Skyline

Kooperacja turystyczna między regionami

Kooperacja turystyczna między polskimi regionami Partnerstwa-Odra i Berlinem

Metropolia Berlin i okoliczne regiony mogą skorzystać nawzajem pod wieloma aspektami. Okolice Berlina oferują wiele celów wycieczkowych i wypoczynkowych poza aglomeracją miejską. Z drugiej strony Berlin jest ekscytującą i oferującą rozmaite aktrakcje stolicą zarówno dla polskich jak i niemieckich regionów. Wspierany w ramach berlinskiego programu pomocowego „Budowa Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej” projekt „Kooperacja turystyczna Berlin-Partnerstwo-Odry/ Polska” ma na celu skoncentrowanie pracy z polskimi partnerami.

Długoterminowym celem jest zwiększenie przepływu turystów między oboma krajami oraz polepszenie ofert wypoczynkowych dla międzynarodowych gości. Dlatego wymiana informacji i oferty podróży mają być w większym stopniu promowane w mediach – także poza Europą.


Dalsze informacje o projekcie znajdą Państwo tutaj:


Kooperacje turystyczne między woj. zachodnopomorskim i Meklemburgią-Pomorzem Przednim


Szczecin i region Pomorze Przednie mogą skorzystać nawzajem pod względem turystycznym. Obszar przygraniczny Pomorza Przedniego jest dla mieszkańców Szczecina bardzo ciekawym celem krótkich wyjazdów lub wycieczek jednodniowych. Z drugiej strony Szczecin jest ciekawym i wartym odwiedzenia celem dla wczasowiczów przebywających na wybrzeżu pomorskim i na śródlądziu.

Transgraniczna współpraca w turystyce opiera się na partnerstwach Stowarzyszenia Turystycznego Wyspa Uznam ze Świnoujską Organizacją Turystyczną, Regionalnym Stowarzyszeniem Turystycznym Pomorza Przedniego z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i z powiatami Uecker-Randow i Police oraz bezpośredniej współpracy między gminami obszaru przygranicznego. Główne tematy współpracy to: turystyka morska i rowerowa oraz powiązanie infrastruktury. Regularny udział w corocznych majowych targach „Piknik nad Odrą” daje mieszkańcom Szczecina możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną obszaru przygranicznego.

                            

Dalsze informacje:


Kooperacja turystyczna między Wielkopolską i Brandenburgią


Aby w przyszłości nawiązać jeszcze bardziej bliskie stosunki między oboma regionami została podpisana umowa kooperacyjna między „Tourismus-Brandenburg GmbH” (TMB) i Wielkopolską Organizacją Turystyczną (WOT). Umowa przewiduje bliższą współpracę w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucji, kontaktów z prasą/ public relations, reklamy oraz promocji polepszenia komunikacji poprzez usunięcie przerwy w autostradzie Poznań-Berlin. Z związku z tym oferty turystyczne w Brandenburgii mają pojawiać się częściej w polskich katalogach i być promowane przez polskich operatorów turystycznych, tak samo jak polskie oferty turystyczne w Brandenburgii i w Berlinie. Umowa o współpracy doskonale komponuje się z strategią TMB o rozwoju rynku w Polsce, która opiera się na tworzeniu struktur sieciowych i marketingu przez osobiste rekomendacje. Oprócz tego odbywa się transgraniczna wymiana doświadczeń.

                                 

Bezpośrednie informacje o ofertach można uzyskać przez:


Kooperacja turystyczna między Dolnym Śląskiem i Saksonią


Pole działalności w zakresie turystyki znajduje się na poziomie regionu w Górnych Łużycach i jego działalność koncentruje się przede wszystkim wzdłuż osi wschód-zachód. Region turystyczny Łużyce Górne utrzymuje dobre stosunki z sąsiadującymi krajami – Polską i Czechami. Przez Spółkę Marketingową Dolny Śląsk-Łużyce Górne (MGO) jako główną organizację promocyjną są z powodzeniem prowadzone rożnorodne projekty turystyczne. Wiele z nich już zostało nagrodzonych Trójstronną Nagrodą Innowacji. Szczególnie należy wspomnieć o projektach:

  • trinacjonalnym szlaku turystycznym „Via Sacra” na starym europejskim terenie kulturowym z 4 stacjami w Polsce, 8 stacjami w Niemczech i 4 stacjami w Czechach
  • transgraniczny projekt ”Sudety i Łużyce Górne – Aktywnie spędzając cztery pory roku” z powiatem Jelenia Góra. Tutaj są reklamowane oferty szlaków górskich, nordic walking, turystyki rowerowej i tras dla rowerów górskich oraz sportów wodnych.
  • Projekty „Konstrukcja przysłupowa” oraz „Droga św. Jakuba” oferowane w terenach przygranicznych.
              

Dalsze informacje znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:


Transgraniczne projekty w euroregionach


Turystyka jest centralnym tematem transgranicznej współpracy. Liczne projekty przyśpieszają rozwój wspólnego regionu turystycznego. Tak na przykład zapraszają drogi rowerowe Berlin-Szczecin-Uznam-Wolin lub Odra-Nysa na odkrywcze wyprawy. Turystyka wodna na Odrze staję się na przykład przez Flis Odrzański lub współpracę w regionie środkowej Odry coraz bardziej atrakcyjna.


Dalsze informacje i pozostałe projekty związane z euroregionami na stronach:

19.04.2024 -