Skyline

Doradztwo w pigułce – prawo pracy: jak chronieni są polscy i niemieccy pracownicy

©2009BTMScholvien©2009BTMScholvien

Gospodarka niemiecka przeżywa boom, w związku z czym niemiecki rynek pracy stwarza obecnie różnorodne szanse zawodowe. Z szansy tej chce skorzystać również wielu polskich pracowników i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wielu już się powiodło. Ale niemiecki boom na pracę ma też swoje ciemne strony, które dotykają zarówno polskich, jak i niemieckich pracowników.


Należą do nich praca tymczasowa i leasingowanie pracowników, mocno rozwinięty sektor niskich zarobków, umowy o pracę na czas określony, konieczność pracy na niepełnym etacie, prace w minimalnym wymiarze godzin (tak zwane minijobs), czy też zajęcia dofinansowane. Osoby skazane na niedogodne warunki pracy z trudem lub wcale nie są w stanie utrzymać się ze swojego wynagrodzenia, czy też zaplanować, bądź zorganizować sobie życie na dłuższą metę.


Prawa pracownicze: najlepszą ochroną jest wiedza


Co chroni pracowników przed mizernymi warunkami pracy i dyskryminacją? Co pomaga, zwłaszcza polskim pracownikom, w pracy w kraju sąsiedzkim? Z jednej strony znajomość języka niemieckiego zwiększa szansę na wykonywanie pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Również przyłączenie się do własnej społeczności ułatwia nowy start w Niemczech. Jednakże przed złymi warunkami zatrudnienia i wykorzystywaniu chroni przede wszystkim wiedza na temat własnych praw pracowniczych na niemieckim rynku pracy. Ostatecznie swych praw można dochodzić jedynie wówczas, gdy się je zna. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:


Leasing pracowniczy

Pracownikiem tymczasowym jest ten, kto zostaje oddelegowany przez agencję pracy tymczasowej do danego zakładu (pracodawcy-użytkownika). W tej sytuacji pracodawcą nie jest zakład, do którego pracownik jest oddelegowany, lecz agencja pracy tymczasowej i to na niej spoczywają wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy. To ona wypłaca pracownikowi wynagrodzenie. Jego wysokość regulowana jest umowami zbiorowymi pracy. Agencje pracy tymczasowej są zresztą zobowiązane do wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom również w czasie, gdy nie delegują ich do żadnego zakładu, czyli gdy pracownicy faktycznie nie świadczą żadnej pracy. Znaczenie ma w tej sytuacji tylko fakt, że są oni gotowi do podjęcia pracy.


Czas pracy często uwarunkowany jest godzinami zmian w zakładzie pracodawcy-użytkownika i jest elastyczny, ale łączna ilość godzin pracy w tygodniu najczęściej wynosi 35. Wszystkie przepracowane godziny, zatem godziny dodatnie i ujemne, zapisywane są na koncie czasu pracy. Tym samym prowadzona jest dokładna ewidencja godzin przepracowanych poniżej lub powyżej zakresu ustalonego umownie.


Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer/++co++3478a34e-e437-11e4-b7dd-52540023ef1av


Pracownicy delegowani

Pracownicy oddelegowani przez swojego pracodawcę do pracy w innym kraju UE na czas określony nazywani są pracownikami delegowanymi. W odniesieniu do nich obowiązują regulacje unijne dotyczące pracowników delegowanych. Jeżeli ich miejscem zatrudnienia są Niemcy, to chronieni są dodatkowo niemieckimi przepisami prawa pracy:


    Czas pracy: maksymalny dzienny czas pracy wynosi osiem godzin. Wyjątki, takie jak 10 godzin dziennie, są dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy w ciągu pół roku pracownik pracuje przeciętnie maksymalnie osiem godzin dziennie.

