Skyline

Współpraca energetyczna w Partnerstwie-Odry


W 2008 r. współpraca międzyregionalna została poszerzona o zagadnienia energetyczne. Przygotowane na specjalne zlecenie studium na temat sektora energetycznego oraz liczba imprez i pozostałych działań, których podsumowanie w poszczególnych sekcjach znajdą Państwo na niniejszej stronie, odzwierciedlają rosnące znaczenie tej dziedziny w polityce i gospodarce, a tym samym dla Partnerstwa Odry.Analiza potencjałów w sektorze energetycznym


Berliński Bank Inwestycyjny (IBB), po konsultacji z Administracją Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet (SenWTF), zlecił w 2009 r. firmie complan-Doradztwo Komunalne opracowanie analizy potencjałów w sektorze energetycznym w Partnerstwie-Odry. Analiza opisuje, jaki wkład do procesu zwiększania konkurencyjności i innowacyjności w regionach polskich i niemieckich Partnerstwa-Odry może wnieść ponadnarodowa współpraca pomiędzy firmami i innymi partnerami z branży energetycznej. W niniejszej analizie zawarte są również zalecenia, w jaki sposób pole działania związane z energią w ramach Partnerstwa-Odry może zostać wzmocnione.


Możliwości międzynarodowej współpracy w sektorze energetycznym w ramach wsółpracy Partnerstwa-Odra (PDF)


Współpraca z Dolnym Śląskiem


Począwszy od 2008 r. działania w celu rozpoczęcia ewentualnej współpracy pomiędzy Berlinem a Wrocławiem oraz Regionem Dolnośląskim w obszarze energii koncentrowały się na przedstawieniu kompetencji i doświadczeń Berlina w sektorze energetycznym oraz na zbadaniu faktycznego zapotrzebowania na energooszczędne technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku. Działania skupiają się głównie na sektorze budownictwa w Polsce oraz tzw. termomodernizacji, w celu osiągnięcia należytej efektywności energetycznej w budynkach.


Prezentacja projektu BEEN INTERREG III B w ramach 7. Europejskich Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu, 4.-8. listopada 2008


Dolny Śląsk poprosił Kraj Związkowy Berlin o zaprezentowanie berlińskiego projektu na temat budynków poddawanych modernizacji z zastosowaniem energooszczędnych technologii podczas corocznych Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu. Peter Wollschläger z Administracji Senackiej ds. Rozwoju Miasta przedstawił w swojej prezentacji na 7. Europejskich Dniach Oszczędzania Energii we Wrocławiu w dniu 8 listopada 2008 r. wyniki projektu INTERREG III B pod nazwą BEEN (Baltic Energy Efficiency Network), międzynarodowego projektu na temat energooszczędnej modernizacji i rewitalizacji dużych osiedli w krajach Morza Bałtyckiego. Doświadczenia i rekomendacje wypracowane w ramach projektu zostały przedstawione w podręczniku, który jest już dostępny w kilku językach. Na początku 2009 r. Berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet zleciła przetłumaczenie podręcznika na język polski, celem udostępnienia cennych wyników również polskim aktorom Partnerstwa-Odry.


BEEN - Prezentacja podczas 7. Europejskich Oszczędzania Energii we Wrocławiu

BEEN - Podręcznik w j. polskim

BEEN - Podręcznik w j. niemieckim


Rozmowy bilateralne SenWTF z przedstawicielami miasta WrocławiaSpotkanie w siedzibie Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o. o.,

Fotografia: Zarząd Sieci Partnerstwa-Odry


W maju 2009 r. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie pomiędzy przedstawicielami założonej w 2008 r. wrocławskiej spółki rewitalizacyjnej ds. odnowy i rozwoju miasta oraz berlińską Administracją Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet. Przedstawiciele Wrocławia przedstawili strukturę spółki oraz wyznaczone obszary rozwoju miasta. Delegacja z Berlina zaprezentowała natomiast kompetencje i doświadczenia z zakresu efektywności energetycznej budynków, technologii na rzecz efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnych.

