Skyline

Berlin Poland 2016-2020 | Sieć współpracy w zakresie designu i mody

Cel projektu

Projekt „Berlin Poland 2016-2020“ wspomaga tworzenie i intensyfikacje nowych i już istniejących stosunków pomiędzy berlińskimi firmami modowymi i designerskimi a polskimi przedsiębiorstwami z tej branży. 

Opis programu

„Berlin Poland 2016-2020“ jest kontynuacją tworzenia sieci współpracy, które pomyślnie zainagurowano w projektach realizowanych od 2011 do 2015 roku. Działania w ramach projektu dotyczą dwóch jasno określonych zakresów: branży designu i mody.

W dziedzinie designu organizowane są spotkania kooperacyjne, prezentacje, warsztaty i konferencje specjalistyczne, które inicjują wymianę pomiędzy berlińskimi agencjami i studiami designerskimi a polskimi podmiotami z pokrewnych branż. Celem tych działań jest wzmocnienie transgranicznej współpracy oraz wykorzystanie strategicznych i innowacyjnych metod projektowania.

W przemyśle modowym celem projektu jest wspomaganie utworzenia sieci produkcji pomiędzy berlińskimi przedsiębiorstwami odzieżowymi a polskimi bazami produkcyjnymi. Powstające stosunki mają umożliwić dostęp do nowych metod produkcji i ułatwić transgraniczną kooperację.


Okres trwania i wsparcie 

Okres trwania: 2016-2020 r.
Wsparcie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), kraj związkowy Berlin (Land Berlin), środki własne

Uczestnicy 

Ponad 700 przedsiębiorstw z Niemiec i Polski

Organizator 

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ))

Grantodawcy

Administracja Senatu Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich (Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) / Program wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy (Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie)

Dodatkowe informacje

www.berlinpoland.eu/pl/
www.idz.de/

Kontakt  

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)) 
Am Park 4 
10785 Berlin

Magdalena Jaster 
Koordynator projektu 
T +49 (0)30 61 62 321-0 
magdalena.jaster@idz.de

Ake Rudolf 
Kierownik projektu 
T +49 (0)30 61 62 321-0 
ake.rudolf@idz.de  


18.07.2024 -