Skyline

EUNOP - EU-Net Oderpartnership

Aktualne informacje, indywidualna porada i osobiste kontakty są niezbędne dla sukcesu na rynku. W ramach projektu EUNOP jednoczą swoją działalność unijne instytucje doradcze o statusie non-profit mieszczące się na terenie Berlina i Brandenburgii oraz polskich województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Instytucje te prezentują się pod wspólnym adresem internetowym: www.eunop.eu, przedstawiając tam zakresy i kluczowe tematy swojej działalności oraz osoby kontaktowe w danym regionie.

Przejrzyście i na bieżąco: Oferta serwisu sieci EUNOP

EUNOP pomaga polskim i niemieckim przedsiębiorstwom, instytucjom naukowym i organizacjom otoczenia biznesu w znalezieniu w danym regionie istotnych dla ich działalności kontaktów i informacji. Dając przejrzysty wgląd w strukturę i oferty instytucji doradczych, jak również poprzez własną działalność, sieć EUNOP wspiera docelowo rozbudowę wzajemnych powiązań transgranicznych oraz różne formy współpracy po obu stronach Odry.

Strona internetowa www.eunop.eu informuje na bieżąco w języku polskim i niemieckim o ważnych dla przedsiębiorstw programach pomocowych UE. Zintegrowana z nią internetowa baza danych zawiera informacje o projektach realizowanych w danym regionie i umożliwia wyszukiwanie przykładów typu Best-Practice oraz potencjalnych partnerów do projektów unijnych. Ponadto dzięki specjalnej bazie danych dotyczącej kooperacji, przedsiębiorstwa i instytucje będą mogły uzyskać informacje o potencjalnych partnerach do współpracy gospodarczej.

Strona projektu http://www.eunop.eu jest także po zakończeniu projektu dostępna w Internecie. Z wyjątkiem bazy kooperacji można korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. Przedsiębiorstwa dotąd zarejestrowane w bazie kooperacji EUNOP´u mają możliwość wpisu do baz danych Enterprise Europe Network.

Okres trwania projektu 2008-2011
Budżet 227.500 EUR (EFRR)
Program wsparcia Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej - MOE-Netzwerkprogramm
Lead Partner Berlin Partner GmbH
Internet www.eunop.eu

28.02.2024 -