w kierunku Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej trasa przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka i w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem pomorskim. Trasa łączy główne ośrodki miejskie (Szczecin, Stargard Szczeciński) z największym miastem leżącym przy wschodniej granicy województwa – Szczecinkiem. Trasa łączy Parki Krajobrazowe (Cedyński, Barlinecko - Gorzowski, Iński i Drawski) oraz obszary o wysokich walorach krajobrazowych.

Trasa łącząca wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem i Wałczem <ok. 150 km> - ma dwie odnogi w północnej części województwa, które zbiegają się w Białogardzie. Jedna prowadzi z Mielna drogą rowerową przez Koszalin; natomiast druga bierze swój początek w Kołobrzegu i w większości biegnie po nasypie dawnej linii kolejowej przez Gościno i Karlino. Za Białogardem trasa zmierza na południe w kierunku Wałcza. Pomiędzy Połczynem-Zdrojem a Złocieńcem wykorzystuje drogę rowerową zbudowaną na nasypie dawnej linii kolejowej. W Złocieńcu trasa będzie krzyżowała się z Trasą Pojezierną, więc stanowić będzie łącznik, „pomost” pomiędzy Pojezierzem a Bałtykiem. Trasa kończy się za Wałczem w miejscowości Dobino i może być w przyszłości kontynuowana na południe Polski, w szczególności do Poznania. Całość trasy ma przekrojowy charakter zarówno w wymiarze społeczno-ekonomicznym, jak również krajobrazowym. Trasa biegnie przez najbardziej charakterystyczny krajobraz w województwie. Począwszy od panoramy morza bałtyckiego, pagórkowate moreny Szwajcarii Połczyńskiej, pojezierza i doliny rzeczne, kończąc na wielkich, zwartych kompleksach leśnych.

Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego (część wschodnia) oraz Trasa Doliny Tywy <ok. 100 km + 50 km> – jest to połączenie północ-południe utworzone na bazie dwóch wymienionych tras. Pierwsza z nich ma charakter transgraniczny i okala Zalew Szczeciński. Przebiega przez bardzo atrakcyjne tereny przyrodnicze – po przeprowadzonych zmianach prawnych istnieje możliwość przeniesienia odcinków trasy na wały przeciwpowodziowe. Druga natomiast przebiega od Szczecina przez Gryfino i Banie do Trzcińska-Zdroju. Dolina Tywy łączy Trasę Zalewu Szczecińskiego i Nadodrzańską z południową odnogą Trasy Pojeziernej. Przebiega przez kompleksy leśne i tereny rolnicze o lekko pagórkowatym krajobrazie. Na odcinku Lubanowo - Swobnica (gmina Banie) funkcjonuje bitumiczna droga rowerowa po nasypie dawnej linii kolejowej o długości ok. 15 km. Planuje się, że trasa ta będzie przedłużona i biec będzie przez Dębno do Kostrzyna.

Informacje o postępie prac można śledzić w serwisie www.rowery.wzp.pl. Na bazie inwentaryzacji na bieżąco tworzona jest interaktywna mapa, która może być źródłem pomysłów na większe i mniejsze wyprawy - www.rowery.wzp.pl/mapa. Zespół inwentaryzacyjny cały czas sprawdza (podróżując na rowerach), czy podane drogi faktycznie istnieją oraz w jakim są stanie. Wyniki tej inwentaryzacji terenowej można na bieżąco śledzić, włączając w menu mapy opcję „fotografie”. Mapa może być przydatna przy planowaniu dłuższych i krótszych wycieczek rowerowych, w celu uniknięcia poruszania się po zatłoczonych od samochodów drogach krajowych czy wojewódzkich. Ponadto, na adres rower.obywatelski@wzp.pl – aktywni mieszkańcy i turyści, mogą przesyłać informacje o stanie tras. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone.

Więcej informacji / źródło: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/rowerem-przez-pomorze-zachodnie

Starsze wydarzenia 2015

Ukazała się nowa pozycja książkowa złożona z artykułów traktujących o polsko-niemieckim pograniczu

Książka "Codzienne pogranicze" nie jest kompendium pogranicza polsko-niemieckiego i głównych dziś spraw polsko-niemieckich, lecz chce oddać codzienny ich rytm. Jest zapisem...

Polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, celnych i granicznych

W Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyły się w dniu 11 lipca uroczystości związane z wejściem w życie Umowy między...

Newsletter Partnerstwa-Odra 2/2015

Główna tematyka aktualnego newslettera dotyczy inteligentnych technologii w ramach polsko-niemieckiej kooperacji w kręgach gospodarczych i naukowo-badawczych. W wywiadzie z prof. dr....

