Skyline

Czekamy na projekty jubileuszowe

Z okazji 25-lecia istnienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznaje stypendia na wspólne projekty honorujące tenże jubileusz. W ramach programu można wnioskować o środki w wysokości do 25.000 złotych (6.250 euro). Wnioski można składać do końca lipca.

Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został podpisany 17 czerwca 1991 roku w ówczesnej stolicy Niemiec – Bonn przez kanclerza Helmuta Kohla, ministra spraw zewnętrznych Hansa-Dietricha Genschera, a po stronie polskiej przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i ministra spraw zewnętrznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Tworzył on nie tylko formalne ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych, ale był również kamieniem węgielnym dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, które wspaniale się rozwinęły.

Z tego względu rok 2016 jest szczególny również dla Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Fundacja także świętuje w tym roku swoje 25-lecie istnienia. Aby uczcić jubileusz, Fundacja korzystając ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec zainicjowała linię projektową „25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“. Środki będą przyznawane na wspólne projekty polskich i niemieckich instytucji organizowane z okazji tego szczególnego roku.

Wnioski można składać na wszystkie projekty, które odbędą się od 1 marca do 30 września tego roku. Łącznie można uzyskać dofinansowanie do kwoty 25.000,- PLN (6.250,- EUR). Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane będą projekty mniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski można składać nie później niż dwa miesiące przed terminem rozpoczęciem projektu, ale najpóźniej do 31 lipca 2016 roku.

Informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie: http://www.25pl.de/jubilaumschlusse.html

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja wspiera projekty realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie instytucje. Preferowane będą projekty oświatowe rozszerzające wiedzę o Niemczech i Polsce lub wspierające język niemiecki i polski, dialog naukowy, kulturę i literaturę. Wnioski o dofinansowanie można składać stale niezależnie od wysokości wnioskowanych środków, ale nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem projektu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://sdpz.org/Starsze wydarzenia 2015

Koncert "Polskie Boże Narodzenie" w Berlinie

Stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V., Senat Berlina oraz Wydzial Konsularny Ambasady RP w Berlinie zapraszają na koncert "Polskie Boże Narodzenie" przedstawiający...

Mroczne i pogodne: trzeci Międzynarodowy Festiwal Książek Ilustrowanych w Brandenburgii

Od 23 do 29 listopada 2015 r. już po raz trzeci odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Książek Ilustrowanych w Brandenburgii obejmujący 30 wydarzeń w Niemczech i w Polsce, podkreślający...

URBAN NODE BERLIN-BRANDENBURG TEN-T regional conference

Dealing with increasing traffic streams as well as environmental and climate protection aspects and also strategies for consultation between the EU, the federal government, the regions and the local...

Zaproszenie na „Przemiany w pamięci: Lata 90-te w filmach i dyskusjach“ organizowane przez niemiecko-polsko-rosyjskie forum

Załamanie czy uzyskanie wolności, trauma czy spełnienie marzeń: czasy po pierestrojce, Solidarności i zburzeniu muru łączą Niemców, Polaków i Rosjan mających zupełnie...

Wieczory literackie z antologią „Dzieciństwo w Polsce – Dzieciństwo w Niemczech“

Z okazji 25-lecie swojego istnienia Literaturkollegium Brandenburg e.V. organizuje wieczory literackie w języku polskim i niemieckim. Czytane będą fragmenty antologii „Dzieciństwo w Polsce...

Pogranicze miejscem nauki: Jak Saksonia i Berlin wspierają kształcenie dzieci w zakresie języków państw sąsiedzkich

„Wczesna nauka języków krajów sąsiedzkich w przedszkolach w przygranicznych regionach Saksonii jeszcze długo nie będzie oczywistością“, pisze dr Regina Gellrich,...

Rozpisano konkurs o XIX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego

Już po raz dziewiętnasty rozpisano konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Organizatorzy czekają na prace dziennikarskie, które przyczyniają się do...

Konsultacje społeczne – Usuwanie przeszkód w regionach przygranicznych

Od 25 lat Unia Europejska inwestuje we współpracę transgraniczną za pośrednictwem inicjatywy Interreg, która jest instrumentem finansowym służącym rozwojowi regionalnemu. Choć...

O współpracy polsko-niemieckiej

29-30 września 2015 roku w Szczecinie odbyło się XXVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Podczas posiedzenia Komisji...

Dokumentacja projektów Berlin Poland od 2011 do 2014 r.

Dwa kraje, cztery lata, około 300 przedsiębiorstw – tak można podsumować sukces transgranicznego projektu budowania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami i berlińskimi...

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia...

