Skyline

Wspieranie optymalnej współpracy

Przekraczać granice - INTERREG IV A

Współpraca transnarodowa - INTERREG IV B

Budowanie europejskich sieci - INTERREG IV C

Wykorzystać szanse w zjednoczonej Europie - Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlin

Wymiana pracowników administracji

PHOENIX III | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Europa

Program Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Polska-Saksonia

Programu Interreg VI A Brandenburgia – Polska

Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Phoenix Pen

International Club Exchange

18.07.2024 -