  •     Minimalny czas odpoczynku: po pracy pracownikowi przysługuje 11 godzin odpoczynku.
  •     Urlop minimalny: pracownicy mają prawo do przynajmniej 20 dni płatnego urlopu rocznie przy pięciodniowym tygodniu pracy lub 24 dni płatnego urlopu w przypadku sześciodniowego tygodnia pracy.
  •     Urlop macierzyński: sześć tygodni przed oraz do ośmiu tygodni po urodzeniu zatrudnione kobiety nie mogą wykonywać pracy i są chronione przed wypowiedzeniem.
  •     Bezpieczeństwo: pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
  •     Ochrona przed dyskryminacją: pracodawca musi zapewnić, aby pracownik, np. ze względu na swoje pochodzenie lub płeć, nie był dyskryminowany.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer/++co++7118e72e-e819-11e4-bdf4-52540023ef1a


Wynagrodzenie minimalne

©2009BTMScholvien©2009BTMScholvien

Wobec wszystkich pracowników w Niemczech obowiązuje albo minimalne wynagrodzenie branżowe wynegocjowane pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, albo ustawowe wynagrodzenie minimalne.

Ustawowe wynagrodzenie minimalne wynosi obecnie 8,84 EUR brutto za godzinę i obowiązuje do końca 2018 roku. Jego wysokość ustalana jest przez Komisję ds. Wynagrodzenia Minimalnego. Wynagrodzenie minimalne obowiązuje w stosunku do wszystkich pracowników, czy to wykonujących prace w minimalnym wymiarze godzin, prace sezonowe, czy też pracujących w prywatnych gospodarstwach domowych. Do wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się napiwków, dodatków za pracę w godzinach nocnych, czy też dodatków za pracę w ciężkich warunkach. Dodatki te pracodawca musi wypłacić swoim pracownikom dodatkowo.


Ustawowe wynagrodzenie minimalne przewiduje niewiele wyjątków. Nie obowiązuje ono w stosunku do: młodzieży poniżej 18 roku życia podczas pierwszych sześciu miesięcy po podjęciu pracy, określonych grup praktykantów i stażystów oraz dostawców czasopism.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer/++co++2871acb8-ed87-11e4-a0bd-52540023ef1a


Uczciwa mobilność: doradztwo dla polskich pracowników

Ten krótki przewodnik po przepisach oparty jest na informacjach projektu Uczciwa Mobilność powołanego przez Niemiecki Stowarzyszenie Związków Zawodowych (DGB). Jego celem jest pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego wynagrodzenia i uczciwych warunków pracy na rynku niemieckim dla pracowników z krajów UE Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii oraz Związki Zawodowe DGB.


Oprócz materiału informacyjnego w języku polskim projekt obejmuje również działalność punktów doradczych. W biurze w Berlinie można zasięgnąć informacji w języku polskim:


http://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen/++co++f1f3d66c-f53a-11e1-a980-00188b4dc422

Dodatkowe informacje projektu na temat niemieckiego rynku pracy (również w języku polskim) dostępne są na stronie:

http://www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer

Starsze wydarzenia 2017

Już dziś można składać aplikacje: seminarium eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematycznych, technicznych i przyrodniczych w Polsce

Aby zapobiec przyszłym brakom kadry nauczycielskiej pomocnym jest zainteresowanie uczniów takimi przedmiotami jak matematyka, technika, technologia i nauki przyrodnicze. Można tego dokonać...

Zamek Trebnitz zaprasza uczniów do udziału we wspólnym projekcie wakacyjnym

Kim byli wcześniejsi mieszkańcy zamku Trebnitz? Co wydarzyło się na zamku podczas drugiej wojny światowej i jak później potoczyła się jego historia? Od 21 do 27 sierpnia 2017 r....

Pionierskie badania nt. migracji

Liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce stale rośnie, lecz tematyka migracyjna z innych państw unijnych do Polski nie była dotychczas przedmiotem badań. Instytut Spraw Publicznych...

polsko-niemiecki koncert „Mosty zamiast murów” w Berlinie

13 sierpnia „Bona Fide“ – Stowarzyszenie Wielkopolan oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają serdecznie wszystkich miłośników muzyki z Berlina do Kościoła pw. św. Trójcy na...