„Przez granice“: dodatek do Kuriera Szczecińskiego dostępny również online

Od 2012 roku w każdy ostatni czwartek miesiąca do Kuriera Szczecińskiego dołączany jest bezpłatyny dodatek „Przez granice“, w którym znajdziemy informacje dotyczące spraw,...

Słubicko-Frankfurckie grupy robocze

Cztery grupy robocze Dwumiasta we wrześniu br. rozpoczną swoją pracę, by ustalić wspólne przedsięwzięcia na przyszłe lata. Grupy robocze obejmują zakresy tematyczne: infrastruktura...

Burmistrzowie zabiegają o utrzymanie regionalnego ekspresu do Poznania

We wspólnej petycji do polskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju - Marii Wasiak, włodarze europejskiego Dwumiasta Słubice - Frankfurt nad Odrą podkreślali postulat utrzymania połączenia...

Ankieta na temat nazw własnych w języku polskim

W ramach badań językoznawczych w instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) przeprowadzam ankietę na temat nazw własnych w języku polskim. Badania są...

Polscy blogerzy poznają niemiecką stronę regionu Odry

Na zaproszenie Deutsche Tourismus-Zentrale polscy blogerzy mogli poznać regiony położone po drugiej stronie Odry i uwiecznić je w formie tekstów, fotografii i filmów. Ich wrażenia...

Kształcenie w Dwumieście - od przedszkola do dojrzałego wieku

Do roku 2020, zamierzamy uzyskać status „Międzynarodowego Miejsca Kształcenia“. Już dziś można wyliczyć oferty wysokiej jakości oraz przykłady wyjątkowej współpracy:...

Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy 2015

Rozwój połączeń kolejowych między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Szczecin – Berlin, Wrocław – Berlin i Wrocław – Drezno, oraz...

15. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży: Wsparcie w procesie orientacji zawodowej

Międzynarodowa praca z młodzieżą stanowi ważny wkład w orientację zawodową młodych ludzi w Niemczech i Polsce. Międzykulturowy trening aplikowania o pracę przez internet, odpowiednie sieci...

Ruszył drugi nabór do projektu polsko-niemieckich badań naukowych na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolitej Polski (NCBIR) kontynuują swój dialog badawczy i wdrażają projekty naukowo-badawcze w...

Zaproszenie na warsztaty fotograficzne „BERLIN ZA ROGIEM“

Polska Rada Społeczna w Berlinie, SprachCafé Polnisch i zespół badawczy projektu naukowego TRANSFORmIG zapraszają zainteresowanych Polaków mieszkających w Berlinie na...

Konferencja kończąca projekt „Analiza sieci transportowej Odra-Nysa" (AVerON) w Słubicach

Osoby zaangażowane w projekt i zainteresowane nim spotkają się 14 września 2015 r. w polsko-niemieckim centrum naukowym Collegium Polonicum w Słubicach, aby wziąć udział w konferencji...

Nowy port na mapie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Kolejny port jachtowy na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie dołączył oficjalnie do sieci przystani Pomorza Zachodniego. Marina oraz 10 innych inwestycji projektu: „Zachodniopomorski Szlak...

Narodowe Forum Muzyki: otwarcie 4 września

Otwarcie Narodowego Forum Muzyki 4 września, a 5 września dzień otwarty. W nowym gmachu odbędą się koncerty Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i wystąpią wielkie gwiazdy, jak...

Nauka zmienia się tak jak granice

W Polsce nie brakuje badaczy pogranicza. Do tej pory brakowało jednak instytucji ułatwiającej im kontakty i pozwalająccej rozwijać badania we współpracy międzynarodowej. Temu celowi ma...

Centrum im. Willy‘ego Brandta UWr i Instytut Socjologii UWr utworzyły Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Z inicjatywy dr Elżbiety Opiłowskiej, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz Instytut Socjologii UWr utworzyły w Uniwersytecie Wrocławskim ...

Rowerem przez Pomorze Zachodnie

W Zachodniopomorskiem mamy najwięcej szlaków rowerowych w Polsce, jednak często są one zaniedbane, a oznakowanie w terenie jest niepełne. Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza...

Ukazała się nowa pozycja książkowa złożona z artykułów traktujących o polsko-niemieckim pograniczu

Książka "Codzienne pogranicze" nie jest kompendium pogranicza polsko-niemieckiego i głównych dziś spraw polsko-niemieckich, lecz chce oddać codzienny ich rytm. Jest zapisem...

Polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, celnych i granicznych

W Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyły się w dniu 11 lipca uroczystości związane z wejściem w życie Umowy między...

