Skyline
    

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

Aktualne badania przedsiębiorstw oraz statystyki handlu zagranicznego potwierdzają trend: młode i zorientowane na technologię przędsiębiorstwa wzmacniają swój zasięg poza rodzimym rynkiem. Na całym świecie wzrastające wymagania innowacyjności i konkurencyjności żądają wzrastającego kompleksowego zagranicznego zaangażowania, takiego jak transgraniczne Joint Venture z celem rozwoju nowych technologii i produktów, z którym powiązane zanurzenie aktywności biznesowej w ponadregionalnych łańcuchach wartości dodanej oraz inicjatyw klastrów, jak również budowa i wdrożenie wspólnych strategii marketingowych dla rynków trzecich.

Podział ryzyka, wspieranie innowacji - koncepcja JOSEFIN

23 partnerów JOSEFIN z Niemiec, Polski, Szwecji, Norwegii, Estonii, Łotwy i Litwy chce optymalizować warunki finansowe dla innowacyjnych i międzynarodowych projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Motywacja partnerów z dziedziny finansów publicznych, ośrodków innowacji i technologii, rozwoju biznesu i władz regionalnych opiera się na przekonaniu, że MŚP zorientowane na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej poza granicami regionalnymi i państwowymi muszą posiadać dostęp do specjalnie przystosowanych rozwiązań dla ich rozwoju. W związku z tym partnerzy finansowi JOSEFIN poświęcili się ambitnemu zadaniu opracowania w ramach ponadnarodowej struktury produktów finansowych dla MŚP zorientowanych na innowacje oraz umiędzynarodowienie oraz do ich wdrożenia w regionach partnerskich na podstawie potrzeb regionalnych.

Doradztwo i coaching – ważne komponenty dla sukcesu przedsięwzięć poza rodzimym rynkiem

Dla partnerów z obszaru technologii i innowacji istnieje jednocześnie Enterprise Europe Networks (EEN), tj. wspieranie profesjonalnego przygotowania planowanego projektu biznesowego z indywidualnym coachingiem i doradztwem. Także tutaj, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, wiele przedsiębiorczyń i przedsiębiorców nie docenia specjalnego prawnego, biznesowego, interkulturalnego i polityczno-administracyjnego know-how, także połączonego z zaangażowaniem po stronie rodzimego rynku. Szczególnie wspólne opracowywanie strukturalnych planów biznesowych może w tym przypadku uchronić MŚP przed potencjalnymi przeszkodami i ryzykiem na przedpolu finansowego zapytania przez bank. Partnerzy JOSEFIN są o tym przekonani, że określone świadczenia finansowe i coachingowe w regionach Partnerstwa Odry i Morza Bałtyckiego będą odczuwalnie prowadzić do tego, by podnieść szanse sukcesów planowanych projektów biznesowych.

Ponadto dzięki projektom takim jak EUNOP zagwarantowana jest ścisła kooperacja z innymi projektami i transgranicznymi inicjatywami współpracy.

Okres trwania projektu 2009 - 2012
Budżet 3,9 mln EUR
Program wsparcia Baltic Sea Region (INTERREG IV B)
Lead Partner IBB Investitionsbank Berlin (Berlin)

Partnerzy
regionalni

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (Berlin)
Berlin Partner GmbH (Berlin)
ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg (Brandenburgia)
ZAB Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (Brandenburgia)
Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern (Mecklemburgia-Pomorze Przednie)
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (Dolnosląskie))
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskie)
Agencja Rozwoju Regionalnego (Lubuskie)
PFP Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Zachodniopomorskie)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolskie)
WARP Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Wielkopolskie)
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolskie)
Internet www.josefin-org.eu

23.02.2024 -