Skyline

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

 Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)

Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja oraz po raz pierwszy Multimedia/Online. Ponadto, specjalna nagroda zostanie przyznana w kategorii "Dziennikarstwo na Pograniczu". Pula nagród w każdej kategorii wynosi 5000 euro.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska nosi imię publicysty, działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznie wybranego premiera Polski po 1989 roku, Tadeusza Mazowieckiego, który zmarł w październiku 2013 roku. Konkurs ma na celu kontynuację jego dziennikarskiego dzieła w zakresie poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o polityce, zjawiskach gospodarczych, osiągnięciach nauki i kultury obu państw sąsiednich Unii Europejskiej. Magdalena Przedmojska, koordynator projektów konkursu, podkreśla, iż dostarczone prace nie tylko prowadzą do pogłębionej refleksji nad współpracą obu państw, ale proponują również przyszłościowe rozwiązania.

Poszerzanie wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem następuję przede wszystkim dzięki niezmierzonym możliwościom internetu. Magdalena Przedmojska kontynuuje, że wprowadzenie nowej kategorii Multimedia/Online jest zarówno odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, jak i obecną ewolucję prasy, radia i telewizji w kierunku tzw. crossmedia. Formaty takie jak aplikacje, opowiadania multimedialne, wizualizacje danych opartych na big data i projekty medialne opublikowane poprzez social media będą między innymi oceniane według nowoczesnej formy prezentacji oraz innowacji technicznych.

Termin składania prac we wszystkich kategoriach upływa 10 stycznia 2018 roku. Dokładne warunki nowej nagrody Multimedia/Online oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://dnimediow.org/artykul-warunki-uczestnictwa-w-polsko-niemieckiej-nagrod,1336.html

Kontakt

Magdalena Przedmojska 
Koordynator projektów 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
ul. Zielna 37 
00-108 Warszawa 
Telefon: + 48 (22) 338 62 73 
Fax: + 48 (22) 338 62 01 
E-Mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Claudine Schubert 
Biuro Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 
Kancelaria Wolnego Państwa Saksonii 
Archivstraße 1 
01097 Dresden 
Telefon: + 49 351 81609-62 
Fax: +49 351 81609-36 
E-Mail: dpjp@heimrich-hannot.de

Starsze wydarzenia 2018

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

19.06.2024 -