Skyline

Poznań i Berlin intensyfikują współpracę w ramach Partnerstwa-Odry

 Der Posener Stadtpräsident Jacek Jaśkowiak (links) und der Berliner Staatssekretär für Europa Gerry Woop bei der Eröffnung der BücherboXX in Posen © Johanna Eisenberg

Pogłębianie istniejącej współpracy i odkrycie nowych możliwości kooperacji – do realizacji tych celów przyczyniło się spotkanie berlińskiego sekretarza stanu ds. Europy Gerry'ego Woopa z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, które odbyło się w stolicy Wielkopolski na początku roku. Było to pierwsze spotkanie obu polityków. Miasta Poznań i Berlin są bardzo zainteresowane pogłębianiem swoich więzi i przyczynianiem się w ten sposób do rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich i wprowadzania w życie integracji europejskiej. Oba miasta łączy wiele tematów stanowiących punkty zaczepienia do dalszej współpracy. Prezydent Poznania podkreślił między innymi rolę kultury i sportu we współpracy transgranicznej. Jedną z wielu propozycji była idea trójstronnego festiwalu teatralnego, organizowanego wspólnie z Ukrainą/Kijowem.

Sekretarz stanu Woop podkreślił również centralną rolę miast w procesie integracji europejskiej: „Berlin i Poznań są członkami największej europejskiej sieci miast EUROCITIES oraz są zaangażowane na różnych szczeblach w dyskusje na temat przyszłości Unii Europejskiej. Przykładowo, zarówno prezydent Poznania Jaśkowiak, jak i berliński senator ds. kultury i Europy Klaus Lederer uczestniczyli w zeszłorocznym „EUROCITIES Mayors Summit" w Brukseli. Głównym tematem była kwestia zaangażowania obywateli i obywatelek w europejskie procesy decyzyjne. Sieć EUROCITIES postrzega burmistrzynie i burmistrzów oraz administrację miejską jako łącznik między obywatelami i obywatelkami europejskimi a instytucjami UE.

Wizyta obejmowała również otwarcie mobilnej biblioteki ulicznej Partnerstwa-Odry „BiblioboXX" w Poznaniu. Już w 2016 roku uczennice i uczniowie szkół zawodowych z Polski i Niemiec wspólnie zaadaptowali na tę potrzebę zlikwidowaną budkę telefoniczną. Po kilku przystankach w rejonie Partnerstwa-Odry, między innymi w Szczecinie i Wrocławiu, biblioteka dotarła do Poznania i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie poznańskiego ratusza.

Mobilna biblioteka powstała jako wspólny projekt uczennic i uczniów zawodowych z Berlina, Wrocławia i Szczecina. Zawiera ona nie tylko słowo pisane: dzięki małemu urządzeniu audio w dawnej budce telefonicznej można także usłyszeć osiem nagranych tekstów. Prezydent Jaśkowiak i sekretarz stanu Woop wyrazili nadzieję, że projekt zapoczątkuje ściślejszą współpracę szkół i placówek oświatowych obu miast. Po tym nastąpiła pierwsza dyskusja na ten temat na szczeblu roboczym. Jako pierwszy krok w kierunku współpracy szkół zawodowych w obu miastach uzgodniono wzajemne wizyty.

Tym samym rok 2020 rozpoczął się obiecująco dla polsko-niemieckiej współpracy na szczeblu komunalnym. W tym roku Berlin i Poznań będą gospodarzami kolejnego wydarzenia mającego na celu pogłębienie współpracy: w czerwcu linia kolejowa Berlin-Poznań będzie obchodzić swoje 150-lecie. Od początku współpracy w ramach Partnerstwa-Odry transgraniczny transport kolejowy stanowi jeden z centralnych tematów wokół integracji regionów położonych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

Pandemia wywołana koronawirusem stwarza nowe, podobne wyzwania dla miast i państw zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Miasta w Europie zapewniły sobie nawzajem solidarność ponad podziałami granic, a europejska wymiana doświadczeń jest w obliczu obecnego kryzysu ważniejsza niż kiedykolwiek. Na stronie https://covidnews.eurocities.eu/ miasta członkowskie EUROCITIES publikują na bieżąco warte naśladowania przykłady, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami.


Starsze wydarzenia 2020

Nowa koncepcja współpracy między Polską a Brandenburgią powstanie do końca 2020 r.

W dniu 24 marca minister finansów i spraw europejskich Katrin Lange poinformowała parlament w Poczdamie o strategii kraju związkowego Brandenburgia na rzecz dalszego rozwoju...

Łagodzenie skutków koronawirusa: wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach Partnerstwa-Odry

Po obu stronach Odry wiele osób w różnych zawodach i branżach odczuwa wpływ koronawirusa na gospodarkę: wiele sklepów i lokali jest zamkniętych, odwołano większość wydarzeń, łańcuchy...

Koronawirus: zamknięcie granic między Polską a Niemcami

W całej Europie wprowadza się środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby płuc COVID-19 wywołanej nowym koronawirusem. Od niedzieli ruch pasażerski przez polską...

„Kowalski & Schmidt“ w telewizji rbb

Wyświetlany na stacji rbb polsko-niemiecki program „Kowalski & Schmidt" zajmuje się życiem codziennym w Niemczech i w Polsce oraz różnicami i podobieństwami między tymi dwoma krajami. W...

Stypendium NAWA na podjęcie studiów w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje oferuje między innymi stypendia na podjęcie studiów w Polsce. Program „Poland My First Choice” oferuje osobom z zagranicy możliwość...

Brandenburski sekretarz stanu ds. europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde z wizytą w województwie lubuskim

Jobst-Hinrich Ubbelohde (w środku) podczas pierwszej wizyty w Zielonej Górze   MdFE5 lutego bieżącego roku sekretarz stanu ds. europejskich i pełnomocnik ds. relacji polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde odwiedził po raz pierwszy Zieloną Górę. Sekretarz stanu...

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

  Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza - termin Gali Jubileuszowej przesunięty!

  Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina  Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

19.07.2024 -