Skyline

Quo vadis, Odro? Polsko-niemiecka droga wodna w rok po katastrofie ekologicznej

Rzeka Odra © Karol Werner

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 1/23

Zaledwie rok temu w Odrze i jej dopływach tragicznie zginęło około 400 ton ryb. Po tej bezprecedensowej katastrofie ekologicznej trwają gorące debaty na temat stanu Odry i proponowanej przez polski rząd rozbudowy. W rzeczywistości dyskusje na temat rozbudowy Odry po polskiej stronie rzeki rozpoczęły się na długo przed katastrofą na Odrze latem 2022 r. W 2020 r. polskie władze przeprowadziły transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu rozbudowy i w rezultacie przedłożyły tzw. decyzję środowiskową. Kilka organizacji ekologicznych i brandenburskie Ministerstwo Środowiska złożyło następnie odwołanie od tej decyzji.

Po tym, jak w sierpniu 2022 r. polski organ ochrony środowiska nie odniósł się ani do ówczesnej sytuacji rzeki po katastrofie, ani do obaw środowiskowych podkreślanych przez przeciwników projektu, koalicja polskich i niemieckich organizacji ekologicznych, a także brandenburskie Ministerstwo Środowiska złożyły pozew. W wyniku niego, sąd administracyjny w Warszawie postanowił o natychmiastowym wstrzymaniu polskiej decyzji środowiskowej dla prac budowlanych po polskiej stronie na początku grudnia 2022 r., co jest równoznaczne z "wstrzymaniem budowy".

Powodem tej decyzji sądu był fakt, że sąd nie może wykluczyć powstania podczas rozbudowy nieodwracalnych szkód dla środowiska.

Odpowiedzialny polski organ ochrony środowiska i państwowy deweloper projektu odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce. Na początku kwietnia 2023 r. sąd potwierdził decyzję pierwszej instancji, zgodnie z którą teoretycznie nie można dalej rozbudowywać Odry na jej polskim brzegu, do czasu wydania decyzji w postępowaniu głównym - w praktyce jednak prace budowlane są dalej kontynuowane.

Ochrona przeciwpowodziowa czy korzyści dla rynku wewnętrznego

Według Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, prace rozpoczęte w marcu 2022 r. mają na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej na Odrze. Zimą planowane jest wypływanie na Odrę lodołamaczy, których działania poprzez kruszenie lodu będą zapobiegać powodziom. W tym celu kanał żeglugowy Odry ma zostać pogłębiony, a rzeka zwężona. Zwężenie rzeki zwiększy prędkość przepływu, umożliwiając lodołamaczom pracę z większym zanurzeniem — w przypadku realizacji planowanej rozbudowy, stopień zanurzenia wzrośnie do 1,80 metra. Pozwoliłoby to również na podniesienie kategorii drogi wodnej z kategorii drugiej do kategorii trzeciej — to jak przebudowa wiejskiej drogi w autostradę.

Organizacje ekologiczne, takie jak BUND, a także Brandenburska Administracja Środowiskowa odpowiedzialna za stronę niemiecką podważają jednak deklarowany cel, jakim ma być ochrona przeciwpowodziowa. Zwężenie Odry może nawet zwiększyć ryzyko powodzi. Tereny zalewowe wzdłuż rzeki mogą również ulec wyschnięciu. Planowane pogłębienie i wyprostowanie brzegów Odry może mieć nie tylko znaczący wpływ na środowisko, ale także zagrozić egzystencji rybaków i rolników zamieszkujących rejon rzeki. Krytycy podnoszą również argument, że projekt nie jest zgodny z prawem UE i umowami międzynarodowymi, które przewidują ochronę rzek i krajobrazów nadrzecznych. Ich zdaniem prawdziwym celem rozbudowy jest przekształcenie Odry w europejską drogę wodną do 2030 r., a tym samym poprawa infrastruktury dla żeglugi śródlądowej Polski — jeśli to konieczne, kosztem środowiska.

Działania na rzecz renaturyzacji Odry

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie "wstrzymania budowy", została przyjęta przez ekologów i stowarzyszenia ochrony przyrody, które od lat prowadzą kampanię przeciwko przekształceniu Odry w drogę wodną, z wielkim zadowoleniem. Organizacje domagają się zrównoważonego zarządzania rzeką i przywrócenia jej naturalnej dynamiki. Florian Schöne, dyrektor organizacji ekologicznej Deutscher Naturschutzring (DNR), skomentował decyzję sądu w następujący sposób: „Decyzja sądu jest wielkim sukcesem dla naturalnej różnorodności krajobrazu Odry, a także dla ludzi mieszkających w rejonie koryta rzeki, którzy już teraz borykają się ze skutkami kryzysu klimatycznego, takimi jak susza i niski poziom wód. Prace budowlane po polskiej stronie należy natychmiast wstrzymać”.