W sierpniu 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie z Dyrekcją ds. Technicznych Zarządu Mienia Komunalnego we Wrocławiu. Podczas spotkania odwiedzono część objektów wskazanych do rewitalizacji w dzielnicy Wrocław-Nadodrze. Rozmowy we Wrocławiu przygotowane zostały przez Heike Uhe, firmę complan oraz Zarząd Sieci Partnerstwa-Odry. Na zlecenie SenWTF dalsze rozmowy bilateralne z wysokimi rangą przedstawicielami miasta, a także przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska prowadziła Heike Uhe z Niemiecko-Polskiej Kooperacji Gospodarczej.
Budynki komunalne przeznaczone do rewitalizacji na wrocławskim Nadodrzu

Fotografia: Zarząd Sieci Partnerstwa-Odry


Doświadczenia i kompetencje Berlina w ramach energetycznej modernizacji całych dzielnic zostały po stronie polskiej przyjęte z dużym zainteresowaniem. Polscy partnerzy sformułowali również szczególą chęć zapoznania się z aspektami zarządzania kwartałami i doświadczeniami Berlina w tej kwestii, min. komunikacją z najemcami, organizacją mieszkań zastępczych, modernizacją przestrzeni publicznej.

Jednakże okazuje się, że w wielu przypadkach szczególna oferta innowacyjnych technologii energetycznych z Berlina stosowanych w renowacji budynków nie zaspokaja pilnych potrzeb po stronie polskiej. W Polsce w ramach renowacji budynków planuje się nadal przede wszystkim konwencjonalne technologie, np. izolację fasady czy wymianę okien. Ponadto wśród dostępnych źródeł energii w Polsce węgiel kamienny i węgiel brunatny zajmują nadal dominującą pozycję.

SenWTF podejmuje starania, aby w ramach współpracy Partnerstwa-Odry spróbować zastosować innowacyjne technologie energetyczne z Berlina w budynkach na Dolnym Śląsku, np. poprzez modernizację objektów modelowych i promowanie projektów demonstracyjnych, celem inicjacji i monitorowania projektów współpracy ponadnarodowej.Rewitalizacja budynków – Berlińskie doświadczenia oraz przykłady „best practice“


Wizyta studyjna z Dolnego Śląska w Berlinie, 18.-19. maja 2010 r.


Pozytywne opinie po zakończeniu pierwszej wrocławskiej wizyty studyjnej w Berlinie w ramach współpracy energetycznej w lecie 2008 r. były punktem wyjścia do zorganizowania w dniach 18-19. maja 2010 r. w Berlinie drugiej wizyty studyjnej dla ekspertów z dziedziny energii z Wrocławia. Przybyłych na zaproszenie Kraju Związkowego Berlin w ramach współpracy Partnerstwa-Odry dwudziestu przedstawicieli z Wrocławia dyskutowało na tematy związane z rozwojem i rewitalizacją obszarów miejskich oraz zwiedziło berlińskie projekty zintegrowanej rewitalizacji miasta i dzielnic.

Administracja Senacka ds. Rozwoju Miasta przedstawiła jako gospodarz wiele praktycznych przykładów odnowionych kwartałów w dzielnicach Mitte, Kreuzberg, Prenzlauer Berg i Wedding. Goście mogli ponadto bezpośrednio zobaczyć wiele przykładów udanych projektów rewitalizacji w Berlinie. Wiedza i spostrzeżenia zdobyte w Berlinie oraz doświadczenia berlińskie powinny przyczynić się do skutecznego wdrożenia zaplanowanych działań rewitalizacyjnych we Wrocławiu. Delegacja potwierdziła zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy.Imprezy tematyczne w Berlinie


Od 2009 r. odbyło się w Berlinie wiele imprez tematycznych dotyczących energii, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, uwzględniających kontekst współpracy w ramach Partnerstwa-Odry :


  • Doświadczenia zebrane w ramach projektów energetycznych finansowanych z programów IEE oraz INTERREG, 04.03.2009 r., siedziba B. &S.U. mbH, Berlin

Podczas półdniowej imprezy przedstawiciele Berlina wymieniali się doświadczeniami zebranymi w ramach aktualnie realizowanych projektów z programów UE Intelligent Energy Europe (IEE) i INTERREG III / IV B + C oraz omówili sposoby poprawy integracji polskich partnerów, zwłaszcza z regionów Partnerstwa-Odry.


  • Krajowy Dzień Informacji nt. 7 Ramowego Programu Badawczego – Temat: „Energia”, czerwiec 2009 r., Ludwig-Erhard-Haus, Berlin

Prezentacja Technologiestiftung Berlin (TSB) dot. powiązań niemieckiego i polskiego sektora energetycznego.


