Skyline

PHOENIX | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

Cel projektu

Sieć kooperacyjna PHOENIX (Photonics and Optoelectronics Network) zajmuje się wsparciem tworzenia gospodarczej i transgranicznej sieci naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy berlińskimi środowiskami naukowymi i przemysłowymi a organizacjami partnerskimi w regionie stolicy Polski w zakresie technologii optycznych. Budowa sieci służy ułatwieniu dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do infrastruktury naukowo-badawczej, komplementarnych technologii, pracowników i nowych rynków.

Streszczenie

Partnerstwo networkingowe PHOENIX (Photonics and Optoelectronics Network) zostało powołane do życia 1 września 2012 roku dzięki finansowemu wsparciu Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlina. Celem PHOENIX jest wsparcie budowy gospodarczej i transgranicznej sieci naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy berlińskimi środowiskami naukowymi i branżą przemysłu a organizacjami partnerskimi z regionu Warszawy w zakresie technologii optycznych przyczyniając się tym samym do powstawania innowacji na tym polu technologii oraz silniejszego pozycjonowania obu regionów na rynku międzynarodowej konkurencji. Do partnerów networkingowych PHOENIX z klastra optycznego po stronie Berlina należą Instytut im. Fraunhofera Heinrich-Hertz, OpTecBB e.V. oraz spółka Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Działalność partnerów realizowana jest w bliskiej współpracy z organizacjami partnerskimi środowisk naukowych i sektora przemysłowego z regionu Warszawy.

Działalność / wyniki realizacji projektu

 • spólne opracowanie projektów kooperacyjnych/ projektów FuEul w zakresie technologii optycznych
 • zawarcie porozumienia w sprawie kooperacji pomiędzy Administracją Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych a polskim partnerem – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie zainicjowania wspólnego konkursu dla projektów transgranicznych
 • organizacja bilateralnych warsztatów i spotkań networkingowych, utworzenie bazy danych / giełdy kooperacyjnej i organizowanie regularnego sympozjum specjalistycznego pomiędzy Berlinem a Warszawą, w połączeniu z targami microphotonics (wcześniej Laser Optics Berlin) i OPTON w Polsce
 • udział w międzynarodowych specjalistycznych klastrowych spotkaniach i targach
 • otwarcie regionalnych spotkań specjalistycznych dla polskich partnerów
 • budowa sieci pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi i wsparcie w dostępie do rynku w regionach partnerskich
 • ustalenie komplementarnych kompetencji i zasobów pomiędzy regionami partnerskimi
 • pozycjonowanie partnerów networkingowych w przyszłym partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy komisją UE a Europejską Platformą Technologiczną „Photonics21“

Czas trwania projektu / informacje w sprawie finansowania

 • Czas trwania: 2012-2015 (1. okres finansowania), 2016-2019 (2. okres finansowania)
 • Finansowanie:
  • EFRR (50 procent)
  • kraj związkowy Berlin (25 procent)
  • środki własne (25 procent)

Uczestnicy

 • Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
 • OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
 • Instytut im. Fraunhofera Heinrich-Hertz

Dodatkowe informacje

http://www.optik-bb.de/de/phoenix

Kontakt

Gerrit Rössler

Manager klastra optycznego

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

tel.: 030 / 46 302 456

faks: 030 / 46 302 444

e-mail: Gerrit.Roessler@berlin-partner.de

www.berlin-partner.de


dr Frank Lerch

prezes zarządu

Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.

tel.: 030 / 6392 1728

faks: 030 / 6392 1729

e-mail: lerch@optecbb.de

http://www.optecbb.de


dr Torsten Mehlhorn

kierownik działu Business Development

Instytut im. Fraunhofera Heinrich-Hertz

tel.: 030 / 31002 716

faks: 030 / 31002 221

e-mail: torsten.mehlhorn@hhi.fraunhofer.de

http://www.hhi.fraunhofer.de


Zdjęcia:

© FBH/schurian.com

© FBH/schurian.com

© Philipp Keshe

23.07.2019 - http://partnerstwo-odra.eu/gospodarka/phoenix---dlugotrwale-wsparcie-dla-technologii-optycznych-w-berlinie-warszawie-i-okolicach