Skyline

Berlin Poland 2016-2020 | Sieć współpracy w zakresie designu i mody

Cel projektu

Projekt „Berlin Poland 2016-2020“ wspomaga tworzenie i intensyfikacje nowych i już istniejących stosunków pomiędzy berlińskimi firmami modowymi i designerskimi a polskimi przedsiębiorstwami z tej branży.  

Opis programu

„Berlin Poland 2016-2020“ jest kontynuacją projektów realizowanych w okresie od 2011 r. do 2015 r. i ma na celu tworzenie kooperacji pomiędzy niemieckimi i polskimi przedsiębiorstwami. Działania w ramach projektu dotyczą dwóch jasno określonych zakresów: branży designu i mody. 

W dziedzinie designu organizowane są spotkania kooperacyjne, prezentacje, warsztaty i konferencje specjalistyczne, które inicjują wymianę pomiędzy berlińskimi przedsiębiorstwami mody i projektowania ubioru a polskimi podmiotami z pokrewnych branż. Celem tych działań jest wzmocnienie transgranicznej współpracy oraz wykorzystanie strategicznych i innowacyjnych metod projektowania. 

W przemyśle modowym, celem projektu jest wspomaganie w tworzeniu sieci produkcji pomiędzy berlińskimi przedsiębiorstwami odzieżowymi a polskimi bazami produkcyjnymi. Powstające stosunki mają umożliwić dostęp do nowych metod produkcji i ułatwić transgraniczną kooperację.   

Okres trwania i wsparcie 

Okres trwania: 2016 r. -2020 r.

Wsparcie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), kraj związkowy Berlin (Land Berlin), fundusz własny 

Uczestnicy 

Ponad 700 przedsiębiorstw z Niemiec i Polski.

Organizator 

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ))

Grantodawcy

Urząd Senatorski w Berlinie (Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) / Program wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy (Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie)

Dalsze informacje

www.berlinpoland.eu/pl/

www.idz.de/

Kontakt  

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)) 
Am Park 4 
10785 Berlin

Magdalena Jaster 
Koordynator projektu 
T +49 (0)30 61 62 321-0 
magdalena.jaster@idz.de

Ake Rudolf 
Kierownik projektu 
T +49 (0)30 61 62 321-0 
ake.rudolf@idz.de  


28.01.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/gospodarka/berlin-poland-2016-2019--cooperation-network-design--fashion