Jednocześnie województwa opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie zawarły natychmiast po katastrofie ekologicznej wspólne porozumienie, które przewiduje działania na rzecz odbudowy ekosystemu Odry. Działania te obejmują zwołanie ponadregionalnego zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia badań, ocenę szkód, analizę prawa wodnego oraz opracowanie programu renaturyzacji na bazie zaleceń naukowców. Instytuty badawcze w Berlinie i Brandenburgii włączono w opracowanie planu działań dla Odry, a Ministerstwo Środowiska Brandenburgii odpowiada za koordynację.

Nieprawidłowe zarządzanie gospodarką wodną jest uważane za główny powód

Tymczasem nadal utrzymują się różne opinie na temat przyczyn katastrofy na Odrze latem 2022 r., która rozpoczęła się, gdy wędkarze odkryli niezwykle dużą liczbę martwych ryb w rzece pod Wrocławiem. Wkrótce potem pojawiły się podejrzenia, że rzeka została zatruta. Polski rząd twierdził jednak, że duża liczba martwych ryb była spowodowana czynnikami naturalnymi, takimi jak wysoka temperatura powietrza i wynikający z niej wzrost toksycznych glonów.

Eksperci ds. gospodarki wodnej zaprzeczyli temu twierdzeniu i za katastrofę obwinili niewłaściwą gospodarkę wodną Polski, która przedkłada interesy gospodarcze nad kwestie ekologiczne. Działania modernizacyjne, takie jak prostowanie brzegów lub pogłębianie koryta rzeki, zostały przeprowadzone bez uwzględnienia ich wpływu na środowisko. Spuszczanie ścieków do rzek nie jest poddawane wystarczającej kontroli, a stosowanie nawozów w rolnictwie wzrosło kilkukrotnie.

Dokładne przyczyny śmierci ryb są nadal nieznane, ale przypuszcza się, że w Odrze powstał chemiczny koktajl ścieków, nawozów i soli, który spowodował przeciążenie ekosystemu rzeki. Proces spuszczania ścieków nie jest dostosowany do aktualnych warunków pogodowych i rzeczywistego przepływu rzeki, lecz opiera się na wartościach średnich. Umożliwia to firmom i przedsiębiorstwom komunalnym odprowadzanie ścieków do Odry nawet przy niskim poziomie wód, co naturalnie przyczyniło się do pogorszenia jakości wody. Ponadto zdarzenie zostało początkowo błędnie sklasyfikowane przez władze, skutkiem czego plan zagrożenia i alarmowania ICPO (Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem), które specjalnie przygotowano na tego typu sytuacje, nie mogły zostać wdrożone.

System wczesnego ostrzegania i niższe zasolenie

Eksperci z Polskiej Akademii Nauk zalecili polskiemu rządowi natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zapobieganie powtórki katastrofy na Odrze. Wskazali na pilną potrzebę reformy gospodarki wodnej i większego skupienia się na kwestiach ekologicznych. Dotyczy to zwiększenia kontroli społecznej nad gospodarką wodną, wprowadzenia jasnych zasad odpowiedzialności instytucjonalnej, priorytetowego traktowania działań renaturyzacyjnych wobec rozwoju żeglugi śródlądowej oraz powołania niezależnej grupy naukowców i ekspertów w celu opracowania zasad dostosowanej polityki wodnej w Polsce. Bez zmiany polityki wodnej oraz wprowadzenia skutecznego systemu kontroli i alarmowania, powtórka katastrofy podobnej do tej na Odrze jest tylko kwestią czasu.

Organizacja ekologiczna Greenpeace, która przeprowadziła badania na własną rękę, również doszła do podobnych wniosków i wezwała do wprowadzenia bardziej rygorystycznych limitów stężenia chlorków i siarczków w ściekach odprowadzanych do rzeki przez firmy, które ponoszą główną odpowiedzialność za jej wysoki poziom zasolenia. Greenpeace zaleciła również przegląd pozwoleń dla firm wydobywczych na mocy prawa wodnego oraz zbadanie wpływu wydobycia węgla na środowisko.

Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego rząd polski pozostaje na swoim stanowisku

Polskie Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza jednak wykonać wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i wstrzymać prace budowalne. Polski sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk, oświadczył w komunikacie prasowym, że prace nie zostaną wstrzymane. Skomentował również wyrok sądu na Twitterze, mówiąc: „Konsekwencje niestarannie przemyślanej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego byłyby znacznie bardziej niebezpieczne niż kontynuowanie tej inwestycji”. Jerzy Materna, poseł partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS), skrytykował fakt, że obce państwo zajmuje stanowisko w sprawie polskich wód, a decyzja sądu została wydana bez wysłuchania ekspertów.

