Skyline

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB) | Internacjonalizacja transportu kolejowego

Cel projektu

Ideą projektu „KNRBB – wsparcie międzynarodowego networkingu w dziedzinie transportu szynowego” (Int.Rail.Net) jest inicjowanie współpracy transgranicznej i nawiązywanie kooperacji z międzynarodowymi sieciami wzajemnych kontaktów w dziedzinie techniki transportu szynowego, której głównymi beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży transportu szynowego działające na obszarze regionu stołecznego.

W skrócie

Za sprawą projektu, którym kieruje spółka Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg (KNRBB), małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora kolejowego mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do międzynarodowych sieci wzajemnych kontaktów, które umożliwiają znalezienie partnera do współpracy. W ramach projektu wsparcia spółka KNRBB organizuje międzynarodowe imprezy, mające na celu identyfikację potencjałów rozwojowych i stworzenie możliwości współpracy sieciowej oraz wspomaga relacje publiczne w specjalistycznych mediach, które mają przybliżyć ideę otwartego i międzynarodowego networkingu KNRBB. Ponadto realizując powyższy projekt, KNRBB pełni funkcję spajającą przedsiębiorstwa z regionu stołecznego Niemiec oraz podmioty z zagranicznych regionów docelowych.

Projekt koncentruje się na regionach docelowych, którymi są Polska, Włochy i Austria, ale istnieje również możliwość rozszerzenia projektu na inne regiony zagraniczne.

Czas trwania projektu i wsparcie

Czas trwania: 2016 r. – 30.11.2020 r.
Wsparcie: Projekt jest finansowany z „Programu internacjonalizacji – wspieranie networkingu” Administracji Senatu Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich.

Dalsze informacje

www.knrbb-gmbh.de

Kontakt

Heike Uhe
Prezes Zarządu
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
Friedrich-Franz-Straße 19
D-14770 Brandenburg an der Havel
e-Mail: heike-uhe@knrbb-gmbh.de

23.02.2024 -