Skyline

Programy Interreg - nabory na projekty są nadal otwarte

Interreg © Interreg

Mają Państwo pomysł na projekt, który przyczynia się do lepszego życia ponad granicami Europy? Już teraz można do zgłosić do programu Interreg.

Celem programu Interreg jest promowanie wymiany pomiędzy różnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program został uruchomiony w 1990 roku, aby promować integrację gospodarczą i społeczną oraz ułatwiać wymianę wiedzy, umiejętności i pomysłów. Jego celem jest znalezienie rozwiązań dla wspólnych wyzwań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko, badania naukowe, edukacja, transport, zrównoważona energia i inne.

Program Interreg wspiera również polsko-niemieckie regiony, zapewniając im finansowanie projektów promujących współpracę. Przykłady wspieranych projektów to wzmocnienie gospodarki międzypaństwowej, poprawa jakości środowiska, promowanie innowacji i badań oraz poprawa mobilności transgranicznej.

Należą do nich takie programy jak:

W ramach programu Interreg 2021-2027 projekty w Polsce i Niemczech są realizowane głównie na poziomie lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak:

  • współpraca między instytucjami i obywatelami,
  • ochrona środowiska,
  • wspieranie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,
  • rozwój mobilności,
  • konkurencyjność przedsiębiorstw,
  • opieka zdrowotna,
  • badania i rozwój,
  • inteligentne specjalizacje,
  • edukacja i bezpieczeństwo.

Poza tym są jeszcze inne programy, w których zarówno Polska jak i Niemcy biorą udział. Aktualnie trwa tam nabór:

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego:

Program Interreg Europa:

Program Interreg Europa Środkowa:

Więcej informacji można uzyskać tutaj:


Starsze wydarzenia 2023

Nabór – Pociąg do kultury

  © K. FuhrmannJeśli mają Państwo ochotę pomóc w kształtowaniu niezwykłego polsko-niemieckiego projektu, obcować na co dzień ze sztuką i doświadczać niezapomnianych przeżyć - mamy coś...

"Europa - nasza historia" - co dalej z polsko-niemieckim projektem?

„Europa – unsere Geschichte“ jest to podręcznik do historii opracowany wspólnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Eduversum GmbH Verlag und Bildungsagentur w ramach...

19.06.2024 -