Skyline

Oder-Kom

Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry

Cel projektu


„Okrągły Stół Komunikacyjny” Partnerstwa Odry prowadzony był pod tytułem projektowym „Odra-Kom“ i finansowany ze środków programu „Tworzenie sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlina. Stanowi on gremium, które w ramach procesu informacyjnego i dyskusyjnego pogłębia i wspiera przebiegające bilateralnie pomiędzy polską a niemiecką stroną procesy uzgodnieniowe w sprawie polsko-niemieckiego transportu kolejowego. „Okrągły Stół Komunikacyjny“ służy głównie przygotowaniu decyzji w zakresie transgranicznej komunikacji kolejowej.

Streszczenie


Przy współpracy z Senatem Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Przedmorza Przedniego i Saksonii, a także urzędów marszałkowskich województw zachodniopolskich związek komunikacyjny VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH przejął rolę biura przygotowującego zakres pracy merytorycznej i organizacyjnej oraz towarzyszącego jej realizacji. „Okrągły Stół Komunikacyjny” służył przede wszystkim przygotowaniu decyzji w zakresie transgranicznej komunikacji kolejowej. Jego praca dotyczyła bezpośrednio lub pośrednio około 30 instytucji, przedsiębiorstw i stowarzyszeń.


Działalność / wyniki realizacji projektu


Spotkania plenarne Okrągłego Stołu Komunikacyjnego odbywają się raz lub dwa razy w roku w formie gremium informacyjnego i dyskusyjnego. O uzyskanych wynikach informuje się w mediach publicznych. Posiedzenia odbywają się na zmianę w Niemczech i Polsce. Oprócz tego średnio co roku organizowane są przedsięwzięcia o większym zasięgu, aby dotrzeć do decydentów po obu stronach granicy i prowadzić działalność lobbingową na rzecz rozbudowy transgranicznej komunikacji kolejowej.

W ramach Okrągłego Stołu dano impuls rozwojowi w zakresie transportu regionalnego i dalekobieżnego oraz rozbudowie infrastruktury. Niektóre istniejące oferty zostały potwierdzone i zabezpieczone przed podmioty je realizujące, a po części zbudowano też podwaliny na rzecz długotrwałej poprawy sytuacji. Nie udało się jeszcze osiągnąć innych celów, takich jak na przykład budowa długotrwałych połączeń kolejowych do Wrocławia, przez co działania rozpoczęte w ramach projektu nadal będą kontynuowane na płaszczyźnie roboczej w tematycznych grupach roboczych.

Uczestnicy Okrągłego Stołu Komunikacyjnego

Czas trwania projektu / informacje w sprawie finansowania

  • Czas trwania: Czas trwania projektu: 2011-2014
  • Budżet: 375.000,00 EUR
  • Finansowanie: Program „Tworzenie sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlina
    • środki EFRR (80 procent)
    • środki własne (20 procent)

Kontakt


VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Osoby kontaktowe
Joanna Arnold, Kai Dahme
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Mail: joanna.arnold@vbb.de; dahme@vbb.de
www.vbb.de

23.02.2024 -