Skyline

Berlin Poland | Co-operation Network Design & Fashion (projekt pilotażowy dla Berlin Poland 2016-2020)

Transgraniczna sieć dla berlińskiego świata mody i designu


Cel projektu

Celem projektu „Berlin Poland 2015 | Co-operation Network Design & Fashion“ jest wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i rozwoju profesjonalnej współpracy pomiędzy berlińskimi branżami projektowania i mody, a przedsiębiorstwami polskimi.


W skrócie

Projekt łączy w sobie potencjały kreatywnej metropolii, jaką jest Berlin, z dynamiczną polską gospodarką, aby w miejscach styku tych dwóch światów wspierać profesjonalną współpracę pomiędzy nimi. Zadaniem jest zarówno budowa powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się projektowaniem a potencjalnymi zleceniodawcami, jak i umożliwienie dostępu do wykwalifikowanych partnerów zajmujących się produkcją i firm usługowych. Dzięki temu możliwe jest wsparcie wzrostu i profesjonalizacji berlińskiej branży mody i designu. Ponadto celem jest ugruntowanie designu jako strategicznego elementu innowacyjnej gospodarki.


Działalność i rezultaty projektu

Aby przyczynić się do powstania długotrwałych kontaktów, działalność networkingowa z dwóch poprzednich projektów jest kontynuowana i rozszerzana. Berlińskie przedsiębiorstwa projektujące modę mają możliwość kontaktu z polskimi firmami podczas wizyt przedsiębiorców, spotkań B2B i fachowych konferencji. Współpraca w zakresie produkcji w branży designu ma być nadal wspierana poprzez poszukiwanie odpowiednich partnerów produkcyjnych. W zakresie mody zapewnione zostanie wsparcie potencjału wzrostu berlińskiej branży mody. W ramach projektu ma zostać opracowany instrument networkingowy dla produkcji mody, za pomocą którego berlińskie firmy zajmujące się modą mają uzyskać dostęp do wykwalifikowanych usługodawców i rosnącego rynku produkcyjnego.

Czas trwania projektu i finansowanie

  • Czas trwania: kwiecień 2015 – marzec 2016
  • Budżet: 160.000 EUR
  • Finansowanie:
    • EFRR
    • kraj związkowy Berlin
    • środki własne

Uczestnicy

Ponad 350 przedsiębiorstw z Berlina i Polski

Dodatkowe informacje

http://berlinpoland.eu


Kontakt

Internationales Design Zentrum Berlin e.V.
Columbiadamm 10, Bauteil D2
12101 Berlin


Magdalena Jaster
Koordynacja projektu
E-Mail: magdalena.jaster@idz.de

Zdjęcia: Katarzyna Ulanska und IDZ Berlin

23.02.2024 -