Skyline

Nowa osoba kontaktowa w Berlinie w projektach Interreg

Nowa osoba kontaktowa w projektach Interreg: Elvir Becirovic © Privat

Elvir Becirovic został zatrudniony przez Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energetyki i Zarządzania Przedsiębiorstwami (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) jako osoba kontaktowa w ramach transgranicznego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg.  

Elvir Becirocic ukończył studia magisterskie z dziedziny Europejskiej Administracji Publicznej na Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Ludwigsburgu i w Kehl. Doświadczenie zawodowe nabył między innymi w ramach prac Unii Europejskiej, w tym w Ministerstwie Saksonii ds. Gospodarki, Pracy i Transportu (Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) oraz w Radzie Hrabstwa Essex (Essex County Council) w Wielkiej Brytanii. 

Na obecnym stanowisku będzie on pomagał partnerom i interesantom z Berlina w realizacji projektów: „Interreg Europa“, „Baltic Sea Region“,„Europa Środkowa“ oraz „Interact“.

Nowy współpracownik Interreg oprócz aktywności na rzecz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspiera Senat w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz przedsięwzięc z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej.


Kontakt: 

Elvir Becirovic 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe  
Martin-Luther-Straße 105 · 10825 Berlin 
Tel.: +49 30 9013 8420 · Fax: +49 30 9013 8528 
Mail: Elvir.Becirovic@senweb.berlin.de 

www.berlin.de

Starsze wydarzenia 2018

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w Warszawie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  Obrady Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży miały miejsce w Warszawie w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) stawia sobie za cel budowanie i umacnianie dobrych...

Nowe połączenie kolejowe na trasie Görlitz – Zielona Góra kursujące trzy razy dziennie

Od 1 lutego br. uruchomione zostało nowe bezpośrednie połączenia kolejowe z Zielonej Góry do Goerlitz. Pociągi pod nazwa "Polregio" kursują na tej trasie 3 razy dziennie dojeżdżając do...

Nowy program „Pociągu do Kultury“

  © K. FuhrmannOd momentu kiedy w 2016 r. zaczął kursować „Pociąg do Kultury“, podróż z Berlina do Wrocławia stała się dla jego pasażerów wyjątkowym przeżyciem. Obecnie Pociąg do Kultury jest już...

Polsko-niemieckie inwestycje i obroty handlowe osiągnęły w 2017 roku najwyższy poziom

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze charakteryzują się ścisłą współpracą, a inwetycje i wymiana handlowa mają tendencję wzrostową. W 2017 r. obroty handlowe między partnerami były w...

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy

  © Bogdan TwardochlebBogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku „Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad...

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

  Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone...

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

03.12.2023 -