  • Szczyt Innowacyjny 2009 Berlina i Brandenburgii, 09.09.2009 r.

Prezentacja działań w ramach wspólnego przyszłościowego obszaru kompetencji „Technologie Energetyczne”, w którym Technologiestiftung Berlin (TSB) jest partnerem.


  • Polsko-Niemiecka Konferencja Gospodarcza, 28.10.2009 r., Ludwig-Erhard-Haus, Berlin

Konferencja została zorganizowana przez IHK Berlin oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i skupiała się na zagadnieniach energii odnawialnej, gospodarki odpadami i infrastruktury. Podczas konferencji, równolegle do prezentacji, Partnerstwo-Odry udzielało informacji na temat bieżących działań i programów.


  • Konferencja gospodarcza Green Economy, 17.11.2009 r., Rotes Rathaus. Berlin

Partnerstwo-Odry jako jeden z 20 partnerów / wystawców, udzielało informacji nt. funduszy strukturalnych i projektów współpracy międzynarodowej. Wiele firm energetycznych z Berlina zasygnalizowało zainteresowanie kształtowaniem działań na rzecz modernizacji energetycznej w Polsce.


  • Impreza tematyczna MOE-Club Berlin „Efektywność energetyczna w Polsce na przykładzie Fundacji Krzyżowa na Dolnym Śląsku“, 30.11.2009 r.

Rozmowy na temat finansowania działań przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce, planowanych projektów Fundacji Krzyżowa i doświadczeń przedsiębiorstw z Berlina na polskim rynku.


Pakiet informacyjny na temat rynku w Polsce


Pomimo ogólnie korzystnej pozycji berlińskich firm z sektora energetycznego na rynku, silne więzi z Polską są do tej pory raczej wyjątkiem niż regułą. Mocną pozycję międzynarodową zajmują przede wszystkim duże firmy z regionu stołecznego. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw dominujących w gospodarce regionu, przekroczenie granicy i zaangażowanie poza krajem napotyka wciąż na istotne bariery.

W celu ukazania istniejących instrumentów wsparcia a w szczególności zainteresowania udziałem na targach POLEKO 2009 w Poznaniu jesienią 2009 r., we współpracy z partnerami współdziałającymi na rzecz rozwoju gospodarczego zebrano informacje wchodzące w skład tzw. pakietu informacyjnego na temat możliwości rozwoju na rynku polskim. Pakiet informacji informował partnerów gospodarczych z Berlina o zbliżających się wydarzeniach w czwartym kwartale 2009 r. (min. Green Economy, POLEKO, konferencji Deutsche Umwelttechnik w Warszawie), różnorodnych programach wsparcia dla firm wchodzących na polski rynek i zawierał wykaz odpowiednich kontaktów.

Pakiet informacyjny został rozesłany wraz z listem motywacyjnym Berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet do prawie 150 małych i średnich przedsiębiorstw sektora energetycznego w Berlinie.Pakiet Informacyjny (PDF)


Technologie energetyczne – Berliński obszar kompetencyjny


Sektor energetyczny ma istotne znaczenie dla wartości dodanej i struktury zatrudnienia w regionie. Podkreśla to liczba ponad 350 przedsiębiorstw różnej wielkości związanych biznesowo z energią i zatrudniających conajmniej 29 000 pracowników w Berlinie. Ponadto około 500 ekspertów prowadzi badania w wielu kwestiach związanych z energią. Harald Wolf, Senator ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet, zadeklarował już na początku listopada 2008 r., że technologie energetyczne jako szósty obszar kompetencyjny w strategii innowacji Kraju Związkowego Berlin wymaga specjalnej troski.

W imieniu Kraju Związkowego Berlin zarządzanie nowym obszarem kompetencyjnym przejęło TSB GmbH, która przyczynia się do rozwoju tego obszaru poprzez realizację szeregu działań, w szczególności tych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w sektorze technologii energetycznych. TSB GmbH prowadzi doradztwo z zakresu technologii i innowacji, inicjuje i rozwija istniejące sieci, wspiera prace badawcze i rozwój projektów oraz zapewnia transfer technologii pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami w regionie.
 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie TSB.

23.02.2024 -