Miasta partnerskie odwiedzają bliźniacze miasto Frankfurt- Słubice

Od 14 – 16 lipca 2017 r. w polsko-niemieckim bliźniaczym mieście Frankfurcie-Słubicach odbyła się tegoroczna edycja festiwalu HanseStadtFest. Przy tej okazji Martin Wilke, nadburmistrz...

Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu

Od 9 do 11 czerwca 2017 r. odbyła się tegoroczna edycja Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu. Partnerami dwudniowego festiwalu byli w tym roku powiat Wałcz, miasto Strasburg i PSV...

Turystyka jeździecka coraz popularniejsza

Aktualne „studium na temat turystyki jeździeckiej” prognozuje dla regionu Pomorza Przedniego duży wzrost liczby urlopowiczów – miłośników jazdy konnej z całych...

„Język to moc“

Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina, posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z...

Polska wśród 4 najważniejszych krajów do międzynarodowej współpracy gospodarczej z Berlinem

USA, Chiny, Zjednoczone Królestwoi Polska – kraj sąsiedzki należy do czterech najważniejszych krajów, z którymi kraj związkowy Berlin chce prowadzić międzynarodową współpracę...

Już można się zgłaszać: Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel.“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza placówki edukacyjne, szkoły i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Pod...

Premier Woidke i prezydent Wrocławia Dutkiewicz w podróży „Pociągiem do kultury”

Wrocław będący Europejską Stolicą Kultury 2016 przyciągnął w ubiegłym roku więcej turystów niż kiedykolwiek wcześniej. Ponad 25.000 podróżnych przyjechało do Wrocławia...

4.500 uczestników: PolenMobil odniósł ogromy sukces również w roku szkolnym 2016/17

Również w roku szkolnym 2016/17 projekt PolenMobil cieszył się w całych Niemczech dużą popularnością. Dzięki projektowi w tym roku szkolnym udało się przybliżyć 4.500...

Polki to aktywistki

Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina, posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z...

Poczdamski Owocowy Czarodziej zachwyca owocami dzieci z Polski i Niemiec

Od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 r. stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na spotkanie z „Owocowym Czarodziejem” w Poczdamie, aby zabawą zainteresować...

Międzynarodowy obóz letni: młodzi dorośli odkrywają Görlitz-Zgorzelec

Projektem WORCATION obejmującym dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży Meetingpoint Music Messiaen e. V. chce przybliżyć młodym ludziom z Polski, Niemiec i Włoch historię...

Międzyreligijne spotkania młodzieży: konferencja wzmacnia kompetencje opiekunów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizatorów spotkań młodzieży i przedstawicieli instytucji edukacyjnych na konferencję pt. „Dialog międzyreligijny w...

Profitujemy z know-how polskiej społeczności

Katarina Niewiedzial jest pełnomocniczką ds. integracji w Pankow. Ten okręg Berlina zamieszkuje około 400.000 osób. Do jej zadań należy wspieranie uczestnictwa w życiu jej okręgu...

Dofinansowanie INTERREG na turystykę i dziedzictwo naturalne

11 i 12 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący programu kooperacyjnego INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 wybrał łącznie dziewięć projektów, które otrzymają w przyszłości...

3:32 h: Rekord podróży koleją na trasie Berlin-Wrocław

Nowy rekord w transgranicznym ruchu kolejowym: w weekend 15/16 lipca pociąg przebył odcinek Berlin-Wrocław w zaledwie 3 godziny i 32 minuty. Ta szybka podróż została zorganizowana przez...

Turystyka transgraniczna zostanie wzmocniona: renowacja pomnika kultury „Most Europejski”

 Sukces turystyki transgranicznej: 4 lipca komitet monitorujący programu współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2014-2020 wyraził zgodę na remont...

Studium przypadku: polskie przedsiębiorstwa w Berlinie

Projekt ekonomia etniczna prowadzi szeroko zakrojone studium przypadku o polskich przedsiębiorcach mieszkających w Berlinie. Celem studium jest nakreślenie szerokiego obrazu socjo-ekonomicznych...

