Skyline

eCoach - Poprawa dalekobieżnej komunikacji autobusowej do i z Europy Środkowej oraz Wschodniej

W 2013 roku na mocy zmienionego prawodawstwa unijnego dojdzie do liberalizacji dalekobieżnego transportu autobusowego w Niemczech. Jednocześnie sieć połączeń dalekobieżnych z Berlina, który posiada prawdopodobnie największą i najbardziej bogatą sieć połączeń w Niemczech, zostanie jeszcze bardziej rozbudowana w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej. Już dzisiaj z Berlina można dojechać do około 100 celów, w większości w Niemczech i Europie Wschodniej . Eksperci przewidują, iż w najbliższych latach liczba połączeń dalekobieżnych z i do Berlina co najmniej podwoi się. Tym samym niezbędna staje się budowa drugiego dworca autobusowego w Berlinie, ponieważ obecny centralny dworzec autobusowy ZOB osiągnął już swój limit pojemności.

W wyniku liberalizacji oczekiwany jest wzrost liczby firm przewozowych na rynku. Stanowi to dużą motywację dla projektu eCoach, aby wzmacniać techniczny know-how i rozwój infrastruktury w Berlinie.

Celem projektu eCoach jest opracowanie i wdrożenie systemu, który zapewni podróżującym kompleksowy przegląd dostępnych dalekobieżnych połączeń autokarowych, tzn. takiego systemu, który umożliwi monitoring tras, zintegrowane rozkłady jazdy i wyszukiwanie złożonych planów podróży z możliwie jak najmniejszą iczbą przesiadek. Ponadto system powinien umożliwić uzupełnianie nowych tras, przystanków, a także firm transportowych, cen biletów i usług dodatkowych, wolnych miejsc, godzin przyjazdu i odjazdu, ale również stałą aktualizację tych danych. W celu zapewnienia stałej aktualizacji, eCoach integruje systemy informacyjne partnerów z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej: Łotwy, Słowenii, Polski, Litwy, Estonii i Serbii.

Dzięki innowacyjnym koncepcjom i rozwiązaniom projekt eCoach zapewni bardziej efektywną organizację transgranicznych połączeń autokarowych. Przejrzysty i dostępny dla wszystkich portal informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym przyczyni się do rozwiązania problemu deficytu informacji i ograniczonej mobilności w transgranicznym dalekobieżnym ruchu autokarowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt koncentruje się w szczególności na wzmocnieniu roli Berlina jako wiodącej lokalizacji (oś Wschód-Zachód), a także centrum innowacyjnych technologii i systemów inżynierii ruchu. Dla osiągnięcia tych zamierzeń pomocna okaże się zacieśniona współpraca między niemieckimi firmami i przedsiębiorstwami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej , a także współpraca z potencjalnymi partnerami realizującymi podobne projekty (np. projekt VBB „e-Kom”) .
 

Podsumowanie wydarzeń 2010 – 2012

Podsumowanie wydarzeń 2010


W pierwszym roku trwania projektu w centrum uwagi stało utworzenie ram organizacyjnych dla realizacji projektu, w szczególności uzgodnienie założeń technicznych i zapewienie personelu. Celem monitorowania projektu powołano Międzynarodowy Komitet Doradczy. Ponadto, została przeprowadzona analiza stanu wyjściowego oraz liczne ankiety.

Wsparcie PR powierzono agencji Creativ Times (Katrin Schwabe), która również opracowała logo projektu. Końcem 2010 r. ruszyła oficjalna strona projektu: www.ecoach-traffic.eu. Zawiera ona strefę wewnętrzną, co ułatwia skuteczną koordynację projektu i komunikację wśród wszystkich partnerów projektu. Zadania strategicznego rozwoju projektu podjęła się Andris Mamis GmbH.

Spotkanie inaugurujące pod hasłem "Transgraniczny dalekobieżny transport autokarowy – szanse dla Berlina i Europy: zapewnienie jakości w obliczu konfliktu między prawami pasażerów a strukturami rynku” odbyło się w dniu 16 listopada 2010 r., do którego zaproszono także zainteresowane podmioty spoza kręgu partnerów projektu. Tematami prezentacji były m.in. przyszłe trendy, problemy i możliwe rozwiązania. Na zakończenie odbyło się wewnętrzne spotkanie partnerów projektu eCoach.


Podsumowanie wydarzeń 2011


Od 2011 r. na stronie internetowej projektu regularnie publikowany jest biuletyn z najnowszymi informacjami na temat nowych wyników, prognoz i wydarzeń w ramach projektu eCoach . Natomiast z przedstawicielami VBB, realizującymi projekt "e-Kom", odbywają się regularne spotkania.

Projekt został przedstawiony na wielu imprezach w kraju i zagranicą. W kwietniu 2011 r. w ramach 59. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) w Dubaju, Stowarzyszenie Paneuropejskich Dworców Autobusowych (Verband Paneuropäischer Reisebusbahnhöfe e.V.) reprezentowane było na własnym stoisku. Tym sposobem eCoach mógł przedstawić swoje cele na arenie międzynarodowej. Ponadto, projekt był intensywnie promowany wśród innych partnerów i środowisk, np. względem Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ,VBB ), Administracji Senackiej ds. Gospodarki , Technologii i Badań Naukowych czy grupy roboczej "Długodystansowy transport autobusowy – Terminale autobusowe". We wrześniu 2011 r. pomysł na projekt został przedstawiony przedstawicielom różnych bałtyckich dworców autobusowych. Prezentacja była bardzo udana i eCoach cieszył się dużym zainteresowaniem.

Podsumowanie wydarzeń 2012


Na początku trzeciego roku projektu zostało opracowane oprogramowanie dla prototypu systemu eCoach, zapewniając międzynarodową zgodności prototypu z krajowymi warunkami technicznymi i infrastrukturalnymi. Na stronie zostały zintegrowane podręcznik użytkownika, podręcznik administratora oraz obsługi technicznej. Przeprowadzono również badania laboratoryjne dla nowo tworzonych rozwiązań. Na Łotwie został zainstalowany sprzęt do aplikacji internetowej oraz wdrożono program, umożliwiając ograniczone zastosowanie prototypu w tym kraju. Działanie systemu zostało potwierdzone w czasie rzeczywistym z zastosowaniem rzeczywistych danych.

Wokół targów turystycznych ITB 2012 w Berlinie, 7 marca 2012 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu, do którego oprócz partnerów projektu zostali zaproszeni także inni uczestnicy, m.in. po raz pierwszy firmy autokarowe z Niemiec. Prototyp systemu został przedstawiony szerokiej publiczności i spotkał się z pozytywną reakcją. W ramach akcji PR przygotowano reklamowe roll-upy oraz stoisko wystawowe.


Strona internetowa


Aktualne informacje na temat projektu eCoach odnajdą Państwo na stonie internetowej www.ecoach-traffic.eu.


Informacje na temat finansowania projektu


Projekt eCoach jest finansowany w ramach programu „Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (EFRR) oraz Kraju Związkowego Berlin i realizowany jest w okresie od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2012 r.


Okres trwania projektu 2010-2012
Budżet 294.701 EUR
Program wsparcia Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej - MOE-Netzwerkprogramm
Lead Partner VPR - Verband Paneuropäischer Reisebusbahnhöfe e.V. (Berlin)

23.02.2024 -