Skyline
    

Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III

Projekt Via Regia Plus był kontynuację kooperacji w ramach projektu European Development Corridor III Via Regia (2005-2008). Celem projektu było znalezienie wspólnej strategii rozwoju zagospodarowania przestrzennego która opiera się na priorytetach i potencjałach rozwoju regionów przygranicznych.

W ponad 40 lokalnych, regionalnych oraz transgranicznych projektach cząstkowych partnerzy poszukiwali nowych rozwiązań które mają na celu umocnienie pozycji regionów poprzez wspólną współprace oraz zapewnienie im zrównoważonego rozwoju. Ważnym celem projektu było poprawa połączeń w regionie nadgranicznym pomiędzy Polską a Niemcami. Dalszym przykładem może być wspólna strategia poprawy połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem a Wrocławiem lub wysiłki związane z wprowadzeniem zintegrowanych rozkładów jazdy. Za pomocą broszur lub ulotek podróżni zostali poinformowani o ofertach specjalnych i turystycznych w komunikacji zbiorowej.

Okres trwania projektu 2008-2011
Budżet 2,7 mln EUR
Program pomocowy  CENTRAL EUROPE (INTERREG IV B)
Lead Partner Miasto Wrocław, Biuro Rozwoju Wrocławia (Dolnośląskie)

Partnerzy regionalni 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (Dolnośląskie)
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Berlin)
Sächsisches Staatsministerium des Innern (Sachsen)
Landeshauptstadt Dresden (Sachsen)
Stadt Leipzig (Sachsen)
Internet www.viaregiaplus.eu


      

ED-C III Via Regia - European Development Corridor III Via Regia

W projekcie ED-C III Via Regia uczestniczyły miasta i regiony przez które przebiega trasa transportowa Berlin/Drezno-Wrocław-Kraków. Zaczynając od wspólnej analizy regionalnej wypracowano międzyregionalną strategie rozwoju przestrzennego, zawierająca wspólne cele partnerów projektu. Program ten był oparty na wizji dynamicznego rozwoju obszaru od Niemiec wschodnich przez południową Polske do Ukrainy, uwzględniając regiony sąsiadujące Republiki Czeskiej i Słowacji.

Okres trwania projektu 2005-2008
Budżet 1,4 mln EUR
Program pomocowy  INTERREG III B CADSES
Lead Partner Sächsisches Staatsministerium des Innern (Sachsen)

Partnerzy regionalni 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Berlin)
Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg (Berlin-Brandenburg)
Stadt Cottbus (Brandenburg)
Landeshauptstadt Dresden (Sachsen)
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (Dolnośląskie)
Urząd Miasta Wrocławia (Dolnośląskie)
Internet www.edc-viaregia.eu

23.02.2024 -