Coraz więcej zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu jest dostępnych w Internecie

Archiwum Państwowe w Poznaniu sukcesywnie udostępnia on-line użytkownikom sieci Internet skany archiwaliów ze swojego zasobu, w tym akta metrykalne, urzędów stanu cywilnego oraz...

Przyjmujemy zgłoszenia na seminarium dla partnerstw komunalnych „Ratusz meets Rathaus"

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza przedstawicieli polsko-niemieckich partnerstw komunalnych na seminarium tandemowe „Ratusz meets Rathaus" dotyczące wymiany młodzieży...

Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przyznają w 2015 r. po raz kolejny Naukową Nagrodę za wybitne prace doktorskie i magisterskie z...

Spotkanie w Polskiej Radzie Społecznej na temat Uznawania zdobytych kwalifikacji w Niemczech. Kiedy warto, jak wygląda ten proces, jakie kroki przedsięwziąć w międzyczasie, na co warto...

Polska obejmie 1 lipca roczną prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

1 lipca 2015 r. Polska po raz pierwszy przejęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego CBSS. „Rada Państw Morza Bałtyckiego jest przez nas traktowana jako najważniejszy format...

150 lat różnorodności gatunków: Wrocławskie ZOO świętuje swoje urodziny

400 zwierząt z 50 różnych gatunków – większość z nich to prezenty od mieszkańców Wrocławia – można było podziwiać, kiedy to 10 lipca 1865 roku otwarto...

Nowi ministrowie w rządzie premier Ewy Kopacz

"Każda z tych osób wie, co znaczy służba obywatelom, wie, co znaczy ciężka praca i wie, co znaczy znajomość problemów zwykłych ludzi" – podkreśliła premier Ewa Kopacz,...

Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju regionalnego na pograniczu polsko-niemieckim dobrze się rozwija. Już 21 października 2014 r. padł impuls ze strony Komitetu ds. Gospodarki...

250-lecie założenia miasta Świnoujścia

3 czerwca 1765 roku kurort nadbałtycki Świnoujście otrzymał prawa miejskie. Jubileusz ten miasto będzie świętować w czerwcu oferując bogaty program imprez. Z okazji tegorocznych...

Tańce polskie dla dzieci

Stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. organizuje w ramach Dnia Polskiego warsztaty taneczne dla dzieci "Tańce polskie" w szkołach Brandenburgii. Odbywają się one od maja...

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Wrocławski Rynek nocą. © Chris/ flickr.de Wrocław stanie w przyszłym roku w...

VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2015 pomyślnie zakończone

Z okazji VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbyły się w Szczecinie w dniach 21 i 22 maja 2015 r. eksperci ze świata polityki i gospodarki...

Wyróżniono zwycięzców Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015

Podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów uhonorowano laureatów Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. W kategoriach Prasa, Radio, Telewizja...

Konferencja "Miejsca pamięci zbrodni narodowo-socjalistycznych w Polsce i Niemczech. Od pomników przestrogi, poprzez muzea historii współczesnej, do atrakcji turystycznych"

W tym roku obchodzimy 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia Europy z nazizmu. Na terenie Polski i Niemiec powstały miejsca pamięci, muzea i pomniki upamiętniające...

Nowy plan rejsów Zefira

Na pokładzie „Zefira“ można wybrać się na wycieczkę Odrą wzdłuż takich miast jak Krosno Odrzańskie, Eisenhüttenstadt, Słubice, Frankfurt nad Odrą i Kostrzyn nad Odrą....

Filharmonia Szczecińska otrzymała nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej Mies van der Rohe Award 2015

Filharmonia Szczecińska została odznaczona przez Komisję Europejską wraz z Fundacją Miesa van der Rohe jako zdobywczyni nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej...

Akademia Trzech Państw w Görlitz-Zgorzelcu zaprasza Polaków, Niemców i Czechów do wymiany

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii i Meetingpoint Music Messiaens e. V. zapraszają osoby zainteresowane z Niemiec, Polski i Czech w terminie od 15 do 17 maja 2015 r. na Akademię Trzech Państw,...

Odkrywamy Region Odry

Ulubiony cel wycieczek: Pałac Rheinsberg nad jeziorem Grienerick w Brandenburgii © K. H. Reichert / flickr.com Łagodnymi temperaturami powitał nas sezon wycieczek i radość związana...

