Skyline

Kooperacja turystyczna w ramach Partnerstwa-Odra  

Geneza projektu

Turystyka ma ogromne znaczenie gospodarcze dla Berlina i jego sąsiednich regionów. Dlatego już 5 kwietnia 2006 r. podczas konferencji gospodarczej w Berlinie nt. Regionu Nadodrzańskiego m.in. turystykę uznano za istotne pole działania dla nowo powołanego wówczas Partnerstwa-Odra. W ramach konferencji dyskutowano o tym, jak kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia oraz województwa Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie mogłyby rozwinąć się w kierunku atrakcyjnej, ponadgranicznej destynacji turystycznej dzięki współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Trudy nadania tejże współpracy turystycznej długotrwałej struktury zdolnej do pracy przyniosły efekty po kilku latach.

W 2010 r. ówczesnej Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF) udało się pozyskać w postaci firmy Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM, obecnie visitBerlin) partnera do utworzenia transgranicznej sieci turystycznej oraz zapewnić trzyletnie finansowanie projektu ze środków Programu "Tworzenia Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" (MOE-Netzwerkprogramm).


© visitBerlin (fot. 1 i 3: A.M. Cieszewscy)

Celem oficjalnie przedstawionego w ramach Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w marcu 2011 projektu współpracy jest wzmożone przywołanie w świadomości turystycznej zarówno miasta Berlin jak i Regionu Nadodrzańskiego wraz z leżącymi w tym regionie miastami. Szczególnie dla turystów z państw trzecich i zza oceanu, np. Rosji czy Stanów Zjednoczonych, region powinien utwierdzić swoją pozycję jako ponadregionalny cel wycieczek rozszerzonej Europy i jako część składowa wizyty w Berlinie.

Centralna rola w projekcie przypada rozbudowie sieci współpracy między świadczeniodawcami z branży turystycznej w Berlinie i regionach sąsiedzkich. Poprzez ponadgraniczne, oparte na gospodarce połączenie organizacji marketingowych wszystkich ośmiu regionów Partnerstwa-Odra mają powstać nowatorskie i stabilne instrumenty rozwoju produktów turystycznych, a także ma zostać wzmocniona turystyczna infrastruktura regionu.

Pomocny przy tym jest fakt, że Niemiecka Centrala Turystyczna (DZT) oraz Polska Organizacja Turystyczna (POT) podpisały juz w marcu 2009 r. umowę dot. ściślejszej współpracy w Regionie Nadodrzańskim.

Po zakończeniu wsparcia w ramach programu „Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej” (MOE-Netzwerkprogramm), rolę wiodącą we wspieraniu współpracy od 1.1.2015 r. przejmie POT wraz z DZT.

Partnerzy Projektu

W projekcie współpracują następujące organizacje turystyczne:

Działalność

W celu osiągnięcia zamierzonych celów współpracy, przez partnerów projektu realizowany był i jest szereg działań. Należą do nich:

 • Spotkania robocze organizowane co kwartał lub co pół roku (od 2014 r.) w zmieniających się lokalizacjach
 • Imprezy towarzyszące (np. POW WOW "Berlin-Brandenburg" 2012), warsztaty sieciowe (np. z okazji Euro 2012 na temat dużych wydarzeń sportowych; na temat turystyki kulturalnej itp.), networking events, jak i bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami miejskich, regionalnych i krajowych organizacji turystycznych
 • Trasy promocyjne w ramach akcji "Poznaj swojego sąsiada" po polskich i niemieckich miastach (2013, 2014/15)
 • Wizyty studyjne w regionie dla przedstawicieli biur podróży i touroperatorów
 • Promocja regionu na imprezach branżowych (road show, konferencje, warsztaty wyjazdowe), w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Rosji
 • Wycieczki dla dziennikarzy z Polski, USA i Rosji
 • Oferta dla prasy (konferencje prasowe, informacje prasowe, newslettery, wywiady)
 • Prezentacja partnerów na wystwach, takich jak Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (dorocznie od 2011 r.), targach MITT w Moskwie (od 2011 r.) czy międzynarodowych targach w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie
 • Inne działania promocyjne - prezentacje partnerstwa i regionów partnerskicj na różnych imprezach, zwłaszcza w regionie

Produkty

W ramach współpracy zostało przygotowanych i wprowadzonych na rynek wiele produktów:

 • Polskojęzyczna wersja strony www.visitBerlin.de oraz inne publikacje visitberlin w języku polskim (np. Berlin City Guide)
 • Broszura promocyjna Berlina i regionów Partnerstwa-Odra w j. rosyjskim
 • Film „Berlin and Western Poland - Over The Borderline“ w ramach amerykańskiej produkcji telewizyjnej „Joseph Rosendo's Travelscope”
 • Transgraniczna mapa turystyczna Partnerstwa-Odra w językach angielskim, polskim i niemieckim
 • Gra karciana "Poznaj swojego sąsiada" w językach polskim i niemieckim
 • Prezentacja PowerPoint wszystkich regionów Partnerstwa-Odra w językach angielskim, polskim i niemieckim
 • Folder zawierający listy głównych atrakcji – notki informujące krótko i zwięźle o każdym z ośmiu regionów partnerskich i ich największych atrakcjach
 • Oferty turystyczne gotowe do rezerwacji, które promować mogą wszyscy partnerzy, a także operatorzy nie związani bezpośrednio z projektem (każdy produkt opatrzony jest opisem w językach angielskim, polskim i niemieckim)

Projekty na rok 2015

Polska Organizacja Turystyczna (POT) oraz Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) planują w 2015 r. m.in. następujące działania w ramach współpracy rozpoczynającej się z dniem 1.01.2015:

 • Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki 2015
 • Przystanki trasy promocyjnej "Poznaj swojego sąsiada" w Rostocku, Wrocławiu i Saksonii

Informacje nt. finansowania projektu

Okres trwania projektu  2011-2014
Budżet  328.000 EUR
Program wsparcia Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej - MOE-Netzwerkprogramm
Lead Partner  visitBerlin | Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Kontakt

Zarządzanie projektem:
Catarina Erceg | catarina.erceg@visitBerlin.de
visitBerlin | Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Am Karlsbad 11 | D-10785 Berlin

Strony internetowe

Publikacje

Dalsze informacje na temat kooperacji turystycznej w ramach Partnerstwa-Odra znajdą Państwo w broszurze pt. "Współpraca turystyczna w ramach Partnerstwa-Odra. Podsumowanie i perspektywy.", która została opublikowana w czerwcu 2012 r.

Przygotowany przez Berlińską Administrację Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych dossier można pobrać poniżej.

   

19.04.2024 -