Skyline

Dotacje dla projektów od Administracji Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie w ramach Partnerstwa-Odra – nabór zawieszony!

Komisja europejska Senatu Berlina ds. Kultury i Europy oferuje ponownie w bieżącym roku wsparcie finansowe dla projektów na terytorium Partnerstwa-Odra, które mogą wnieść znaczący wkład w ożywioną oraz długotrwałą polsko-niemiecką współpracę.

Działalność powinna mieć charakter wymiany, przy czym kultura/inicjatywy kulturalne powinny stanowić centralną zawartość merytoryczną projektu.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta na podstawie niniejszych kryteriów:

  • Projekt jest prowadzony na terytorium Partnerstwa-Odra przez podmioty, które działają głównie w tym regionie.
  • Projekt wnosi znaczący wkład w długotrwałą współpracę pomiędzy podmiotami na terenie Berlina i na terytorium Partnerstwa-Odra. Wnioski od podmiotów z Berlina mają tym samym wysoki priorytet.
  • W projekcie udzielają się podmioty/instytucje partnerskie z Polski oraz Niemiec.
  • Projekt ma charakter wymiany. Idea transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej jako części współpracy europejskiej jest widoczna w części kulturalnej, która może być głównym przedmiotem projektu.
  • Projekt jest w zamyśle długotrwały, zwłaszcza w kontekście relacji pomiędzy uczestniczącymi partnerami i wykorzystywania wyników projektu.
  • Projekt angażuje społeczeństwo obywatelskie i nie jest skierowany wyłącznie do profesjonalnych podmiotów, które są już aktywne w kontekście międzynarodowym.
  • Projekt ma pewien stopień widoczności i może być prezentowany publicznie w zgodzie z zasadami przewodnimi Partnerstwa-Odra.
  • Projekt jeszcze się nie rozpoczął.

Suma wniosku musi wynosić od 1000 do 3000 euro. Faktyczna kwota udzielonego wsparcia opiera się na złożonym wraz z wnioskiem planie finansowania oraz liczbie złożonych i uznanych za kwalifikujące się projektów. Przydział dotacji odbywa się na podstawie prawnej §24 i §44 rozporządzenia finansowego kraju związkowego (Landeshaushaltsordnung).

Po selekcji projektów środki przekazane zostaną w formie dotacji. Projekty powinny rozpocząć się niezwłocznie po zatwierdzeniu dotacji i zostać wdrożone w 2020 roku. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2020 r.

Pierwotną datą nadsyłania zgłoszeń był 20 marca 2020 roku, w związku z zaistniałą sytuacją, termin ten jest nieaktualny. Obecnie zawieszone są wszystkie nabory do projektów. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Starsze wydarzenia 2020

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

  Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina  Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

05.04.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2020/10926