Skyline

Polityczne spotkanie na szczycie wzmacnia wspłpracę między Polską a Niemcami

Podczas piątego politycznego spotkania na szczycie, które odbyło się 12 i 13 stycznia we Wrocławiu, osiem województw i krajów związkowych Partnerstwa Odry porozumiało się co do kolejnych elementów, za pomocą których będą budować dalszą współpracę. W spotkaniu, jakie miało miejsce w Narodowym Forum Muzyki udział wzięli premierzy Brandenburgii i Saksonii, pełnomocnik ds. europejskich kraju związkowego Berlina, szef Państwowej Kancelarii Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz wojewodowie i marszałkowie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Premier Saksonii Stanislaw Tillich zachęcał do dalszego rozszerzania kontaktów między Polską a Niemcami.

Premier Saksonii Stanislaw Tillich podkreślił podczas spotkania sukcesy współpracy: „Spójrzmy wstecz na 25 lat współpracy polsko-niemieckiej. Idea europejska jest szczególnie ożywiona na obszarach pogranicza. Kooperacja pomiędzy naszymi krajami i regionami umożliwiła naszym krajom i regionom duży krok do przodu – choćby poprzez stworzenie transgranicznych połączeń komunikacyjnych, wspólnego marketingu turystycznego, czy też współpracy policji. Również w przyszłości chcemy nadal rozbudowywać nasze bliskie polityczne, gospodarcze i kulturalne kontakty.” Natomiast marszałek Elżbieta Anna Polak zaznaczyła podczas spotkania, że “Partnerstwo Odry to znakomite przedsięwzięcie. Bo liczy się otwartość, współpraca i taka zgoda na współpracę w zakresie realizacji ważnych projektów. Bardzo ważna jest współpraca Lubuskie – Brandenburgia. To niesłychana ilość projektów, partnerstw i powiązań”.

Tematem dyskusji była również rola Wrocławia będącego tegoroczną Europejską Stolicą Kultury. Aby jak najwięcej gości również z Niemiec mogło wziąć udział w tym wydarzeniu, przedstawiono zaplanowany pociąg do kultury. Kraj związkowy Berlin wraz z Brandenburgią i województwem dolnośląskim wspólnie sfinansują ten specjalny pociąg, który będzie przewoził zainteresowanych w weekendy i w dni wolne od pracy do Europejskiej Stolicy Kultury w cenie 19 euro za podróż w jedną stronę. Kultura porusza ludzi – w przenośnym znaczeniu. Dobre połączenia komunikacyjne czynią to bardzo konkretnie. A w idealnym przypadku połączenie atrakcyjnych ofert kulturalnych z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi prowadzi do spotkań. W tym sensie w roku, w którym Europejską Stolicą Kultury będzie Wrocław, uruchamiając ‘pociąg do kultury’ tworzymy ważną przesłankę dla wzmożenia współpracy w Regionie Odry”, oświadczył rządzący burmistrz Müller przed spotkaniem. Podczas spotkania podkreślano kolejne ulepszenie transgranicznych połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza w zakresie transportu kolejowego. Ponadto nadal należy pracować nad wspólną promocją turystyki w regionach Partnerstwa Odry oraz współpracą w zakresie oświaty: partnerstwa szkół, uczelni i instytucji naukowo-badawczych z Niemiec i Polski oraz kolejne oferty nauki języka sąsiadów.

Uczestnicy politycznego spotkania na szczycie z entuzjazmem wymieniają poglądy

Należy też nadal wspierać współpracę w zakresie opieki i polityki zdrowotnej, a także ratownictwa medycznego ze szczególnym naciskiem na wymianę informacji o infrastrukturze medycznej, współpracy instytucji opieki zdrowia oraz kooperacji w zakresie kształcenia kadry. Dodatkowo trzeba wspierać współpracę w dziedzinie edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w regionach Partnerstwa Odry, a także wspólne działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.

Raporty dotyczące politycznego spotkania na szczycie i pociągu do kultury znajdą Państwo m.in na poniższych stronach:

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,19471257,wroclaw-polskie-i-niemieckie-regiony-o-wspolpracy-transgranicznej.html?disableRedirects=true


Starsze wydarzenia 2016

Czekamy na projekty jubileuszowe

Z okazji 25-lecia istnienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Fundacja Współpracy...

16.10.2021 -