Skyline

Projekt "IKT Polen"

Pilotażowy projekt polsko-niemiecki "IKT Polen" został zainicjowany w dniu 15 lipca 2014 r. przez regionalne stowarzyszenie biznesu w branży IT i Internetu, SIBB e.V. Działania w ramach projektu, współfinansowane z programu "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej”, obejmują między innymi warsztaty, wyjazdy studyjne i imprezy typu matchmaking. Celem projektu jest stworzenie solidnych relacji ułatwiających berlińskim firmom z sektora ICT nie tylko rozwój na polskim rynku, ale również otwarcie możliwości współpracy wzdłuż całego łańcucha wartości, w tym także identyfikację potencjalnych partnerów do współpracy (firmy i instytucje badawcze) dla projektów B&R., np. w ramach Horizon2020.

W ramach tworzenia sieci, po warsztatach kick-off, które odbyły się w sierpniu 2014 r., LOOKOUT zainicjowało spotkanie polskich i niemieckich przedsiębiorców branży IT, które odbyło się od 20 do 21 listopada 2014 r. we Wrocławiu. W sumie 14 przedstawicieli z Berlina i Brandenburgii przyjechało do stolicy Dolnego Śląska, aby spotkać się z 14 potencjalnymi kooperantami. W ramach krótkiego spotkania przedsiębiorcy mieli okazję do poznania się i rozważenia, czy i w jaki sposób mogliby w przyszłości współpracować z partnerami zza granicy. W marcu 2015 r. zaplanowana została rewizyta polskich przedsiębiorców w Berlinie.

Kierując się względami strategicznymi, takimi jak np. rozwój rynku IT i międzyregionalne potencjały synergii, SIBB e.V. wybrał obszar Dolnego Śląska, z jego centrum gospodarczym Wrocławiem, jako docelowy region partnerski dla projektu „IKT Polen”. Dolny Śląsk jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków teleinformatycznych, który wielokrotnie sygnalizował gotowość realizacji wspólnych działań w zakresie wspierania i usieciowiania firm.

Na podstawie badań i dyskusji z członkami stowarzyszenia przedsiębiorców SIBB e.V. w ramach projektu pilotażowego postanowiono skoncentrować się na segmencie "oprogramowania/ usług dla produkcji". Po pierwsze, Berlin posiada w tej dziedzinie szerokie doświadczenia (Forum Industrie 4.0 organizowane przez SIBB eV). Po drugie, w Polsce obserwowany jest stały wzrost produkcji przemysłowej, a co za tym idzie, potrzeby rozwiązań informatycznych dla producji stale rosną.
 

Aktualności

Stronie internetowej LOOKOUT

Informacje na temat modelu finansowania


Okres realizacji 2014-2015 (12 miesięcy)
Budżet całkowity 74.918,00 EUR
EFRR 37.459,00 EUR (50%)
Kraj Związkowy Berlin 22.475,00 EUR (30%)
Środki własne 14.983,00 EUR (20%)

Kontakt


Rene Ebert

Członek zarządu SIBB e. V.

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

e-mail: rene.ebert@sibb.de

www.sibb.de


Adam Formanek
Tel.: +49 30 408191-282
Fax: +49 30 408191-289
E-Mail: adam.formanek@sibb.de

25.04.2018 - http://partnerstwo-odra.eu/gospodarka/projekt-polsko-niemiecki-ikt-polen-