Newsletter Partnerstwa-Odra 2/2015

Główna tematyka aktualnego newslettera dotyczy inteligentnych technologii w ramach polsko-niemieckiej kooperacji w kręgach gospodarczych i naukowo-badawczych. W wywiadzie z prof. dr....

Coraz więcej zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu jest dostępnych w Internecie

Archiwum Państwowe w Poznaniu sukcesywnie udostępnia on-line użytkownikom sieci Internet skany archiwaliów ze swojego zasobu, w tym akta metrykalne, urzędów stanu cywilnego oraz...

Przyjmujemy zgłoszenia na seminarium dla partnerstw komunalnych „Ratusz meets Rathaus"

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza przedstawicieli polsko-niemieckich partnerstw komunalnych na seminarium tandemowe „Ratusz meets Rathaus" dotyczące wymiany młodzieży...

Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przyznają w 2015 r. po raz kolejny Naukową Nagrodę za wybitne prace doktorskie i magisterskie z...

Spotkanie w Polskiej Radzie Społecznej na temat Uznawania zdobytych kwalifikacji w Niemczech. Kiedy warto, jak wygląda ten proces, jakie kroki przedsięwziąć w międzyczasie, na co warto...

Polska obejmie 1 lipca roczną prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

1 lipca 2015 r. Polska po raz pierwszy przejęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego CBSS. „Rada Państw Morza Bałtyckiego jest przez nas traktowana jako najważniejszy format...

150 lat różnorodności gatunków: Wrocławskie ZOO świętuje swoje urodziny

400 zwierząt z 50 różnych gatunków – większość z nich to prezenty od mieszkańców Wrocławia – można było podziwiać, kiedy to 10 lipca 1865 roku otwarto...

Nowi ministrowie w rządzie premier Ewy Kopacz

"Każda z tych osób wie, co znaczy służba obywatelom, wie, co znaczy ciężka praca i wie, co znaczy znajomość problemów zwykłych ludzi" – podkreśliła premier Ewa Kopacz,...

Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju regionalnego na pograniczu polsko-niemieckim dobrze się rozwija. Już 21 października 2014 r. padł impuls ze strony Komitetu ds. Gospodarki...

250-lecie założenia miasta Świnoujścia

3 czerwca 1765 roku kurort nadbałtycki Świnoujście otrzymał prawa miejskie. Jubileusz ten miasto będzie świętować w czerwcu oferując bogaty program imprez. Z okazji tegorocznych...

Tańce polskie dla dzieci

Stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. organizuje w ramach Dnia Polskiego warsztaty taneczne dla dzieci "Tańce polskie" w szkołach Brandenburgii. Odbywają się one od maja...

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Wrocławski Rynek nocą. © Chris/ flickr.de Wrocław stanie w przyszłym roku w...

VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2015 pomyślnie zakończone

Z okazji VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbyły się w Szczecinie w dniach 21 i 22 maja 2015 r. eksperci ze świata polityki i gospodarki...

Wyróżniono zwycięzców Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015

Podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów uhonorowano laureatów Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. W kategoriach Prasa, Radio, Telewizja...

Konferencja "Miejsca pamięci zbrodni narodowo-socjalistycznych w Polsce i Niemczech. Od pomników przestrogi, poprzez muzea historii współczesnej, do atrakcji turystycznych"

W tym roku obchodzimy 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia Europy z nazizmu. Na terenie Polski i Niemiec powstały miejsca pamięci, muzea i pomniki upamiętniające...

Nowy plan rejsów Zefira

Na pokładzie „Zefira“ można wybrać się na wycieczkę Odrą wzdłuż takich miast jak Krosno Odrzańskie, Eisenhüttenstadt, Słubice, Frankfurt nad Odrą i Kostrzyn nad Odrą....

Filharmonia Szczecińska otrzymała nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej Mies van der Rohe Award 2015

Filharmonia Szczecińska została odznaczona przez Komisję Europejską wraz z Fundacją Miesa van der Rohe jako zdobywczyni nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej...

Akademia Trzech Państw w Görlitz-Zgorzelcu zaprasza Polaków, Niemców i Czechów do wymiany

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii i Meetingpoint Music Messiaens e. V. zapraszają osoby zainteresowane z Niemiec, Polski i Czech w terminie od 15 do 17 maja 2015 r. na Akademię Trzech Państw,...

Odkrywamy Region Odry

Ulubiony cel wycieczek: Pałac Rheinsberg nad jeziorem Grienerick w Brandenburgii © K. H. Reichert / flickr.com Łagodnymi temperaturami powitał nas sezon wycieczek i radość związana...

