Skyline
    

INTER-Regio-Rail - Removing barriers to regional rail transport

Partnerzy projektu INTER-Regio-Rail postawili sobie za cel poprzez konkretne projekty pilotażowe, usunąć istniejące przeszkody w ruchu regionalnej komunikacji kolejowej. Projekt ten ma również służyć poprawie organizacji i oferty regionalnych przewoźników kolejowych i w ten sposób przyczynic się do wzrostu liczby pasażerów.

Wyniki regionalnych projektów pilotażowych mają zostać udostępnione reprezentantom władz na szczeblu regionalnym, centralnym jak również europejskim aby w ten sposób wpłynąć na poprawe warunków organizacji i finansowania infrastruktury komunikacji kolejowej w europie.

Priorytetetami o szczególnym znaczeniu dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego są badania dotyczące składania transgranicznych ofert przewozowych w transportcie kolejowym jak i towarzyszące im warunki organizacyjne, jak na przykład zakup lokomotyw i wagonów, które mają prowadzic do ułatwienia transportu transgranicznego.

Okres trwania projektu 2010-2013
Budżet 2,0 mln EUR
Program pomocowy  CENTRAL EUROPE (INTERREG IV B)
Lead Partner Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV, Berlin)

Partnerzy regionalni 

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB, Berlin-Brandenburg)
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON, Sachsen)
Gmina Miejska Lubin (Dolnośląskie)
Internet www.interregiorail.eu

23.02.2024 -