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

O wspólnych projektach polskich i niemieckich naukowców, zbliżonych stanowiskach Polski i Niemiec w Radzie UE oraz wspólnych przedsięwzięciach rozmawiały dziś niemiecka...

O kolei i opłatach na drogach podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych

W ramach odbywających się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z federalnym ministrem...

Przeprowadzamy badanie ankietowe dotyczące Nowej Migracji Zarobkowej do Berlina z Bułgarii, Polski, Rumunii i Francji, badanie jest finansowane przez Berlińską Administracje Senatu ds. Pracy,...

Wicepremier Piechociński z wicekanclerzem Gabrielem o współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami

"Rok 2014 to blisko 10 proc. wzrost polskiego eksportu do Niemiec, co umieściło nasz kraj na 8 miejsce na liście największych partnerów handlowych RFN, a obroty handlowe w wyniosły...

Konkurs: Polska Rada Społeczna szuka polskich miejsc w Berlinie

Polska Rada Społeczna zaprasza Polaków, którzy znaleźli swój dom w Berlinie, do uczestnictwa w konkursie "Berlin – moja droga ku Europie: polskie ślady w stolicy...

Newsletter Partnerstwa-Odra 1/2015

Głównym tematem aktualnego newslettera Partnerstwo-Odra jest branża gier komputerowych w regionach Partnerstwa-Odra: co wyróżnia polską branżę projektantów gier...

der-tag.pl – Poszukiwane są: Projekty na temat „wykształcenie zawodowe”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych w czasie od 1. do 17. czerwca do udziału w projekcie na temat „perspektywy zawodowe” w tegorocznej...

Ruszył 1. nabór: Interreg Europa Środkowa (Central Europe) poszukuje nowych projektów

Partnerzy z Polski, Niemiec i siedmiu innych krajów Europy Środkowej zaangażowani w program Central Europe już dziś mogą ponownie aplikować o dofinansowanie ze środków Interreg....

Warsztat badawczy pt. "Integracja polskich migrantów na berlińskim rynku pracy i wykształcenia“

Berlińskie stowarzyszenie Minore e.V. opracowuje nowy projekt badawczy, którego celem jest lepsza integracja rumuńskich, polskich, francuskich i bułgarskich nowych imigrantów na...

Konferencja „Wiejski obszar możliwości“ na zamku Trebnitz

Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz zaprasza w dniu 26 lutego 2015 r. na konferencję pt. „Wiejski obszar możliwości”. Celem konferencji jest zbudowanie powiązań i stworzenie...

Spotkanie z Mariuszem Andrukiewiczem w Berlini

Polki i Polacy za granicą żyją w rozproszeniu. W Polsce jednak też nie zawsze angażują się w działania społeczne, bo często trzeba skoncentrować się na pracy i rodzinie. Potrzebujemy...

Przedsiębiorcy nawiązują kontakty na targach ITB

Enterprise Europe Network (EEN) Berlin-Brandenburg, którego partnerem jest Międzynarodowa Izba Handlowa Brandenburgii Wschodniej, zaprasza wspólnie z klastrem Berlin-Brandenburgia na...

Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w...

Warsztat na temat bezrobocia wśród młodzieży w Europie

Uniwersytet Viadrina oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie wspólnie zapraszają na 1. warsztat zajmujący się tematem bezrobocia (wśród młodzieży) w Europie. Celem...

EUROJOB Viadrina: Rynek pracy na pograniczu

Platforma internetowa EUROJOB Viadrina zamieszcza streszczenie wszystkich najważniejszych informacji na temat rynku pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Oprócz portalu skierowanego do...

1. Frankfurcki Dzień Gospodarki i Nauki

Towarzystwo Wspierania Gospodarki i Nauki (GFWW) we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina powołało do życia platformę wymiany informacji pomiędzy...

Już dostępne ebooki na temat Partnerstwa Odry

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała nowe ebooki zawierające wspaniałe zdjęcia i teksty informacyjne na temat regionów Partnerstwa Odry. Dodatkowo przedstawione zostały trasy...

Lotnisko w Heringsdorf otrzyma wsparcie ze strony Polski

Z pomocą polskiego sąsiada, Świnoujścia, regionalne lotnisko w Heringsdorf na wyspie Uznam ma przyciągnąć w przyszłości jeszcze więcej podróżujących. Prezydent miasta...

Pobyty stypendialne dla studentów w Niemczech i Polsce

Wspólnie zorganizowany program stypendialny GFPS (niemieckiego Stowarzyszenia Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej), polskiego stowarzyszenia partnerskiego GFPS Polska i...

09.07.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2015/1601