Skyline

Znaczny wzrost liczby dojeżdżających do pracy na trasie Berlin-Szczecin-Poznań

Analiza porównawcza  Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Według badań przeprowadzonych w ramach projektu "Analiza porównawcza dojazdów do miejsc pracy i rozłożenia miejsc pracy w Niemczech i Polsce w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA" dzięki otwarciu europejskiego rynku pracy i swobodnemu przepływowi pracowników, liczba Polaków dojeżdżających do pracy na trasie Berlin-Szczecin-Poznań wzrosła od roku 2011 14-krotnie.

W latach 2011-2016 liczba osób objętych składkami ubezpieczeniowymi, dojeżdżających z Polski do miejsc pracy w niemieckiej części Euroregionu, wzrosła z 198 do 1576. W 2011 roku pracownicy z Polski byli zatrudnieni tylko na terenie trzech niemieckich gmin w tym regionie, w 2016 r. liczba ta wynosiła 24 gminy. Ponadto, jeżeli chodzi o ilość oficjalnie zatrudnionych polskich obywateli i obywatelek dojeżdżających z gmin przygranicznych do Berlina, to ich liczba wyniosła w roku 2016 2.132, gdzie w roku 2011 było to tylko 65 osób.

Wyniki badania zostały przedstawione 22 lutego 2018 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą. Euroregion Pro Europa Viadrina jest jednym z czterech euro-regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, w którego skład wchodzą: po stronie niemieckiej - region wschodniej Brandenburgii, a po stronie polskiej - północna część województwa lubuskiego. 

Powodem tego rozwoju było przystąpienie krajów Europy Wschodniej do Unii Europejskiej w 2004 roku, rozszerzenie strefy Schengen w 2007 i swobodny przepływ pracowników od 2011 roku. Od tego czasu wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie wybierać miejsce pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ten rozwój polityczny utorował drogę do szybkiej, transgranicznej integracji na niemiecko-polskim obszarze przygranicznym. 

Więcej informacji oraz pełne opracowanie można znaleźć tutaj.


Starsze wydarzenia 2018

Nowa osoba kontaktowa w Berlinie w projektach Interreg

Nowa osoba kontaktowa w projektach Interreg: Elvir Becirovic  © PrivatElvir Becirovic został zatrudniony przez Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energetyki i Zarządzania Przedsiębiorstwami (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) jako osoba...

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w Warszawie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  Obrady Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży miały miejsce w Warszawie w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) stawia sobie za cel budowanie i umacnianie dobrych...

Nowe połączenie kolejowe na trasie Görlitz – Zielona Góra kursujące trzy razy dziennie

Od 1 lutego br. uruchomione zostało nowe bezpośrednie połączenia kolejowe z Zielonej Góry do Goerlitz. Pociągi pod nazwa "Polregio" kursują na tej trasie 3 razy dziennie dojeżdżając do...

Nowy program „Pociągu do Kultury“

  © K. FuhrmannOd momentu kiedy w 2016 r. zaczął kursować „Pociąg do Kultury“, podróż z Berlina do Wrocławia stała się dla jego pasażerów wyjątkowym przeżyciem. Obecnie Pociąg do Kultury jest już...

Polsko-niemieckie inwestycje i obroty handlowe osiągnęły w 2017 roku najwyższy poziom

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze charakteryzują się ścisłą współpracą, a inwetycje i wymiana handlowa mają tendencję wzrostową. W 2017 r. obroty handlowe między partnerami były w...

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy

  © Bogdan TwardochlebBogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku „Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad...

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

  Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone...

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

19.06.2024 -