Skyline

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza

Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą. Nagroda zostanie wręczona 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie w trakcie Gali Jubileuszowej AHK Polska. O nagrodę mogą ubiegać się osoby działające w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym, które odniosły na tym polu szczególny sukces (np. spektakularny wzrost sprzedaży, ugruntowany wzrost świadomości marki), opracowały lub wdrożyły innowację (np. w ramach projektów B+R) czy też dały szczególny impuls rozwojowy – w skali regionu lub kraju - (jak np. utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia lokalnej społeczności).

AHK Polska poszukuje kandydatek i kandydatów do nagrody, które/którzy 2 kwietnia zaprezentują się przed jury i publicznością w formie krótkiego pitchingu. O wyniku końcowym współdecydują też głosy oddane online w tygodniach poprzedzających ceremonię wręczenia nagród. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 lutego.

AHK Polska działa na rzecz rozwoju stosunków handlowych między krajami po obu stronach Odry, wspiera przedsiębiorstwa w obu krajach w wejściu na sąsiedni rynek stanowi platformę do nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i jest tym samym największą bilateralną izbą gospodarczą w Polsce, a także jedną z większych niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych AHK.

Więcej informacji i możliwość rejestracji znajdą Państwo tutaj.


Starsze wydarzenia 2020

Dotacje dla projektów od Administracji Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie w ramach Partnerstwa-Odra

Komisja europejska Senatu Berlina ds. Kultury i Europy oferuje ponownie w bieżącym roku wsparcie finansowe dla projektów na terytorium Partnerstwa-Odra, które mogą wnieść znaczący wkład w...

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

  Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina  Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

28.02.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2020/10924