Debata na temat rozbudowy Odry po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest ścisła współpraca i koordynacja działań między państwami członkowskimi UE w kwestiach środowiska. Ochrona rzek i zbiorników wodnych jest bowiem wyzwaniem nie tylko na poziomie krajowym, ale i europejskim. Pozytywnym przykładem takiej współpracy może być polsko-niemiecka inicjatywa „Międzyodrze”, która prowadzi kampanię na rzecz oficjalnego uznania 6000-hektarowego obszaru o tej samej nazwie, w rozwidleniu rzeki w Dolinie Dolnej Odry, za park narodowy, w celu ochrony dziewiczej przyrody tego obszaru. Również Marsz dla Odry pokazuje, w jaki sposób zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego może być ważnym impulsem w debacie: akcja, zorganizowana przez wolontariuszy i aktywistów nieformalnej sieci „Plemię Odry”, rozpoczęła się 20 kwietnia 2023 r., trwała 45 dni i prowadziła od źródła do ujścia rzeki, a w trakcie jej trwania odbył się wiec 6 maja we Wrocławiu.


Starsze wydarzenia 2023

Postępy w planowaniu zintegrowanym: projekty MORO na ostatniej prostej

Wizja rozwoju podwójnego miasta 2030, Konferencja przyszłości 15./16.09.2021 r.  © Stadt Frankfurt (Oder) / 123Comics Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 1/23Podczas warsztatów, które odbyły się w dniu 19 stycznia 2023 r. w Berlinie, przedstawiciele projektów Modelowych...

Szczeciński Region Metropolitalny - region pełen możliwości!

Szczecin nocą Być może nie są Państwo jeszcze zbyt dobrze zaznajomieni ze Szczecińskim Regionem Metropolitalnym, jednak z pewnością warto to zmienić. Platforma Informacyjna Szczecińskiego Regionu...

Nabór w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VI A został otwarty

Nabór w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VI A otwarty © pomeraniaStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ma przyjemność ogłosić, że nabór projektów został właśnie otwarty. Nabór ten jest wspierany przez Fundusz Małych Projektów (FMP) w...

Nadeszło lato: jednodniowe wycieczki po polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Cele podróży w regionie Odry © Oder PartnerschaftTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 1/23Nadeszło lato, a wraz z nim długie, ciepłe dni zachęcają do odkrywania piękna przyrody i bogatej kultury w...

Dietmar Nietan na temat stanu stosunków polsko-niemieckich

Portret Pana Dieter Nietan © photothek „Regiony przygraniczne są laboratoriami przyszłości i sercem współpracy europejskiej” – Wywiad z Dietmarem Nietanem, koordynatorem niemieckiego MSZ ds. współpracy z Polską 1/2023...

Polsko-niemiecka debata - „Rola kobiet w polityce lokalnej i regionalnej”

Polsko-niemiecka debata - „Rola kobiet w polityce lokalnej i regionalnej” © Telewizja Echo24W czerwcu Konsulat Republiki Federalnej Niemiec był gospodarzem wyjątkowego wydarzenia, które zgromadziło przedstawicielki rad kobiet, działaczki społeczne i polityczki. Debata "Rola kobiet w...

Stypendia badawcze DPI 2023

Polsko-niemiecka współpraca © StartupStockPhotosPasjonują się Państwo stosunkami polsko-niemieckimi w kontekście europejskim i chcą zanurzyć się w fascynujących tematach badawczych? To będzie coś z pewnością dla Państwa! Niemiecki...

VII edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży - „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“

Verleihung des Deutsch-Polnischen Jugendpreises © Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Już po raz siódmy Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) przyznała w Warszawie Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Konkurs na najciekawszy projekt polsko-niemieckiego spotkania...

Interreg Volunteer Youth, europejska inicjatywa wspierająca Interreg

Młodzi wolontariusze © rawpixcelInicjatywa Interreg Volunteer Youth (IVY) to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, którzy chcą promować współpracę w regionach. Wolontariusze IVY wspólnie z lokalnymi podmiotami stawiają...

Razem możemy przyczynić się do lepszego jutra – akcja Czysta Odra

Akcja Czysta Odra © Dominik DobrowolskiDobrze wiemy, że im zdrowsze są nasze ekosystemy, tym zdrowsza jest planeta — i jej mieszkańcy. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w tym kierunku. Jedną z nich jest...

Konkurs fotograficzny - Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027

 © PexelsWspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska organizuje konkurs fotograficzny zatytułowany „Zaprezentujcie nam swoje...

Tydzień Europejski 2023 - Europejskie nagrody przyznane w Poczdamie

Poczdam © neufal54 5 maja 2023 r. w historycznej sali Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej w Poczdamie nagrodzono łącznie 21 osób, inicjatyw i organizacji za codzienne zaangażowanie w realizację idei europejskiej....

