Skyline

PHOENIX+ | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

Cel projektu

Sieć kooperacyjna PHOENIX+ (Photonics and Optoelectronics Network) promuje nawiązywanie długoterminowych partnerstw transgranicznych w nauce i przemyśle pomiędzy podmiotami z Berlina i Brandenburgii oraz organizacjami partnerskimi z regionu Warszawy w zakresie technologii optycznych. Budowanie sieci służy w szczególności inicjowaniu nowych międzynarodowych działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji, a także ułatwianiu dostępu regionalnych MŚP do infrastruktury badawczej, komplementarnych technologii, specjalistów i nowych rynków.

W skrócie

Partnerstwo sieci PHOENIX (Sieć Fotoniki i Optoelektroniki) zostało ustanowione 1 września 2012 roku przy wsparciu finansowym kraju związkowego Berlin w ramach programu finansowania „Tworzenie sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" ze środków EFRR. Projekt był kontynuowany w 2016 roku i rozszerzony o kolejne regiony docelowe. PHOENIX+ stawia sobie za cel wprowadzanie innowacji w dziedzinie optyki, fotoniki i technologii mikrosystemów oraz silniejsze pozycjonowanie regionów na rynku międzynarodowej konkurencji. Partnerami sieciowymi PHOENIX+ po berlińskiej stronie klastra optycznego są Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, Fraunhofer IPK, OpTecBB e.V. oraz Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Zaangażowanie partnerów odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami partnerskimi z sektora nauki i przemysłu z regionu Warszawy.

Działania i rezultaty

 • Wspólne opracowywanie projektów współpracy w dziedzinie technologii optycznych
 • Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Administracją Senatu Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich a Polską Agencją Zarządzania Projektami Promocji Projektów Badawczo-Rozwojowych (NCBR) w sprawie rozpoczęcia wspólnych przetargów na transgraniczne projekty B+R+I
 • Stworzenie warsztatów dwustronnych i spotkań sieciowych, giełdy kooperacyjne/baza danych oraz regularnego sympozjum pomiędzy Berlinem i Warszawą
 • Udział w międzynarodowych specjalistycznych wydarzeniach i targach branżowych dotyczących klastrów
 • Otwarcie regionalnych imprez branżowych dla polskich instytucji partnerskich
 • Tworzenie sieci instytucji badawczych i przemysłowych oraz wspieranie dostępu do rynku w regionach partnerskich
 • Identyfikacja komplementarnych kompetencji i zasobów pomiędzy regionami partnerskimi
 • Pozycja partnerów sieciowych w przyszłym partnerstwie publiczno-prywatnym między Komisją Europejską a europejską platformą technologiczną "Photonics21"

Czas trwania projektu i finansowanie

 • Czas trwania: 2012 – 2015 r. oraz 2016 – 2019 r.
 • Finansowanie:
  • EFRR (50 procent)
  • kraj związkowy Berlin (25 procent)
  • środki własne (25 procent)

Uczestnicy

 • Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
 • OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
 • Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI
 • Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK

Dodatkowe informacje

Strona internetowa PHOENIX+

Kontakt

Gerrit Rössler
Manager klastra optycznego
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
tel.: 030 / 46 302 456
faks: 030 / 46 302 444
e-mail: Gerrit.Roessler@berlin-partner.de
strona internetowa: www.berlin-partner.de

Dr. Adrian Mahlkow
OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
Tel.: 030 60 98 47-230
Fax: 030 60 98 47-299
Mail: mahlkow@out-ev.de
Website: www.out-ev.de

23.02.2024 -