Skyline


Berlin meets Poland: Współpraca między berlińską i polską branżą gier

 

W nawiązaniu do 5. Polskiej Konferencji Gospodarczej, zorganizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie oraz berlińską Izbę Gospodarczą w kwietniu 2013 r., powołano do życia projekt „Berlin meets Poland”, w ramach którego w ciagu 18 miesięcy zostaną opracowane i wdrożone działania w celu wzmocnienia współpracy w sieci łączącej berlińskich i polskich przedstawicieli branży gier.

Kogo obejmuje sieć? Istotnych „graczy”...

Twórców, deweloperów, inwestorów, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i instytucji otoczenia biznesu w Berlinie oraz w Polsce.

Dlaczego i po co? Bo jest to w interesie wszystkich...

Przez ostatnich 10 lat programiści z Niemiec, w szczególności z Berlina, odnoszą międzynarodowe sukcesy na polu modeli biznesowych dot. dystrybucji bezpośredniej. Polska wyróżnia się natomiast swoim doświadczeniem w obsłudze dużych produkcji finansowanych i dystrybuowanych przez międzynarodowych wydawców. Interesy Berlina i Polski uzupełniają się w sposób idealny: celem berlińskiej branży gier jest wypełnienie luk w późnych etapach łańcucha wartości, podczas gdy polskie atuty dotyczą przede wszystkim faz początkowych.

Jak budowana jest nowa sieć? Poprzez specjalnie dopasowane formaty projektów...

Poszczególni decydeci kojarzeni są ze sobą na podstawie ich kopetencji w ramach warsztatów, imprez typu matchmaking, wizyt studyjnych, udziału w targach oraz roadshows. Organizacją działań w Berlinie i w Polsce zajmuje się media.net berlinbrandenburg e.V.

Kto wspiera tę współpracę? Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań...

Środki w ramach programu „Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej” realizowanego przez berlińską Administrację Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań przeznaczone są na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu pokonania barier internacjonalizacji, których MŚP nie są w stanie pokonać samodzielnie. Bariery w tym kontekście to na przykład: brak środków, brak wiedzy na temat potencjalnych partnerów do współpracy i rynków docelowych lub deficyty na poziomie zarządzania.

Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" zachęca MŚP do opracowania projektów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb w celu pokonania barier związanych z internacjonalizacją.


Wrażenia z gamescom 2014 w Kolonii


 

 

Strona internetowa


Aktualne informacje na temat projektu można znaleźć na stronach internetowych projektu

www.medianet-bb.de/Berlin-meets-Poland
 

Broszura informacyjna


Link
 

Analiza potencjału przemysłu gier „Berlin meets Poland”


Link do pilku PDF (j. polski)
Link do pilku PDF (j. niemiecki)


Informacje na temat modelu finansowania


Okres realizacji 2014-2015 (18 miesięcy)
Budżet całkowity 150.000,00 EUR
EFRR 75.000,00 EUR (50%)
Kraj Związkowy Berlin 45,000.00 EUR (30%)
Środki własne 30.000,00 EUR (20%)
 

Kontakt

 

Claudia Wuthe | Project Management | media.net berlinbrandenburg e.V.
E-Mail: wuthe@medianet-bb.de | www.medianet-bb.de

23.02.2024 -