Skyline

Partnerstwo-Odra: Sieć Turystyki Medycznej

Cel projektu

Głównym celem jest zintensyfikowanie współpracy między dostawcami usług turystyki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów zagranicznych w regionie Odry. Poprzez stworzenie transgranicznej sieci turystyki zdrowotnej, projekt ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz identyfikację i wykorzystanie krajowych, uzupełniających się kompetencji.

Krótki opis

W ramach projektu ma zostać utworzona sieć dostawców usług medycznych i turystycznych w ramach Partnerstwa Odry. Celem jest zwiększenie atrakcyjności dostępnych ofert ze strony niemieckiej dla pacjentów polskich, ze strony polskiej dla pacjentów niemieckich oraz w regionie odrzańskim dla pacjentów z obszaru Zatoki Arabskiej, poprzez wprowadzenie nowych produktów.

Uczestnicy

Realizatorzy projektu: visitBerlin – Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Czas trwania projektu

Projekt trwa od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

Kontakt i strona internetowa:

Michaela Kehrer

Kierowniczka projektu | Menadżerka turystyki medycznej

michaela.kehrer@visitBerlin.de

+49 30 26 47 48 411


Agnieszka Zawadzka

Asystentka projektu Partnerstwa-Odry

agnieszka.zawadzka@visitberlin.de

+49 (157) 3264 7496


PROTURMED

Dr. Anna Białk-Wolf

Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji

anna.bialk-wolf@proturmed.pl


Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Mariam Asefi

Kierowniczka Działu Badań nad Turystyką Medyczną

mariam.asefi@medizintourismus.h-brs.de


Strona internetowa: https://about.visitberlin.de/en/oder-partnership-medical-tourism-network

19.04.2024 -