Skyline

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w Warszawie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Obrady Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży miały miejsce w Warszawie w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) stawia sobie za cel budowanie i umacnianie dobrych relacji między młodzieżą z Polski i Niemiec, rozwijanie postawy otwartości i kształtowanie tolerancji. Podczas obrad Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży jako najwyższy organ PNWM zatwierdził między innymi budżet na 2018 r. dla nadchodzących działań, mających na celu nawiązanie pokojowych stosunków sąsiedzkich między młodzieżą z Polski i Niemiec. Rada PNWM przedstawiła również tegoroczną agendę oraz planowane projekty poświęcone priorytetowi tematycznemu „Różnorodność”, takie jak forum dialogu czy stronę internetową z materiałami i wskazówkami metodycznymi dla organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży. 

Obrady otworzyli Sekretarz stanu z niemieckiego Ministerstwa ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży, dr inż. Ralf Kleindiek oraz Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rada składa się z 24 osób, po 12 osób z Niemiec i Polski. Radzie PNWM przewodniczą: polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz niemiecka minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży dr Katarina Barley.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniach PNWM.


Starsze wydarzenia 2018

Nowe połączenie kolejowe na trasie Görlitz – Zielona Góra kursujące trzy razy dziennie

Od 1 lutego br. uruchomione zostało nowe bezpośrednie połączenia kolejowe z Zielonej Góry do Goerlitz. Pociągi pod nazwa "Polregio" kursują na tej trasie 3 razy dziennie dojeżdżając do...

Nowy program „Pociągu do Kultury“

  © K. FuhrmannOd momentu kiedy w 2016 r. zaczął kursować „Pociąg do Kultury“, podróż z Berlina do Wrocławia stała się dla jego pasażerów wyjątkowym przeżyciem. Obecnie Pociąg do Kultury jest już...

Polsko-niemieckie inwestycje i obroty handlowe osiągnęły w 2017 roku najwyższy poziom

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze charakteryzują się ścisłą współpracą, a inwetycje i wymiana handlowa mają tendencję wzrostową. W 2017 r. obroty handlowe między partnerami były w...

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy

  © Bogdan TwardochlebBogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku „Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad...

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

  Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone...

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

30.11.2023 -