Skyline

Polsko-niemieckie inwestycje i obroty handlowe osiągnęły w 2017 roku najwyższy poziom

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze charakteryzują się ścisłą współpracą, a inwetycje i wymiana handlowa mają tendencję wzrostową. W 2017 r. obroty handlowe między partnerami były w porównaniu do 2016 r. na tym samym szczytowym poziomie. 

Według wstępnych danych polskiego Urzędu Statystycznego GUS (Główny Urząd Statystyczny) udział Niemiec w polskim eksporcie ukształtował się w okresie styczeń – listopad 2017 r. na tym samym poziomie, co w 2016 r. i wyniósł 27,4 proc. (51,5 mld euro). Import towarów i usług z Niemiec do Polski obniżył się o 0,4 proc., uzyskując 23,1 proc. (42,9 mld euro).

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) podkreślają kluczową rolę Niemiec w polskim handlu zagranicznym. Udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł w 2016 roku 27,45 proc., a import z Niemiec do Polski osiągnął 23,11 proc. Skumulowane dla Polski saldo niemieckich inwestycji bezpośrednich równa się: 28,5 mld euro.

Na podstawie prognoz rynkowych na rok 2018 przedsiębiorcy i inwestorzy z obu krajów spodziewają się w tym roku dalszego rozwoju niemiecko-polskich inwestycji i stosunków handlowych. Przewiduje się dalsze pogłębianie polsko-niemieckiej integracji gospodarczej, rezultująjacej ponownym wzrostem bilansu handlu zagranicznego.

Starsze wydarzenia 2018

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy

  © Bogdan TwardochlebBogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku „Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad...

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

  Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone...

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

21.05.2024 -