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

O wspólnych projektach polskich i niemieckich naukowców, zbliżonych stanowiskach Polski i Niemiec w Radzie UE oraz wspólnych przedsięwzięciach rozmawiały dziś niemiecka...

O kolei i opłatach na drogach podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych

W ramach odbywających się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z federalnym ministrem...

Przeprowadzamy badanie ankietowe dotyczące Nowej Migracji Zarobkowej do Berlina z Bułgarii, Polski, Rumunii i Francji, badanie jest finansowane przez Berlińską Administracje Senatu ds. Pracy,...

Wicepremier Piechociński z wicekanclerzem Gabrielem o współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami

"Rok 2014 to blisko 10 proc. wzrost polskiego eksportu do Niemiec, co umieściło nasz kraj na 8 miejsce na liście największych partnerów handlowych RFN, a obroty handlowe w wyniosły...

Konkurs: Polska Rada Społeczna szuka polskich miejsc w Berlinie

Polska Rada Społeczna zaprasza Polaków, którzy znaleźli swój dom w Berlinie, do uczestnictwa w konkursie "Berlin – moja droga ku Europie: polskie ślady w stolicy...

Newsletter Partnerstwa-Odra 1/2015

Głównym tematem aktualnego newslettera Partnerstwo-Odra jest branża gier komputerowych w regionach Partnerstwa-Odra: co wyróżnia polską branżę projektantów gier...

der-tag.pl – Poszukiwane są: Projekty na temat „wykształcenie zawodowe”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych w czasie od 1. do 17. czerwca do udziału w projekcie na temat „perspektywy zawodowe” w tegorocznej...

Ruszył 1. nabór: Interreg Europa Środkowa (Central Europe) poszukuje nowych projektów

Partnerzy z Polski, Niemiec i siedmiu innych krajów Europy Środkowej zaangażowani w program Central Europe już dziś mogą ponownie aplikować o dofinansowanie ze środków Interreg....

Warsztat badawczy pt. "Integracja polskich migrantów na berlińskim rynku pracy i wykształcenia“

Berlińskie stowarzyszenie Minore e.V. opracowuje nowy projekt badawczy, którego celem jest lepsza integracja rumuńskich, polskich, francuskich i bułgarskich nowych imigrantów na...

Konferencja „Wiejski obszar możliwości“ na zamku Trebnitz

Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz zaprasza w dniu 26 lutego 2015 r. na konferencję pt. „Wiejski obszar możliwości”. Celem konferencji jest zbudowanie powiązań i stworzenie...

Spotkanie z Mariuszem Andrukiewiczem w Berlini

Polki i Polacy za granicą żyją w rozproszeniu. W Polsce jednak też nie zawsze angażują się w działania społeczne, bo często trzeba skoncentrować się na pracy i rodzinie. Potrzebujemy...

Przedsiębiorcy nawiązują kontakty na targach ITB

Enterprise Europe Network (EEN) Berlin-Brandenburg, którego partnerem jest Międzynarodowa Izba Handlowa Brandenburgii Wschodniej, zaprasza wspólnie z klastrem Berlin-Brandenburgia na...

Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w...

Warsztat na temat bezrobocia wśród młodzieży w Europie

Uniwersytet Viadrina oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie wspólnie zapraszają na 1. warsztat zajmujący się tematem bezrobocia (wśród młodzieży) w Europie. Celem...

EUROJOB Viadrina: Rynek pracy na pograniczu

Platforma internetowa EUROJOB Viadrina zamieszcza streszczenie wszystkich najważniejszych informacji na temat rynku pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Oprócz portalu skierowanego do...

1. Frankfurcki Dzień Gospodarki i Nauki

Towarzystwo Wspierania Gospodarki i Nauki (GFWW) we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina powołało do życia platformę wymiany informacji pomiędzy...

Już dostępne ebooki na temat Partnerstwa Odry

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała nowe ebooki zawierające wspaniałe zdjęcia i teksty informacyjne na temat regionów Partnerstwa Odry. Dodatkowo przedstawione zostały trasy...

Lotnisko w Heringsdorf otrzyma wsparcie ze strony Polski

Z pomocą polskiego sąsiada, Świnoujścia, regionalne lotnisko w Heringsdorf na wyspie Uznam ma przyciągnąć w przyszłości jeszcze więcej podróżujących. Prezydent miasta...

Pobyty stypendialne dla studentów w Niemczech i Polsce

Wspólnie zorganizowany program stypendialny GFPS (niemieckiego Stowarzyszenia Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej), polskiego stowarzyszenia partnerskiego GFPS Polska i...

26.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2016/1669