Instytut Polski podczas Długiej Nocy Nauki

W trakcie trwania „Długiej Nocy Nauki“ Instytut Polski w Berlinie we współpracy z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci zaprezentuje wybrany dorobek polskich...

Start-up’y spotykają się na Polish Tech Night 2017 w Berlinie

21.06.2017 r. projekt Lookout już po raz drugi organizuje Polish Tech Night w Berlinie. W ramach wydarzenia ponownie spotkają się polskie i niemieckie start-up’y branży IT, aby tworzyć...

Turystyka kulturalna między Polską a Berlinem | Program kulturalny w pociągu 2.0

W 2017 r. Administracja Senacka Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich dofinansuje z budżetu przeznaczonego na szczególne projekty turystyczne (tzw. „środki...

Zastosuj teraz: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pisze stypendia Twórcze

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego...

Nagroda narodowa dla Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wroclawia

W dniu 13 czerwca, Niemiecka Fundacja Narodowego przyznano Dr. Rafał Franciszek Dutkiewicz (57), Prezydentowi Wrocławia, z niemieckiej Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 cen. Senator Reimers...

9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark"

Od 9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark" Targi organizuje Zrzeszenie Przedsiębiorców Uckermark e.V. pod patronatem pana dra Dietmara Woidke....

17.6, 1.7 i 22.7: Nowy klub nocny w Pociąg kultury

Wszyscy, którzy lubią świętować, 17 czerwiec, 1 lipiec i 22 lipiec usatysfakcjonowani będą. Tego dnia pociąg kultury zawiezie was na dalsze wieczory klubowe. Pociąg wyrusza z...

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

„Razem w Europie. Jeden cel“ – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, placówki kształceniowe, stowarzyszenia oraz...

Badanie: Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie

(c) warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Konrada Adenauera Wyraźna większość...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na Ewangelickich Dniach Kościoła

Również i w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) weźmie udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 r. w Berlinie i...

Pociąg do kultury – aktualny program i klubowa noc 27.5.

Radiotainment, odczyty i klubowa noc: jeszcze do 05.06.2017 r. pociąg do kultury zachwyca swoich podróżnych aktualnym programem. Wszyscy, którzy lubią świętować, będą 27 maja...

Dzień Europy 2017 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą

we wtorek, 9 maja 2017r., można ponownie doświadzyć Europy w Dwumieście. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi „Wspólnie kształtować Europę”. Tego dnia w Słubicach i Frankfurcie nad...

Polecamy kulturę: Zaproszenie na koncert & prezentację książki w ramach jubileuszu 500 lat Reformacji

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr. zapraszają 9 maja o godz. 17.00 do Infopunktu Barbara (Wrocław, ul. Świdnicka...

Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W HANOWERZE

Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z przedsiębiorcami na targach w Hanowerze © Marta...

Spotkanie informacyjne: Praca w Berlinie - wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś od niedawna w Berlinie i poszukujesz pracy? Szukasz cennych informacji? To wydarzenie jest dla Ciebie! Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, będzie jednak możliwość...

BiblioboXX Partnerstwa Odry rusza w podróż

BiblioboXX Partnerstwa Odry wyruszył w podróż po regionie. Pierwszy przystanek miał w Szczecinie (Pomorze Zachodnie). Po czterech tygodniach spędzonych w Zespole Szkół nr 2 w...

Nowy rozkład jazdy Pociągu Kultury od 1 marca

Pociąg kultury między Berlinem a Wrocławiem od zeszłego roku cieszy się tak dużym sukcesem, że jeszcze do końca 2018 roku będzie łączył oba miasta ze sobą. Pociąg kursuje w każdy...

Do 15 marca: Rejestracja na giełdę kontaktową organizowaną przez „Berlin Poland“ w Szczecinie

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie w ramach projektu „Berllin Poland” zaprasza polskich producentów odzieży i niemieckich projektantów mody na giełdę kontaktową...

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina

W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą...

PolenMobil wystartowało dobrze

Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

E-Commerce Berlin Expo

2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017 oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury

Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“

Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą

W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

03.03.2021 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2017/1797