Skyline

Int.Rail.Digital | KNRBB Kompetenz Rail Berlin-Brandenburg GmbH

Cel projektu

Inicjowanie i wspieranie procesów współpracy dla MŚP z sektora technologii transportu kolejowego (SRT) w celu pokonania barier internacjonalizacji, zwłaszcza w kontekście cyfrowej presji na zmiany.

Podnoszenie świadomości na temat rozwoju rynku i trendów cyfryzacji w sektorze technologii transportu kolejowego (np. sieci cyfrowe, automatyzacja, nowe materiały i techniki produkcji, VR/AR, tworzenie standardów) wśród przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP).

Umożliwienie MŚP dalszego rozwoju ich modelu biznesowego poprzez transformację cyfrową i trwałe zabezpieczenie przyszłości ich firmy.

W skrócie

Int.Rail.Digital to inicjatywa KNRBB poświęcona promocji cyfryzacji kolei. Ten projekt ma na celu lepiej sprostać wyzwaniom cyfryzacji w ramach międzynarodowych sieci. Dzięki stworzeniu sieci ekspertów i strategicznej współpracy z innymi podmiotami sektora transportowego możliwe będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji kolei z cyfryzacją.

Czas trwania projektu

• Czas trwania: 15.03.2021-30.09.2023

Uczestnicy

  • KNRBB - Kompetenz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
  • Polska: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Bydgoszcz – Polnische Bahnkammer
  • Szwajcaria: SWISSRAIL Industry Assoziation – Verband der Schweizer Bahnindustrie, Bern
  • Włochy: DITECFER – Netzwerk von bahnaffinen Unternehmen der Region Toskana
  • Szwecja: SWEDTRAIN (Swedish Association of Railway Industries), Stockholm

Dodatkowe informacje

strona internetowa Int.Rail.Digital

Kontakt

Ralf Meinsen
Prezes KNRBB GmbH
Tel: +49 (0) 3381 80 40 24 10
Mobil: +49 (0) 170 785 11 88
E-Mail: ralf-meinsen@knrbb-gmbh.de
Website: https://www.knrbb-gmbh.de/

Fränze Habedank
Manager projektu KNRBB GmbH.
Tel: +49 (0) 3381 80 40 24 12
Mobil: +49 (0) 152 37 80 89 90
E-Mail: fraenze-habedank@knrbb-gmbh.de
Website: https://www.knrbb-gmbh.de/


23.02.2024 -