Skyline

Przyjęcie Koncepcji Sąsiedztwa Polska-Brandenburgia 15.06.2021 roku

S3_Brandenburgisches _Vernetzungstreffen_1_copy_Carola Lau Carola Lau

Konstytucja Brandenburgii z dnia 20 sierpnia 1992 r. art. 2 (zasady konstytucji) stanowi: (1) Brandenburgia jest krajem liberalnym, konstytucyjnym, społecznym, oddanym sprawie pokoju i sprawiedliwości, ochronie środowiska naturalnego i kulturze (GVBl.I/92, S. 298). Jest to demokratyczny kraj, który dąży do współpracy z innymi narodami, zwłaszcza z polskimi sąsiadami. W celu dalszego wzmocnienia i rozszerzenia spójności rząd Brandenburgii opracował wraz z innymi podmiotami gospodarczymi, społecznymi i politykami lokalnymi z obu krajów, jak również z Rządem Federalnym i Polskim Rządem Centralnym, obszerną strategię.

Ta tak zwana Strategia Sąsiedztwa ma na celu stworzenie ram państwowych dla przyszłego transgranicznego obszaru wzrostu. Skupia się na trzech głównych obszarach docelowych: spójność, zrównoważony wzrost i jakość życia. W oparciu o tę strategię do 2030 roku mają zostać osiągnięte różne cele w całym Kraju Związkowym Brandenburgia oraz w czterech województwach zachodniej Polski: Zachodniopomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim i Dolnośląskim.

Przede wszystkim transgraniczna sieć gospodarcza powinna przyczynić się do zrównoważonego wzrostu, ale poza tym strategia sąsiedztwa uwzględnia również cele związane z nauką i badaniami, czy też innowacjami. Ponadto koncepcja zakłada wzmocnienie i zabezpieczenie rynku pracy na niemiecko-polskim obszarze. Dalsze działania w zakresie polityki gospodarczej dotyczą rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej i klimatycznej, a także silniejszego, wspólnego marketingu regionu, jako ciekawej atrakcji turystycznej opartej na zrównoważonym rozwoju. Zdefiniowane cele nadal obejmują ściślejszą współpracę polityczną, więcej spotkań sportowych i szersze możliwości edukacyjne, a także poznanie języka i kultury polskiej - w tym ofertę dla wszystkich chętnych do nauki języka polskiego jako obcego. Wreszcie kraj związkowy Brandenburgia i zaangażowane podmioty zobowiązują się do poprawy infrastruktury i mobilności oraz formułują cele w zakresie intensywniejszej wymiany informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak również ochrony zdrowia i konsumentów – zarówno dla ludzi, jak i środowiska w regionie. Istotne dla tej koncepcji są również odniesienia ponadregionalne i europejskie, które zawsze rozpatrywane są pod kątem korzyści dla stosunków polsko-niemieckich.

W związku z przyjęciem Koncepcji Sąsiedztwa na granicy brandenbursko-polskiej pojawiła się również Pani Minister ds. Unii Europejskiej Katrin Lange. W dniach 12-14 lipca 2021 roku pod hasłem "Żywe sąsiedztwo – Pani Minister ds. Unii Europejskiej Katrin Lange w trasie" odwiedziła ona różne polsko-niemieckie projekty, zwracając uwagę na to, co już udało się osiągnąć w zakresie ścisłej integracji obu krajów oraz na obszary, w których można ją w przyszłości wzmocnić.

Projekt jest finansowany z budżetu Kraju Związkowego Brandenburgia oraz ze środków Rządu Federalnego i Unii Europejskiej.

Przyjęta 15 czerwca 2021 r. Koncepcja o Sąsiedztwie ma na celu dalszą intensyfikację istniejącego dialogu w brandenbursko-polskim obszarze integracji – koncepcja ta jest jednak elastyczna, tak aby aktualne kwestie mogły być na bieżąco uwzględniane. Bilans będzie sporządzany na podstawie regularnych sprawozdań śródrocznych.

Starsze wydarzenia 2021

Polsko-niemieckie wydarzenie cyfrowe Perspektive/ perspektywa 30/2030 - 22.06.2021 via ZOOM (w godz.18:00 – 20:00)

  Trzydzieści lat temu, 17 czerwca 1991 roku, podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie położyło kamień węgielny pod ścisłe partnerstwo i przyjaźń pomiędzy Polską i...

II Międzynarodowy Ekologiczny Spływ "Wrocław Berlin 2021"

  Spływ Wrocław Berlin 2021 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 07.–27.06.2021 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed...

Studenci z FH Neubrandenburg analizują potencjał polsko-niemieckiej pracy społecznej w Löcknitz

  perspektywaLöcknitz i jego okolice znane są z polsko-niemieckiej koegzystencji w regionie przygranicznym. Około 20 studentów pracy socjalnej w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych FH Neubrandenburg...

Pociąg do kultury rusza ponownie w trasę 18 czerwca

   © VBB / N. SchönePo przerwie spowodowanej pandemią Pociąg do kultury relacji Berlin - Wrocław ponownie rusza w trasę 18 czerwca. W pociągu pasażerowie mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej - np....

Barometr Polska - Niemcy 2021

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Barometr Polska-Niemcy 2021W...

Konferencja online nt. projektu MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

Konferencja online w ramach Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO)„Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ Konferencja online w dniu 27 maja 2021...

Filmy online: Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie

  Dzięki cyfrowemu projektowi „Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie“ Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie zamierza wnieść wkład do lepszego...

Koło gospodarcze obszaru metropolitalnego Szczecina - spotkanie online 20 kwietnia 2021 roku

  © Szymon NitkaRównież w kwietniu spotkanie koła gospodarczego odbędzie się w formacie online. Tym razem udamy się w wirtualną podróż do miast Dargun w Meklemburgii oraz Karlino w województwie...

Krótkie informacje dotyczące uznania Polski za obszar szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem

  wersja z dnia: 19.03.2021 r. Informacje kraju związkowego Brandenburgia:Polska uznana została za obszar szczególnie wysokiego ryzyka z mocą obowiązującą od godziny 0:00 w niedzielę 21...

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonie

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonieStrona „Polen und Brandenburg“ („Polska i Brandenburgia“,...

Broszura transgraniczna - Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu

Miasto Szczecin oraz euroregion Pomerania opublikowały transgraniczną broszurę. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące życia i pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Ponadto broszura...

18.07.2024 -