Skyline

Wykorzystać szanse w zjednoczonej Europie - Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlin

Cele

Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" jest częścią strategii Berlina na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Jest on współfinansowany ze środków EFRR w ramach Berlińskiego Programu Operacyjnego "Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie" (Cel 2).

Celem dofinansowania mogą być min.:

  • Budowa sieci MOE o charakterze gospodarczym, w szczególności w ramach współpracy międzyregionalnej sieci Partnerstwa Odra,
  • Rozwój współpracy pomiędzy firmami w Berlinie i firmami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Rozwój współpracy w dziedzinie transferu technologii pomiędzy instytucjami berlińskimi i organizacjami partnerskimi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w odniesieniu do Partnerstwa Odry,
  • Poprawa infrastruktury gospodarczej, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy w ramach Partnerstwa Odra,
  • Współpraca gospodarcza w ramach giełd kooperacyjnych dotyczących obszarów kompetencyjnych Berlina z partnerami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej , o ile nie jest możliwe dofinansowanie z programu „Otwieranie nowych rynków” (niem. „Neue Märkte erschließen”),
  • Ukształtowanie wspólnego obszaru gospodarczego po obu stronach Odry.

Grupy docelowe

Dofinansowanie otrzymać mogą projekty realizowanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), organizacje non-profit i instytucje publiczne działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Akceptacja wniosków zależy od ich istotności dla Kraju Związkowego Berlina, o czym roztrzyga Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych. Dofinansowanie nie ma charakteru roszczeniowego.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania rozstrzygana jest w każdym przypadku osobno. Wobec wszystkich jednostek otrzymujących wsparcie kredytowe z innych programów zastosowanie mają następujące progi:

  • Przemysłowo-usługowe MŚP:                    maksymalnie   50%
  • Organizacje non-profit:                                 maksymalnie   80%
  • Podmioty publiczne:                                      maksymalnie 100%

Dalsze informacje:

Investitionsbank Berlin
IBB-Kundenberatung Wirtschaft: +49 30 2125 4747

Przykładowe projekty:

EUNOP - EU-Net Oderpartnership
Markterschließung Westpolen
e-Kom - Informacja dla podróżnych w czasie rzeczywistym
eCoach - Poprawa dalekobieżnej komunikacji autobusowej do i z Europy Środkowej oraz Wschodniej
Oder-Kom - Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry

21.05.2024 -