Skyline

LOOKOUT | Tworzenie sieci przez berlińską branżę teleinformatyczną

Cele projektu

  • Długotrwała współpraca z poszczególnymi, polskimi regionami 
  • Wzajemna korzyść ekonomiczna dla wszystkich uczestników  
  • Dwustronne nawiązywanie kontaktów biznesowych  
  • Wsparcie w poszukiwaniu lokalnych partnerów strategicznych w celu ewentualnej ekspansji rynkowej lub inwestycji zagranicznej (w Berlinie dla polskich firm, w polskich miastach dla berlińskich firm) 
  • Pomoc dla start-upów z różnych regionów w przypadku wejścia na rynek zagraniczny
  • Skuteczna komunikacja w zakresie takim jak: wymiana know-how oraz stworzenie portfolio produktów i usług 
  • Rozwój wspólnych projektów w następujących dziedzinach: projektowanie i rozwój produktów i usług, inwestycje i rozwój źródeł finansowania, stosowanie innowacji technologicznych oraz wsparcie działań badawczo-rozwojowych 

Opis skrócony

Projekt LOOKOUT to sieć łącząca branżę informatyczną niemieckiego regionu stołecznego z polskimi, głównymi lokalizacjami biznesowymi IT: Kraków, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Spotkania networkingowe, warsztaty i inne imprezy są idealną okazją do pozyskania nowych kontaktów poza granicami państwa. W ten sposób firmy IT mogą realizować strategie internacjonalizacji – ekspansji zagranicznej, aby w zupełności wykorzystać własny potencjał rozwoju.

Przedsięwzięcia i wyniki

Dzięki zaangażowaniu SIBB e.V. od 2014 r. poszerzone zostały kontakty biznesowe w dziedzinie IT i digitalizacji z polskimi, najważniejszymi lokalizacjami w tej branży: we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Warszawie.

W ten sposób zwraca się szczególną uwagę na efektywną współpracę pomiędzy aktywnościami projektu LOOKOUT i specjalistycznymi forami SIBB, takimi jak Przemysł 4.0, cyfrowa transformacja lub projektowanie usług i UX. Wskutek tego wymiana wiedzy zostaje przyspieszona, co prowadzi do jeszcze ściślejszej integracji działalności firm. Te różnorodne oferty promują współpracę i rozwój wiedzy w obu kierunkach. 

W 2017 r. odbyło się wiele imprez w ramach projektu LOOKOUT, na przykład wyjazd służbowy do Warszawy oraz dwie edycje spotkania networkingowego „Polish Tech Night” w Berlinie. Targi E-Commerce Berlin EXPO, w których uczestniczyło ponad 4000 osób, odbyły się w lutym 2017 r. – również z tej inicjatywy.

W 2018 r. planowane są kolejne działania ze Szczecinem i Wrocławiem, a także kolejne edycje Polish Tech Night w Berlinie. Wszystkie wcześniejsze wydarzenia można znaleźć tutaj: www.sibb.de/lookout

Czas trwania projektu i finansowanie

Zamieszane strony

Projektträger: SIBB e.V.

Kontakt
Adam Formanek
Tel.: +49 30 408191-282 
Fax: +49 30 408191-289
E-Mail: adam.formanek@sibb.de

17.07.2019 - http://partnerstwo-odra.eu/gospodarka/projekt-polsko-niemiecki-ikt-polen-