Skyline

Czekamy na projekty jubileuszowe

Z okazji 25-lecia istnienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznaje stypendia na wspólne projekty honorujące tenże jubileusz. W ramach programu można wnioskować o środki w wysokości do 25.000 złotych (6.250 euro). Wnioski można składać do końca lipca.

Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został podpisany 17 czerwca 1991 roku w ówczesnej stolicy Niemiec – Bonn przez kanclerza Helmuta Kohla, ministra spraw zewnętrznych Hansa-Dietricha Genschera, a po stronie polskiej przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i ministra spraw zewnętrznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Tworzył on nie tylko formalne ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych, ale był również kamieniem węgielnym dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, które wspaniale się rozwinęły.

Z tego względu rok 2016 jest szczególny również dla Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Fundacja także świętuje w tym roku swoje 25-lecie istnienia. Aby uczcić jubileusz, Fundacja korzystając ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec zainicjowała linię projektową „25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“. Środki będą przyznawane na wspólne projekty polskich i niemieckich instytucji organizowane z okazji tego szczególnego roku.

Wnioski można składać na wszystkie projekty, które odbędą się od 1 marca do 30 września tego roku. Łącznie można uzyskać dofinansowanie do kwoty 25.000,- PLN (6.250,- EUR). Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane będą projekty mniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski można składać nie później niż dwa miesiące przed terminem rozpoczęciem projektu, ale najpóźniej do 31 lipca 2016 roku.

Informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie: http://www.25pl.de/jubilaumschlusse.html

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja wspiera projekty realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie instytucje. Preferowane będą projekty oświatowe rozszerzające wiedzę o Niemczech i Polsce lub wspierające język niemiecki i polski, dialog naukowy, kulturę i literaturę. Wnioski o dofinansowanie można składać stale niezależnie od wysokości wnioskowanych środków, ale nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem projektu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://sdpz.org/Starsze wydarzenia 2015

16.10.2021 -