Konferencja polsko - niemieckich dwumiast i gmin przygranicznych

 Uniwersytet Viadrina © Janusz SzubaDziałania transgraniczne mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej. 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyła się...

O polsko-niemieckich współzależnościach w Poznaniu

Spotkanie o polsko-niemieckich współzależnościach w Poznaniu © Instytut PoznańskiW ciągu ostatnich dziesięcioleci Niemcy i Polska zbudowały bliskie partnerstwo oparte na zaufaniu i współpracy. Istnieją liczne projekty i programy mające na celu wzmocnienie współpracy...

Marsz dla Odry rozpoczęty

Odra © BonaparcikOd wczoraj akcja "Marsz dla Odry" będzie trwała przez kolejne 44 dni aż do 4 czerwca. Akcja organizowana jest przez polskich wolontariuszy i działaczy "Plemienia Odry". Cały marsz rozpoczyna...

"Jak możemy zapobiec kolejnej katastrofie ekologicznej na Odrze?"

Odra we Wrocławiu © tookapic"Jak możemy zapobiec kolejnej katastrofie ekologicznej na Odrze?" - to tytuł polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się 27 marca 2023 roku w Forum Kleista we Frankfurcie nad Odrą....

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Państwu przede wszystkim wesołych Świąt Wielkanocnych w pogodnej, wiosennej atmosferze, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.Wesołego Alleluja!Redakcja...

„Wzajemne postrzeganie oraz współpraca między społeczeństwami w dużym stopniu uniezależniły się od politycznego klimatu”

Simona Koß © DialogRozmowa DIALOGU z Simoną Koß, nową przewodniczącą Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich i deputowaną do Bundestagu z BrandenburgiiTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w...

Platforma Współpracy Polsko-Niemieckiej - o współpracy transgranicznej

Platforma Współpracy Polsko-Niemieckiej - o współpracy transgranicznej © GOK KłodawaWspółpraca między Polską a Niemcami ma kluczowe znaczenie w regionie Odry. Szczególnie dla promocji handlu transgranicznego, współpracy kulturalnej i wymiany między oboma krajami....

DPI – Poszukiwani asystenci naukowi i współpracownicy na bazie honorarium

wissenschaftliche Hilfskraft und Honorarkräfte gesucht © RODNAE Niemiecki Instytut Spraw Polskich poszukuje studenta lub studentki (alternatywnie: asystenta naukowego) do projektu dotyczącego aktywizacji młodzieży "Laboratoria pomysłów: młodzi ludzie...

ReSet The Trend - kampania na rzecz świadomej mody i konsumpcji

ReSet The Trend Komisja Europejska rozpoczęła nową wielonarodową kampanię pod hasłem "ReSet The Trend". Kampania angażuje młodych Europejczyków w walkę z fast fashion i ma na celu zwiększenie...

5. Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy w Poczdamie na dworcu Kaiserbahnhof

Bahn © Dom J8 lutego 2023 r. w Poczdamie odbył się piąty Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy. Miejscem spotkania był historyczny dworzec cesarski, który historycznie związany jest z innym miastem w regionie...

Spotkanie polsko-niemieckie w pałacu Neuhardenberg

Deutsch-Polnisches Treffen auf Schloss Neuhardenberg © (Ministerium der Finanzen und für Europa (MdFE) 2 lutego 2023 roku w pałacu Neuhardenberg w Brandenburgii odbyło się polsko-niemieckie spotkanie. Był to dzień wymiany i dyskusji na temat ścisłej współpracy regionalnej w ramach Partnerstwa...

Polsko-niemieckie spotkanie podczas Zielonego Tygodnia w Berlinie

Deutsch-polnisches Treffen auf der Grünen Woche in Berlin © lubuskie.plW dniu 21 stycznia 2023 r. w ramach Zielonego Tygodnia w Berlinie odbyło się spotkanie regionów partnerskich Polska-Brandenburgia. W wydarzeniu wzięli udział Minister Rolnictwa i Środowiska...

Programy Interreg - nabory na projekty są nadal otwarte

Interreg © InterregMają Państwo pomysł na projekt, który przyczynia się do lepszego życia ponad granicami Europy? Już teraz można do zgłosić do programu Interreg. Celem programu Interreg jest promowanie...

Nabór – Pociąg do kultury

 © K. FuhrmannJeśli mają Państwo ochotę pomóc w kształtowaniu niezwykłego polsko-niemieckiego projektu, obcować na co dzień ze sztuką i doświadczać niezapomnianych przeżyć - mamy coś...

"Europa - nasza historia" - co dalej z polsko-niemieckim projektem?

„Europa – unsere Geschichte“ jest to podręcznik do historii opracowany wspólnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Eduversum GmbH Verlag und Bildungsagentur w ramach...

03.12.2023 -